فال مجله موفقیت, فال مجله موفقیت 98, فال ماهانه مجله موفقیت 98, فال موفقیت 98 - 2

امروز : دوشنبه 08 خرداد 1402
کسب درآمد از طریق فایل

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 1098 بازدید
فال نخود آنلاین چگونه است و آموزش طرز فال گرفتن با نخود ایل بختیاری

يكي از رايج ترين نوع فال گرفتن كه معمولا افراد مسن حالا يا توسط مردان و يا زنان گرفته ميشود علاوه بر انواع آنها توسط تسبيح فال با نخود است كه بسيار به واقعيت نزديك ميباشد و باور كنيد رد خور ندارد .

براي گرفتن فال با نخود ابتدا 41عدد نخود كه هم اندازه باشند را جدا ميكنند .سپس آنها را روي قالي يا مكاني صاف ميگذارند و سپس توسط دوتا دست انها را جدا ميكنند بطوري كه مقداري توسط دست راست و مقداري توسط دست چپ و مقداري هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوي تقسيم ميكنند

سپس نخود هاي هر قسمت را 4تا 4تا از هم جدا ميكنند ...مثلا قسمت سمت راست را همينطور 4تا 4تا جدا ميكنند ..چند حالت امكان دارد اتفاق بيفتد ...يا يكي باقي ميماند يا دو نخود ياسه و يا 4نخود باقي ميماند كه نخودهاي باقي مانده را در بالا قرار ميدهند و سپس به سراغ نخودهاي وسطي رفته و آنها را نيز 4تا 4تا جدا ميكنند و هرچه باقي مانده بود را در بالا و جداي از نخودها مقابل نخودهاي باقي مانده از ستون اول قرار ميدهند و سپس به سراغ نخودهاي قسمت سوم كه توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا ميكنند و هرچه باقي مانده بود در برابر ديگر نخودها قرار ميدهند در يك رديف .

چند حالت اتفاق ميافتد كه بهترين آن اگر در رديف سمت راست يك نخود و در رديف وسط دوتا و در رديف سوم هم دوتا باقي بماند كه جمعا 5تا ميباشند اي فال را 5تن آل عبا ميگوبند كه بهترين نوع فال است و مرادش حاصل ميشود و اگر از هر ديف 4تا بماند كه در مجموع 12 تا ميباشند نيز به آن 12امام ميگويند كه خوب است . در حاتي ديگر از هركدام سه تا ميماند كه به ان نوح نبي اله ميگويند و يا حالي از ستون اول يكي .

ستون دوم سه تا و ستون سوم هم يكي كه اين هم خوب است ...خلاصه افراد حرفه اي تر باقي مانده نخودها را باهم قاطي و مجددا به سه قسمت و سپس 4تا4تا جدا ميكنند و نخود هاي باقي ماده را بازهم قاطي و 4تا4تا جدا ميكنند و سپس به تفسير و تجزيه و تحليل ان ميپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را ميزنند و بسيار واقعيت دارد .

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 366 بازدید
فال و طالع بینی گروه خونی و خصوصیات و شخصیت افراد از روی گروه خونی

 


 
حدود 34% ازمردم دارای گروه خونی +A هستندو 6% دارای گروه خون -A

خصوصیات:

مطیعوآرام،دقیق،دلسوزوغمخوار،فداکار،مودب،درستکار،وفادار،احساساتی،درونگراوکمیدستپاچه.حتی در مواقع آشوب و غضب آرام وخون سرد هستند.نسبت به نظرات عمومیحساس اند.اغلب درون گرا هستند دربرخورد با دیگران خجالتی وکمرو هستند یاحتی مریض به نظر می رسند کمی بدبین هستند.برای روابط ارزش قائل بوده ونسبتبه دیگران وفادارند.نسبت به تغییرات تردید دارند.دوست داران طبیعت وگریزاناز جمعیت وشلوغی هستند.به یک مکان شخصی یا پناهگاه امن ومخفی برای خودنیازمندند.عموما دو دل و غیر قاطع اند.برای حضوردر کارهای تیمی آماده هستندمخصوصا وقتی دستوری به آنها داده شود.علاقه مند به ایجادرابطه نیستندوتلاشچندانی هم برای اینکار نمی کنند.

حدود 9% از مردم جهان دارای گروه خونی +B  هستندو 25% هم دارای گروه خونی -B

خصوصیات:

بشاشوخوشرو،خوش بین،فعال،حساس،مهربان،فراموش کار،آشفته،درهم وسازماننیافته،پرسروصدا،خودپسندوخودبین،پرانرژی وجدی در راه رسیدن به هدف،معمولاجزوبهترین افراد تیم می شوندوافراد تکرویی هستند.اغلب کارها رابا روشهایخودشان انجام می دهندوخود کفا هستند.شخصیتهای ماجراجوودلیر،علاقه مند بهداشتن یک راه مشخص ومخصوص،موجوداتی اجتماعی وعلاقه مند به مهمان داریهستند.علاقه به حفظ روابط هستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند.

حدود 4% مردم دارای گروه خونی +AB هستند  و 1% هم گروه خونی   -AB

خصوصیات:


اجتماعی،سخت گیر نیستند،غمخوار ودلسوز،دیپلماتیک،اهل گشت وگذار،خلاق،غیر قابل پیشبینی،هنرمند،انعطاف پذیر،ترشرو ودرخود!مخلوطی از تضادها،خجالتی در مقابلبعضی ها ، بی باک وگستاخ با بعضی دیگر، برونگراودرونگرا،گاهی غیر قابل پیشبینی است وگاهی ظاهرا بسیار آرام وخونسردبه نظر می رسند.قدرت خلاقه زیادیدارند،توانا در پیدا کردن مشکلات ودور زدن آنها،علاقه مند به محیط شهری،بهآسانی خسته می شوند.به نظر می رسد که هر کاری که انجام می دهند از رویاجبار است. هرگزکاری را برای قدردانی انجام نمی دهند.اسرار آمیز بنظر میرسند.در فعالیتهای اجتماعی می توانند هماهنگ ظاهر شوند.علاقه مند به ایجادرابطه نیستندوتلاش چندانی هم برای این کار نمی کنند.

حدود38%مردم جهان دارای گروه خونی +0و 6% دارای گروه خونی 0 - هستند

خصوصیات

بیپروا،با اراده،مغرور،بخشنده،اجتماعی،با انرژی،برونگرا،رک وصریح،واقعگرا،نمایشی،عمومی،مثبت،مستقل،ریسک پذیر،نا فرمان،بی اعتبار،لجوج وخودمحور. به آسانی دوست می شوندوبا جریانات همراه شده وبه فرصت ها چنگ می زنند.برایشروع یک پروژه یا شکاریک ایده ونظر صریح هستند.درفعالیت های سازمان یافتهخوب عمل می کنند.دربعضی موارد چندان دقیق نیستندواحساسات زیاد و قوی از خودنشان می دهند.ممکن است به سرعت مخالفت عمیق خود را با یک نظر بیان کنندامامعمولا این مخالفت پایدار نیست.کارگشایانی سنتی،محرک وکمی لاف زن هستند.
احساساتخود را خیلی نشان می دهنداما در برخورد با دیگر گروهای خونی این بیاناظهارات متغیر است.نوعی ظرافت ذاتی وفطری دارند.شخصیت های اجتماعی وپر زرق وبرق هستندمیتوانند در حوادث و بحران ها سازگاری خوبی داشته باشند.لغات وکلمات به آسانی به سراغ آنها می آیند.خجالتی نیستندورک وصریح احساساتدرونیشان را فاش می کنند.جاه طلب اند اما گاهی با جزییات سرگرم میشوند.علاقمند به حفظ روابط هستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند
 

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 842 بازدید

شمر از سطر هفت از هفتمين ان

گشا مصحف،ورق زان هفت گردان

عقيدترا بران اي صاحب فال

ز هفتم سطر،حرفِ اولست قال

ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست

چو فال آيد « الف » خير و صواب است

ز «ث» دنيا و دين بر دست مي آر

چو «ت» آيد ، ببايد توبه زان كار

ز «ح» از اقربا ، جام خوشي نوش

چو «ج» آيد ، بكن جهدي و مي كوش

ز « د » اصحاب دولت را خبرگوي

چو «خ» آيد، امان از خوف ميجوي

ز« ر » نيكي بود ، شادان نشيني

چو « ذ » آيد، تو خود آن خوار بيني

ز «س» بيني سعادتهاي بي حد

چو « ز » آيد، بيابي مالِ بي عدّ

ز «ص» اي خواجه ، صبر و مكث بايد

چو «ش» آيد، خصومت پيشت آيد

ز «ط» زاهد شوي ، تقوي براني

چو «ض» آيد،در آن كار است گراني

ز «ع» امر محبتها عيان است

چو « ظ » آيد، ظفر بر دشمنان است

ز «ف» شادي تو را باشد به هر حال

چو «غ » آيد، خطر باشد،بده مال

ز «ك» ايمن نبايد بود از هول

چو «ق» آيد، شوي مقبول در قول

ز «م» آيد ملامتهاي مشهود

چو «ل» آيد ، برآيد حاجتت زود

ز «واو » ت هست نعمت توي در توي

چو «ن» آيد، بود آن كار نيكوي

ز « لا» تشويش باشد ني نه چندان

چو «ه»‌آيد ، خدا خشنود و خصمان

ه خشنود اني از نعم المابي

چو «ي» آيد ، زغايب مژده يابي

نحوه گرفتن فال :

با وضو قرآن را بدست بگير، آن را زيارت كرده و با توجه به نيتي كه در دل داري ،صفحه اي از كتاب خدا را باز كن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتداي صفحه، هفت سطر بشمر و پايين بيا. بعد در ميان سطرهاي بعدي ، هفت بار كلمه

« ان » را پيدا كن. بعد از يافتن هفتمين بار از كلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتداي سطر هفتم از هفتمين كلمه « ان » كه پيدا كرده اي، اولين حرفي كه سطر با آن شروع شده، معني فال توست. آن را با فال بالا معني كن!

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 311 بازدید
فال میوه درخت میوه چه درختی هستید

فروردين تا 10 فروردين - درخت زبان گنجشك ( حساسيت)

سرشار از جذابيت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه ديگران را به خود جلب كند. عاشق زندگي، فعاليت و حتي پيچيدگي ها است. مستقل، خوش سليقه، پراحساس،يار و هم صحبتي خوب است. كسي كه تمايل به عفو و گذشت ندارد.

11 فروردين تا 20 فروردين - درخت افرا ( استقلال فكري)

فردي معمولي نيست و سرشار از تصور و خلاقيت و ابتكار، خجالتي و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكي به نفس، به دنبال تجارب جديد و گاهي عصبي است اما حافظه و ذهني قوي دارد و به آساني ياد مي گيرد و هميشه مي خواهد اثري خوب روي ديگران داشته باشد.

21 فروردين تا 31 فروردين - درخت گردو ( اشتياق و شور)

نجيب و با ديد وسيع نسبت به جهان، خودجوش و بلندپروازي او نامحدود است. فردي غيرقابل انعطاف، شريكي استثنائي اما بدقلق است. هميشه مورد علاقه نيست اما اغلب تمجيد و تحسين مي شود. مدير و باهوش، بسيار پر حرارت اما گاهي اوقات مغرور است.

1 ارديبهشت تا 14 ارديبهشت - درخت سپيدار ( ترديد و عدم ثبات)

جذاب به نظرمي آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالباً تنها است و طبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي در امور مشاركت دارد.

14 ارديبهشت تا 24 ارديبهشت - درخت شاه بلوط ( درستكاري )

هيكل و اندامي خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهي بالا، يك طراح و سياستمدار است. به راحتي آزرده خاطر مي شود. بسيار حساس، كوشا، گاهي اوقات برتر از ديگران عمل مي كند و گاهي در ارتباطات خود با سايرين سوء تفاهم برايش بوجود مي آيد. خانواده مدار و از لحاظ فيزيكي روي فرم است.

25 ارديبهشت تا 3 خرداد - درخت ون ( بلندپروازي )

فوق العاده جذاب، پرانرژي، خودجوش و پر مسئوليت هستيد.انتقاد را دوست نداريد. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمينان هستيد. به پول اهيمت مي دهيد. خواستار توجه از سوي ديگران هستيد و به پشتوانه و حمايت احساسي نياز داريد.

4 خرداد تا 13 خرداد - درخت ممرز( خوش سليقگي)

زيباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سليقه و فداكار است وزندگي را تا جايي كه ممكن باشد راحت مي گيرد. زندگي را به سوي منطق و انضباط سوق مي دهد. به دنبال مهرباني و تقدير از دوستان است. تصميم گيري براي او سخت است و فردي بسيار قابل اعتماد به شمار مي رود.

14خرداد تا 23 خرداد - درخت انجير ( حساسيت)

فردي مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقيض گويي و بحث متنفر است. زندگي و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حيوانات لذت ميبرد. اجتماعي و شوخ طبع است و دوست دارد كه بعد از ساعت هاي طولاني كار سخت استراحت كند و از استعداد هنري و هوش بالايي برخوردار است.

24 خرداد تا 4 تير - درخت سيب ( عشق)

فردي آرام، گاهي اوقات خجالتي، بسيار جذاب و دلربا با رفتاري مناسب و سنجيده، ماجراجو و بي باك، حساس و ... دوست داريد كه ديگران را دوست داشته باشيد و سايرين هم شما را دوست داشته باشند. با وفا، حساس و بسيار بخشنده و با استعداد. شما عاشق بچه ها هستيد.

5 تير تا 15 تير - درخت صنوبر ( رمز و راز )

فوق العاده با سليقه است و نمي تواند تنش و فشار عصبي را تحمل كند. زيبايي را دوست دارد. گاهي افسرده مي شود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت كه دوست دارد نزديكان خود را حمايت و مراقبت كند با افراد غريبه هم به همان شكل رفتار ميكند. نسبتاً كم ادعا، سخت كوش، با استعداد، فداكار، دور از خودپسندي و فردي كه دوستان زيادي دارد و بسيار قابل اعتماد است.

 16 تير تا 25 تير - درخت نارون ( بزرگواري)

قيافه و ظاهري خوب دارد و در پوشيدن لباس خوش سليقه است. تقاضا و خواسته هاي او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباهات را فراموش نمي كند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمايي بشود اما نه اينكه از ديگران اطاعت كند. شريكي درستكار و با وفا و دوست دارد براي سايرين تصميم بگيرد. بزرگوار و نجيب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردي كارآمد است.

26 تير تا 4 مرداد - درخت سرو ( اعتماد به نفس)

فردي با توان و قدرت فوق العاده، كسي كه مي داند چطور خود را با شرايط مختلف در زندگي وفق بدهد.هدياي غير منتظره را دوست دارد و از سلامتي بدني برخوردار است. خجالتي نيست و اعتماد به نفس دارد. سخنراني برجسته، فردي مصمم و با اراده، كمي عجول و بي طاقت و دوست دارد كه ديگران را تحت تأثير قرار بدهد. با استعداد، سخت كوش و اغلب خوش بين است و قادر است سريع تصميم بگيرد.

5 مرداد تا 13 مرداد - درخت سپيدار ( ترديد و عدم ثبات)

جذاب به نظرمي آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالباً تنها است و طبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي در امور مشاركت دارد.

14 مرداد تا 23 مرداد - درخت سدر ( وفاداري)

فردي قوي، عضلاني، انعطاف پذير، كسي كه آنچه زندگي به اجبار به او مي دهد مي پذيرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعي مي كند ساده و خوش بين باشد.دوست دارد از نظر مالي مستقل عمل كند. مهربان و عاطفي، از تنهائي متنفر، با وفا و گاهي اوقات هم به زودي عصباني مي شود. با احتياط، تحصيل علم و دانش و كمك به ديگران را دوست دارد.

24 مرداد تا 2 شهريور - درخت كاج ( صلح و آشتي )

عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوهايي است كه به توافق منجر بشود. بايد در زندگي آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به ديگران است و تخيلي پويا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. هميشه ملاحظه ديگران را مي كند. با همه خيلي دوستانه رفتار مي كند. احساسات لطيفي دارد و به عاطفه و اطمينان خاطر نياز دارد.

3 شهريور تا 12 شهريور - درخت بيد مجنون ( اندوه )

فردي كه دوست دارد از فشارهاي روحي دور باشد. زندگي خانوادگي را دوست دارد و سرشار از اميد و رؤيا است. جذاب،بسيارمهربان،عاشق زيبايي، با استعداد زياد در موسيقي، عاشق سفر به نقاط غيرمعمول،خستگي ناپذير، غيرقابل پيش بيني، درستكار و فردي كه مي تواند تحت تأثير قرار بگيرد اما نه هنگامي كه در تنگنا باشد. حس ششم خوبي دارد و عاشق خنداندن ديگران است.

13 شهريور تا 22 شهريور - درخت ليمو ترش ( شك و ترديد )

با هوش و سخت كوش است و آنچه را زندگي به او مي دهد مي پذيرد. البته بعد از آنكه سعي مي كند شرايط بد را به خوب تغيير بدهد. از فشارهاي عصبي نفرت دارد. از مسافرت و تعطيلات كوتاه لذت ميبرد. ممكن است خشن به نظر بيايد اما واقعاً روحي لطيف دارد. هميشه آماده جانفشاني براي افراد خانواده و دوستان است. بسيار بااستعداد است اما براي استفاده و بهره بردن از آنها بايد زمان پيدا كند. خصلت رهبري بالايي دارد و فوق العاده وفادار است.

23 شهريور - درخت زيتون ( عقل)

عاشق مهرباني و رأفت، منطقي و متعادل است و از خشونت دوري مي كند. بردبار و شكيبا،با نشاط و سرزنده، آرام و عادل است و قلبي رئوف و مهربان دارد. از هرگونه بخل و حسادت دوري مي كند. عاشق مطالعه است و از معاشرت با افراد آگاه و فرهيخته لذت مي برد.

24 شهريور تا 3 مهر - درخت فندق ( خارق العادگي)

جذاب و گيرا، شوخ طبع، بسيار فهميده و فردي كه مي داند چطور روي ديگران تأثير ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعي، فعال، مردمي و اغلب اوقات دمدمي مزاج، درستكار، كمال گرا و در رعايت عدل و انصاف قاضي خوبي است

4 مهر تا 13 مهر - درخت زبان گنجشك ( حساسيت )

سرشار از جذابيت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه ديگران را به خود جلب كند. عاشق زندگي، فعاليت و حتي پيچيدگي ها است. مستقل، خوش سليقه، پراحساس،يار و هم صحبتي خوب است. كسي كه تمايل به عفو و گذشت ندارد.

14 مهر تا 23 مهر - درخت افرا ( استقلال فكري )

فردي معمولي نيست و سرشار از تصور و خلاقيت و ابتكار، خجالتي و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكي به نفس، به دنبال تجارب جديد و گاهي عصبي است اما حافظه و ذهني قوي دارد و به آساني ياد مي گيرد و هميشه مي خواهد اثري خوب روي ديگران داشته باشد.

24 مهر تا 11 آبان - درخت گردو ( اشتياق و شور )

نجيب و با ديد وسيع نسبت به جهان، خودجوش و بلندپروازي او نامحدود است. فردي غيرقابل انعطاف، شريكي استثنائي اما بدقلق است. هميشه مورد علاقه نيست اما اغلب تمجيد و تحسين مي شود. مدير و باهوش، بسيار پر حرارت اما گاهي اوقات مغرور است.

12 آبان تا 21 آبان - درخت شاه بلوط ( درستكاري )

هيكل و اندامي خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهي بالا، يك طراح و سياستمدار است. به راحتي آزرده خاطر مي شود. بسيار حساس، كوشا، گاهي اوقات برتر از ديگران عمل مي كند و گاهي در ارتباطات خود با سايرين سوء تفاهم برايش بوجود مي آيد. خانواده مدار و از لحاظ فيزيكي روي فرم است.

22 آبان تا 1 آذر - درخت ون ( بلند پروازي )

فوق العاده جذاب، پرانرژي، خودجوش و پر مسئوليت هستيد.انتقاد را دوست نداريد. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمينان هستيد. به پول اهيمت مي دهيد. خواستار توجه از سوي ديگران هستيد و به پشتوانه و حمايت احساسي نياز داريد.

2 آذر تا 11 آذر - درخت ممرز ( خوش سليقگي )

زيباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سليقه و فداكار است وزندگي را تا جايي كه ممكن باشد راحت مي گيرد. زندگي را به سوي منطق و انضباط سوق مي دهد. به دنبال مهرباني و تقدير از دوستان است. تصميم گيري براي او سخت است و فردي بسيار قابل اعتماد به شمار مي رود.

12 آذر تا 21 آذر - درخت انجير ( حساسيت )

فردي مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقيض گويي و بحث متنفر است. زندگي و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حيوانات لذت ميبرد. اجتماعي و شوخ طبع است و دوست دارد كه بعد از ساعت هاي طولاني كار سخت استراحت كند و از استعداد هنري و هوش بالايي برخوردار است.

22 آذر تا 1 دي - درخت راش ( خلاقيت)

فردي با سليقه،كسي كه به ظاهر خودش اهميت زيادي مي دهد. يك برنامه ريز خوب براي زندگي و كار و مسائل اقتصادي، فردي كه بدون لزوم بي گدار به آب نمي زند. منطقي و مونس و ياري بي نظير در زندگي به شمار مي رويد.

2 دي تا 11 دي - درخت صنوبر ( رمز و راز )

فوق العاده با سليقه است و نمي تواند تنش و فشار عصبي را تحمل كند. زيبايي را دوست دارد. گاهي افسرده مي شود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت كه دوست دارد نزديكان خود را حمايت و مراقبت كند با افراد غريبه هم به همان شكل رفتار ميكند. نسبتاً كم ادعا، سخت كوش، با استعداد، فداكار، دور از خودپسندي و فردي كه دوستان زيادي دارد و بسيار قابل اعتماد است.

12 دي تا 24 دي - درخت نارون ( بزرگواري)

قيافه و ظاهري خوب دارد و در پوشيدن لباس خوش سليقه است. تقاضا و خواسته هاي او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباهات را فراموش نمي كند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمايي بشود اما نه اينكه از ديگران اطاعت كند. شريكي درستكار و با وفا و دوست دارد براي سايرين تصميم بگيرد. بزرگوار و نجيب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردي كارآمد است.

25 دي تا 3 بهمن - درخت سرو ( اعتماد به نفس )

فردي با توان و قدرت فوق العاده، كسي كه مي داند چطور خود را با شرايط مختلف در زندگي وفق بدهد.هدياي غير منتظره را دوست دارد و از سلامتي بدني برخوردار است. خجالتي نيست و اعتماد به نفس دارد. سخنراني برجسته، فردي مصمم و با اراده، كمي عجول و بي طاقت و دوست دارد كه ديگران را تحت تأثير قرار بدهد. با استعداد، سخت كوش و اغلب خوش بين است و قادر است سريع تصميم بگيرد.

4 بهمن تا 8 بهمن - درخت سپيدار ( ترديد و عدم ثبات )

جذاب به نظرمي آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالباً تنها است و طبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي در امور مشاركت دارد.

9 بهمن تا 18 بهمن - درخت سدر ( وفاداري )

فردي قوي، عضلاني، انعطاف پذير، كسي كه آنچه زندگي به اجبار به او مي دهد مي پذيرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعي مي كند ساده و خوش بين باشد.دوست دارد از نظر مالي مستقل عمل كند. مهربان و عاطفي، از تنهائي متنفر، با وفا و گاهي اوقات هم به زودي عصباني مي شود. با احتياط، تحصيل علم و دانش و كمك به ديگران را دوست دارد.

19 بهمن تا 30 بهمن - درخت كاج ( صلح و آشتي )

عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوهايي است كه به توافق منجر بشود. بايد در زندگي آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به ديگران است و تخيلي پويا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. هميشه ملاحظه ديگران را مي كند. با همه خيلي دوستانه رفتار مي كند. احساسات لطيفي دارد و به عاطفه و اطمينان خاطر نياز دارد.

1 اسفند تا 10 اسفند - درخت بيد مجنون ( اندوه )

فردي كه دوست دارد از فشارهاي روحي دور باشد. زندگي خانوادگي را دوست دارد و سرشار از اميد و رؤيا است. جذاب،بسيارمهربان،عاشق زيبايي، با استعداد زياد در موسيقي، عاشق سفر به نقاط غيرمعمول،خستگي ناپذير، غيرقابل پيش بيني، درستكار و فردي كه مي تواند تحت تأثير قرار بگيرد اما نه هنگامي كه در تنگنا باشد. حس ششم خوبي دارد و عاشق خنداندن ديگران است.

11 اسفند تا 21 اسفند - درخت ليمو ترش ( شك و ترديد )

با هوش و سخت كوش است و آنچه را زندگي به او مي دهد مي پذيرد. البته بعد از آنكه سعي مي كند شرايط بد را به خوب تغيير بدهد. از فشارهاي عصبي نفرت دارد. از مسافرت و تعطيلات كوتاه لذت ميبرد. ممكن است خشن به نظر بيايد اما واقعاً روحي لطيف دارد. هميشه آماده جانفشاني براي افراد خانواده و دوستان است. بسيار بااستعداد است اما براي استفاده و بهره بردن از آنها بايد زمان پيدا كند. خصلت رهبري بالايي دارد و فوق العاده وفادار است.

22 اسفند تا 30 اسفند - درخت فندق ( خارق العادگي)

جذاب و گيرا، شوخ طبع، بسيار فهميده و فردي كه مي داند چطور روي ديگران تأثير ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعي، فعال، مردمي و اغلب اوقات دمدمي مزاج، درستكار، كمال گرا و در رعايت عدل و انصاف قاضي خوبي است.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 789 بازدید
فال ماهانه بهمن 94

فال بهمند 94 - با فال ماهانه بهمن سال 94 آینده خود را عوض کنید

آیا دوست دارید بدانید در ماه بهمن سال 1394 چه اتفاقاتی برای شما خواهد افتاد ؟

آیا دوست دارید خودتون رو با این ماه وفق بدین ؟

آیا دوست دارید بدانید طالع این ماهتون چیه؟

با توجه به فال ماه بهمن 94 ، شما در بهمن ماه 94 طی چند روز آینده اشک شوق خواهید ریخت و شنیدن خبری از ته دل خوشحالتان می کند.در روزهای پیش رو غیر ممکن ها ،ممکن می شوند و

انجام کلیه امور برای شما سهل و آسان خواهد شد، چرا که از نظر روحی ، آمادگی انجام آن را به دست می آورید.
به یک سری منابع مهم و موثر دست می یابید که از این بابت فوق العاده خوشحال می شوید. دگرگون های در زندگی شما رخ می دهد که همگی شان مثبت هستند، بنابراین هیچگونه هراسی به دل راه ندهید.
 پیرامون آنچه ذهنتان را مشغول کرده است خبرهای خوشحال کننده ای دریافت خواهید کرد که این اخبار مسرت بخش نتیجه تلاش شماست .
 امکانات و شرایطی عالی برایتان فراهم می شود که باید به بهترین شکل از فرصت پیش آمده بهره برداری کنید. پایان نامه ، گواهی نامه یا مدرکی که مدت ها به دنبال آن بوده اید، سرانجام بدست می آورید.

, فال ماهانه بهمن 94 , فال بهمن ماه 94 , فال بهمن 94 , فال ماه بهمن 94 , فال روزانه بهمن 94 , فال ماهانه بهمن 94 , فالماهانه بهمن 94 , thg lhihki hstkn 94 , فال سال 94 ماه بهمن , فال سال 2015 ماه بهمن , thg hstkn 94 , فال سال 94 برای متولدین بهمن , فال سال 94 بر اساس ماه تولد بهمن , فال هفته اول بهمن 94 , فال هفته دوم بهمن 94 , فال هفته سوم بهمن 94 , فال هفته چهارم بهمن 94 , فال بهمن ماه سال 94 , فال من در ماه بهمن سال 94 , فال روزانه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بهمن

 

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 1421 بازدید
فال ماهانه اسفند 94

فال اسفند 94 - با فال ماهانه اسفند سال 94 آینده خود را عوض کنید

, فال ماهانه اسفند 94 , فال اسفند ماه 94 , فال اسفند 94 , فال ماه اسفند 94 , فال روزانه اسفند 94 , فال ماهانه اسفند94 , فالماهانهاسفند94 , thg lhihki hstkn 94 , فال سال 94 ماه اسفند , فال سال 2015 ماه اسفند , thg hstkn 94 , فال سال 94 برای متولدین اسفند , فال سال 94 بر اساس ماه تولد اسفند , فال هفته اول اسفند 94 , فال هفته دوم اسفند 94 , فال هفته سوم اسفند 94 , فال هفته چهارم اسفند 94 , فال اسفند ماه سال 94 , فال من در ماه اسفند سال 94 , فال روزانه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 اسفند

آیا دوست دارید بدانید در ماه اسفند سال 1394 چه اتفاقاتی برای شما خواهد افتاد ؟

آیا دوست دارید خودتون رو با این ماه وفق بدین ؟

آیا دوست دارید بدانید طالع این ماهتون چیه؟


با توجه به فال ماه اسفند 94 شما در اسفند ماه 94  بنظر میرسد دنبال خواسته ای باشید که اطرافیان شما و عرف جامعه

آن را نمی پسندند! مانند معشوقی جوانتر یا مسن تر از خودتان، لباسی یامقامی که در خور شما نیست و خلاصه

هر چیزی که عرف جامعه آن را از شما نمیپذیرد.
اگر این مساله را آگاهانه انتخاب کرده اید، اشکالی ندارد و به دنبالش بروید، مشروط به اینکه حرف و حدیث دیگران

را به جان بپذیرید و انتظار تایید عموم را نداشته باشید در غیر اینصورت آرامش زندگی تان به هم خواهد خورد ؛

اینک لحظه انتخاب است.

 

 

 

 

 

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 566 بازدید
فال و طالع بینی بوسه و فال بوسه متولدین هر ماه

در يك فال بوسه مطالب عميقي وجود دارد كه بيان آن ها فراي لغات و كلمات است.

مــا افكار خود را با يك لبخند انتقال ميدهيم، عشق را در كلمـات مي گنجانيم و علايق خود را با

بوسه ابراز مي نماييم.

 

برج حمل (فروردين)

 

بوسه هاي شما تند و سريع و بسيار پرحرارت هستند كه نشانگر حس شهوتران و لذت طلب شماست، اما اين احساس داغ و سوزان خيلي زود فروكش مي كند.

 

 فال بوسه چیست؟

برج ثور (ارديبهشت)

 

بوسه هاي شما با تعلل صورت مي گيرد اما بوسه هايي ژرف و با احساس هستند كه پي در پي مي آيند و مي آيند و…

 

 فال بوسه چیست؟

 

برج جوزا (خرداد)

 

بوسه هاي شما با فوران خنده، لبخند و مسخره بازي قطع مي شود.

 

 فال بوسه چیست؟

برج سرطان (تير)

 

بوسه هاي شما گرم و لطيف است، و دوست داريد تا ابد به آن ادامه دهيد…

 

 فال بوسه چیست؟

 

برج اسد (مرداد)

 

بوسه هاي شما وحشي و پراحساس، همراه با چنگ زدن و گاز گرفتن است. هيچگاه موقع بوسيدن از بروز احساسات خود جلوگيري نمي كنيد و دوست داريد ديگران شما را به اين خاطر تشويق كنند.

 فال بوسه چیست؟

 

 

برج سنبله (شهريور)

 

بوسه هاي شما بسيار دقيق، ظريف و ماهرانه است و معشوقتان زماني متوجه آن مي شود كه شما كارتان را تمام كرده ايد

 

 فال بوسه چیست؟

برج ميزان (مهر)

 

آنقدر نگران وضعيت تنفستان هستيد كه نمي توانيد خوب به بوسيدنتان بپردازيد.

 

 فال بوسه چیست؟

 

برج عقرب (آبان)

 

شما خيلي زود از بوسيدن مي گذريد و به سراغ……چيزي مي رويد كه پشت سر آن برسد.

 فال بوسه چیست؟

 

برج قوس (آذر)

 

بوسه هاي شما غافلگير كننده و خود به خودي هستند كه باعث مي شود معشوقتان بيشتر و بيشتر طلب كند.

 

 فال بوسه چیست؟

 

برج جدي (دي)

 

بوسه هاي شما لحظه ي خلاص شدن و آزادي از استرسي است كه در طول روز اسيرتان كرده است.

 

فال بوسه چیست؟

برج دلو (بهمن)

 

بوسه هاي شما خيس و با كثيف كاري همراه است و هنگام بوسيدن چشمانتان را باز نگاه مي داريد!

 

 فال بوسه چیست؟

برج حوت (اسفند)

 

بوسه هاي شما رويايي، خيال انگيز، عاشقانه و ابدي است.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 609 بازدید
فال عطسه روز شنبه روز یکشنبه روز دو شنبه روز سه شنبه روز چهار شنبه روز پنج شنبه روز جمعه ساعت

 فال عطسه در روز های هفته و ساعات مختلف شبانه روز :

توجه: اعدادی که مشاهده می‌کنید، مربوط به ساعات روز می‌باشند. مثلا بین 6 تا 7 صبح :

 
 

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

ساعت

کمی صبر کن

نامه دریافت میکنی

خواب تو را می بیند

 یک خیال

روز بدی داری

کمی صبر کن

روز خوب میگذرد

6-7

فامیل میشوید

دیدارغیر منتظره

درموردت کنجکاوی میکند 

مواظب دوستانت باش

همان می آید

امروز خوشحالی

مواظب کارهایت باش

7-8

زیبایی امامغرور

جوابش رابده

مغرورنباش

دررویایی هستی ولی نمیدانی

زدست1 نفر ناراحت می شوی

دیدار

مطمئن باش دوستت دارد

8-9

به مسافرت میروی

صحبت مهمی میشود

اتفاقی برایت می افتد

خوابهایت به حقیقت می پیوندد

به تو فکرمیکند

می خواهد تو را ببیند

خوشحالی

9-10

با او رابطه برقرار میکنی

دوست دارد تو را ببیند

هرگز فراموشت نمیکند

با او رابطه برقرار میکنی

دیداربا کسی که دوستش داری

باتوصحبت میکند

نامه دریافت میکنی

10-11

اولین عشقش هستی

دیدار

به تو فکر میکند

از خوابی وحشت داری

به تو می اندیشد

دوستت دارد

دعوا میکنی

11-12

صحبت درباره توست

خبر خوش

هوشیار باش

غمگینی

به آرزویت میرسی

مواظب خودت باش

دیدار

12.13

به میهمانی میروی

دلت پیش اوست

به تو احترام میگذارد

بیش از حد کنجکاوی

به آرزوهایت میرسی

به گذشته فکر کن

دیدار با کسی

13-14

عاشق او میشوی

دوستت دارد

به حرف مردم اعتماد دارد

فامیل میشوید

طرفداری از تو

زیبا به نظر می رسد

یک اتفاق بد

14-15

او را میبینی

اذیتش نکن

از تو خوشش می آید

به زیبائیت نناز

یک سختی در راه داری

عجله در دوستی داری

مهربانی می بینی

15-16

مطمئن باش اولین عشقشی

بعدازظهر خوشی داری

درست فکر کن

به فکر آرزوهای گذشته ات باش

دوستت دارد

در کارهایت کمی ناراحتی

یک روزخوب و عالی

16-17

خیانت کار نباش

مواظب اوقات باش

یک خبر جدید

دیدار با کسی که دوستش داری

صحبت در مورد توست

در کارهایت به تو کمک می کند

به تو قکر میکند

17-18

ازدواج

کسی تو را دوست دارد و تو نمیدانی

دوست عزیزت می آید

نامه ای دریافت میکنی

ازدواج

صبور باش

برای او ارزشمندی

18-19

اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش

هیچ اتفاقی نمی افتد

در تکاپویی

منتظری

تهدید

منتظر باش

کمکش کن

19-20

در رنج و سختی قرار می گیرد

به کارهایش فکر کن

بعدازظهر خوشی داری

به فکر فردا باش

دیداربا کسی که سالها اورا ندیده ای

خیانت      می کنی

دیدار غیر منتظره

20-21

کمی درباره خودت فکر کن

خیانت کار نباش

صحبت درباره توست

مضطربی

یک شب ترسناک

صحبت در مورد توست

درباره تو صحبت میکند

21-22

به حرف مردم اهمیت نده

دیدار

منتظر کسی هستی

کسی راجع به تو حرف می زند

یک اتفاق خوب

به رفتارت اهمیت می دهد

درباره تو صحبت کرده

22-23

مواظب خودت باش

خوش بختی

ازدواج

به فکرت می رسد

خوابهای خوش

خواب خوشی می بینی

در خواب تو را می بیند

23-24

 
 
 
دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 2011 بازدید
فال عطسه روزهای هفته و در ساعت های مختلف

 

فال عطسه در ساعات مختلف روزهای هفته

                              آیا به فال عطسه اعتقاد دارید ؟

 

جمعه

۵شنبه

۴شنبه

۳شنبه

۲شنبه

۱شنبه

شنبه

ساعت

کمی صبر کن

نامه دریافت میکنی

خواب تو را می بیند

یک خیال

روز بدی داری

کمی صبر کن

روز خوب میگذرد

۶-۷

فامیل میشوید

دیدارغیر منتظره

درموردت کنجکاوی میکند

مواظب دوستانت باش

همان می آید

امروز خوشحالی

مواظب کارهایت باش

۷-۸

زیبایی امامغرور

جوابش رابده

مغرورنباش

دررویایی هستی ولی نمیدانی

زدست۱ نفر ناراحت می شوی

دیدار

مطمئن باش دوستت دارد

۸-۹

به مسافرت میروی

صحبت مهمی میشود

اتفاقی برایت می افتد

خوابهایت به حقیقت می پیوندد

به تو فکرمیکند

می خواهد تو را ببیند

خوشحالی

۹-۱۰

با او رابطه برقرار میکنی

دوست دارد تو را ببیند

هرگز فراموشت نمیکند

با او رابطه برقرار میکنی

دیداربا کسی که دوستش داری

باتوصحبت میکند

نامه دریافت میکنی

۱۰-۱۱

اولین عشقش هستی

دیدار

به تو فکر میکند

از خوابی وحشت داری

به تو می اندیشد

دوستت دارد

دعوا میکنی

۱۱-۱۲

صحبت درباره توست

خبر خوش

هوشیار باش

غمگینی

به آرزویت میرسی

مواظب خودت باش

دیدار

۱۲٫۱۳

به میهمانی میروی

دلت پیش اوست

به تو احترام میگذارد

بیش از حد کنجکاوی

به آرزوهایت میرسی

به گذشته فکر کن

دیدار با کسی

۱۳-۱۴

عاشق او میشوی

دوستت دارد

به حرف مردم اعتماد دارد

فامیل میشوید

طرفداری از تو

زیبا به نظر می رسد

یک اتفاق بد

۱۴-۱۵

او را میبینی

اذیتش نکن

از تو خوشش می آید

به زیبائیت نناز

یک سختی در راه داری

عجله در دوستی داری

مهربانی می بینی

۱۵-۱۶

مطمئن باش اولین عشقشی

بعدازظهر خوشی داری

درست فکر کن

به فکر آرزوهای گذشته ات باش

دوستت دارد

در کارهایت کمی ناراحتی

یک روزخوب و عالی

۱۶-۱۷

خیانت کار نباش

مواظب اوقات باش

یک خبر جدید

دیدار با کسی که دوستش داری

صحبت در مورد توست

در کارهایت به تو کمک می کند

به تو قکر میکند

۱۷-۱۸

ازدواج

کسی تو را دوست دارد و تو نمیدانی

دوست عزیزت می آید

نامه ای دریافت میکنی

ازدواج

صبور باش

برای او ارزشمندی

۱۸-۱۹

اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش

هیچ اتفاقی نمی افتد

در تکاپویی

منتظری

تهدید

منتظر باش

کمکش کن

۱۹-۲۰

در رنج و سختی قرار می گیرد

به کارهایش فکر کن

بعدازظهر خوشی داری

به فکر فردا باش

دیداربا کسی که سالها اورا ندیده ای

خیانت می کنی

دیدار غیر منتظره

۲۰-۲۱

کمی درباره خودت فکر کن

خیانت کار نباش

صحبت درباره توست

مضطربی

یک شب ترسناک

صحبت در مورد توست

درباره تو صحبت میکند

۲۱-۲۲

به حرف مردم اهمیت نده

دیدار

منتظر کسی هستی

کسی راجع به تو حرف می زند

یک اتفاق خوب

به رفتارت اهمیت می دهد

درباره تو صحبت کرده

۲۲-۲۳

مواظب خودت باش

خوش بختی

ازدواج

به فکرت می رسد

خوابهای خوش

خواب خوشی می بینی

در خواب تو را می بیند

۲۳-۲۴

 

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 2072 بازدید
فال قهوه تورنتو آنلاین


سایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

فال قهوه
سایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

آموزش فال قهوهسایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

فال قهوه

سایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

فال قهوه

سایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

فال قهوهسایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

آموزش فال قهوهسایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

آموزش فال قهوهسایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

آموزش فال قهوهسایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

فال قهوهسایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

آموزش فال قهوهسایت فال,فال تصویری,فال قهوه انلاین

فال قهوهدرخت:

فراوانی،پیروزی در بازی،بیهوده بودن سرمایه گذاری

سر شیر:

برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

اسب:

آرزو است،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند

اسب سوار:

برطرف شدن دلتنگی و آرزوها،مهمان،دوستی

ماه:

ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی.ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود

کفش:

مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز

ماهی:

موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت

چمدان:

به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند

پرچم:

خطر

نوزاد:

رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

چاقو:

قطع ارتباط،درگیری و دعوا

سوسک:

به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد

ابر:

بعضی مسائل و شبهب را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند

جانور،هیولا:

حوادث ترسناک

درخت کاج:

موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

ناقوس:

خبر گرفتن

قوری:

حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

حلقه گل:

غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

گل:

شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی

میخ:

تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

خط:

خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری،خطوط دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند.ء

کوه:

از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

چهارگوش:

گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.ء

اژدها:

دشمنی بزرگ

خانه:

ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث

موش:

دشمنی و خیانت

فیل:

قدرت و موفقیت

کشتی:

خبری خوب،سفری طولانی

چشم:

حسادت و چشم خوردن

خنجر:

خطر

خروس:

نوید و مژده،کاری خیر

انسان:

دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری؛دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج،دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی،دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.ء

زن:

رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

جام:

جمع شدن دوستان قدیمی

شلوغی:

شرکت در یک اجتماع

در:

کار با ادارات دولتی

مربع:

میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است.ء

مورچه:

به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات

پروانه:

ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه،و بلند پروازی

گوسفند:

به معنای نذر است

سگ:

سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه

پل:

به رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی

پرنده:

خبر دهنده بخت و اقبال است.اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.ء

پارو:

زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

قیچی:

به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.ء

میز:

به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.ء

نردبان،پله:

به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی

کمان:

به دست آوردن موفقیت به سختی،بدی و مشقت تعبیر می شود.ء

صندلی:

به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود.ء

جارو:

به انتها رسیدن مشقت ها،پشت سر گذاشتن بدی ها اشاره دارد.ء

کلاه:

خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.ء

چتر:

به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود.ء

تاج:

یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است.ء

ترازو:

به معنی رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه است.ء

توپ:

به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.ء

هواپیما:

به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.ء

رختخواب:

رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.ء

ستاره:

به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.ء

مار:

سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند.ء

راه:

به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.ء

تخم مرغ:

اشاره به موفقیت و خوشحالی دارد.تخم مرغ بزرگ به بخت و اقبال بزرگ تعبیر می شود.تخم مرغ بریده شده به یأس و ناامیدی و از بین رفتن بخت و اقبال است.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 379 بازدید
فال روزانه تاروت سه شنبه 1 دی 94

جواب فال شما برای فال روزانه تاروت شنبه 21 آذر 94 :

پیشنهاد جدید - یک جهش
- یک پیشنهاد تازه ، انگیزه ، نیروی زندگی.
- می خواهید هدف بزرگی را به انجام برسانید.
- مراقب باشید تا انتخاب صحیحی نمایید.

توضیح :
شما برای یک شروع تازه، حتی یک جهش بزرگ آماده می شوید. قدرت زمان کنونی را تجربه کنید. زندگی یا یک ماجرای متهورانه است و یا هیچ! به صدایی که از اعماق قلب تان برمی خیزد اعتماد کنید. حتی اگر ترس شما را به عقب بر می گرداند، جرات کرده و خود را برای رشد شخصی و یا تغییر جهتی شگفت انگیز آماده کنید.

عبارت شفابخش :
من هم اکنون از قلبم پیروی می کنم و به آن سو که مرا می خواند حرکت می کنم.

 

نشانه ای از گرفتاری. چشمان خود را باز نگه دارید و هشیار و مراقب باشید تا دچار دردسر نشوید.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 510 بازدید
طالع بینی و فال ناخن ها از روی شکل ناخنها

 

1. ناخن‌های بلند و مستطیلی
اگر این مدل ناخن را دارید پس خیلی خوش‌شانس هستید. افرادی که ناخن‌های بلند و مستطیلی دارند، کاملا اجتماعی بوده و می‌تواند با دیگران روابط خوبی را برقرار کنند. به این موارد تیزهوشی را نیز اضافه کنید.
شما از بودن در کنار دیگران لذت برده و می‌توانید خواسته‌های دیگران را نیز پیش‌بینی کنید. علاوه بر این، شما همیشه تلاش می‌کنید که مسائل را از ابعاد گوناگون بررسی کنید. به عبارت بهتر، اگر مشکلی پیش بیاید، شما تمام جنبه‌های آن در ابتدا بررسی کرده و راه‌حل ایده‌آل را برای آن انتخاب می‌کنید. اگر هم بحث سفر پیش بیاید، شما همیشه همه موارد را از قبل برنامه‌ریزی می‌کنید.
 

 2. ناخن‌های پهن و عریض
از نظر شخصیتی کاملا منطقی هستید و همه چیز را ارزیابی می‌کنید. نسنجیده حرفی نمی‌زند و راهنمایی‌های شما برای دیگران ارزشمند است، به همین دلیل دیگران با دقت به حرف‌های شما گوشی می‌دهند. شما همچنین قادرید به راحتی شخصیت دیگران را درک کنید و در خیلی از موارد به غریزه‌تان اعتماد می‌کنید.
ساختن چیزهای جدید از مهم‌ترین ویژگی‌های شما است. شما برای مشاهده آثار خیلی از کارها منتظر می‌مانید. در ضمن نباید میزان علاقه شما به آرامش و مفید بودن را نادیده گرفت. شما همیشه عاقلانه‌ترین راه‌حل را برای مسائل پیچیده در نظر می‌گیرید.
 

 3. ناخن‌های کوتاه و گرد
احتمال آتشی‌مزاج بودن شما خیلی زیاد است، اما فراموش نکنید که ابتکار و خلاقیت در وجود شما موج می‌زند و استعدادهایی دارید که هنوز خودتان نمی‌دانید!
شما از زندگی خود کاملا راضی هستید و به همین دلیل دیگران از هم‌نشینی با شما خرسند هستند. نظر شما نسبت به دوستانتان به سادگی تغییر نمی‌کند و هر کاری از دستتان بربیاید برای عزیزانتان انجام می‌دهید. بیش از هر چیز  باید گفت شما ماجراجو هستید و برای رسیدن به خواسته‌هایتان نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرید. برخی این خصوصیت شما را با لجبازی اشتباه می‌گیرند، اما این مسئله چیزی از میزان مصمم بودن شما نمی‌کاهد.

 

4. ناخن‌های کوتاه و جویده شده
شما از بس که ناخن‌های خود را می‌جوید، اندازه‌‎های آن‌ها نامتناسب شده است. البته نگران نباشید! این مسئله نشان می‌دهد که شما آدمی بسیار حساس و باهوش هستید.
شما همواره در تلاشید که روابط خود با دوستان قدیمی‌تان را مستحکم کنید و از ایجاد روابط دوستی جدید هم هرگز جا نمی‌مانید. دائم یک چیز را زیر لب زمزمه می‌کنید: “از آن مترس که های و هوی دارد، از آن بترس که سر به تو دارد.” از نظر ظاهری نیز شما کاملا آرام به نظر می‌رسید، اما همیشه طغیانی از احساسات در وجود شما است. دوستانتان نیز شما را فردی راستگو می‌دانند. شما ترجیح می‌دهد که همیشه حقیقت را بگویید، حتی اگر تلخ باشد.
 

 5. ناخن‌های بزرگ و مستطیلی شکل
شما فردی بسیار ارزشمند بوده و می‌توانید دیگران را به خوبی مدیریت کنید، زیرا کاملا مسئولیت‌پذیر هستید. اطرافیان در مورد چیزهای مهم به شما اعتماد می‌کنند، زیرا اگر کاری به شما محول شود به بهترین شکل آن را انجام می‌دهید. شما با پشتکار زمان خود را صرف کاری می‌کنید، چرا که کارهای بزرگ اصلا از شما دور نیست.
 

 6. ناخن‌های مثلثی
ترس و استرس توان غلبه کردن بر شما را ندارد، زیرا شما همیشه مصمم هستید که خواسته‌های اطرافیان را برآورده کنید. اگر کاری به شما محول شود، با انرژی تمام وقت خود را صرف آن می‌کنید. از نظر شغلی هم شما کاملا سخت‌کوش و آینده‌نگر هستید و نتیجه آن را همیشه در زندگی دیده‌اید.
 

 7 , 8. ناخن‌های بیضی و/یا بلند
بیضی بودن ناخن‌هایتان نشان از خلاقیت شما دارد. البته شانس هم همیشه با شما یار است. از جمله ویژگی‌های شما این است که همواره زیبایی را ستایش می‌کنید. دومین ویژگی شما آرام بودنتان است. برخی فکر می‌کنید که شما بیش از حد کار می‌کنید، اما آن‌ها نمی‌دانند که از کارتان لذت می‌برید.
شخصیت شما به نحوی است که از اتفاقات معمولی پرهیز می‌کنید و همیشه به دنبال راه‌حل‌هایی خاص و خلاقانه هستید. شعارتان نیز است که کار و تفریح و زندگی را نباید با هم ترکیب کرد. خستگی در زندگی شما اصلا معنایی ندارد، چرا که می‌دانید چگونه خوشحال باشید.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 648 بازدید
فال گرفتن و طالع بینی حقیقت یا دروغ

یكی از علل رواج طالع‌بینی و فالگیری در عصر حاضر این است كه انسان امروزی نسبت به انسان‌های دوران گذشته تنبل‌تر شده است. یكی دیگر از این علل، احساس تنهایی است كه گریبان قسمت عمده‌ای از مردم روی زمین را گرفته است و یكی دیگر از این عوامل تلقین است.

تنهایی، ناراحتی خیال، توانایی نداشتن در ایجاد رابطه با دیگران، نیاز به پیشرفت و موفقیت در كار، حل مسائل عشقی، عاطفی و زناشویی باعث می‌شود گاه افراد تحصیلكرده و روشنفكر هم تحت القائات دیگران دست به دامان این مسائل شوند و نداشتن قدرت و توانایی خود را برای حل مشكلات به این صورت ابراز دارند. درواقع به همان نسبت كه مشكلات فردی و اجتماعی انسان زیاد شده به همان نسبت هم از میزان صبر و وقت او كم شده است و می‌خواهد به هرنحوی كه شده راه‌حلی برای مشكلاتش بیابد.

هزاران سال پیش آسمان شب برای مردم نسبت به امروز اهمیت بیشتری داشت. آنها نقوش به‌هم ریخته ستارگان را به‌عنوان تصویری از جهان زمینی می‌پنداشتند و نام اشیا و قهرمانان افسانه‌ای و بیش از هرچیز جانوران موردعلاقه و احترام خود را به این نقوش آسمانی می‌دادند. علاوه براین، آنها به فرایندهایی كه در آسمان شكل می‌گرفتند هم توجه می‌كردند. آنها مشاهده می‌كردند چگونه ماه به طور منظم و به تناوب تغییرشكل می‌دهد و این نكته را دریافتند كه تعدادی از ستاره‌های درخشان متفاوت از اغلب ستارگان دیگر حركت می‌كنند و آنها را ستاره‌های مهاجر و سیاره‌ها نامیدند و با اشتیاق می‌خواستند بدانند كه این بازی‌های آسمانی منحصربه‌فرد چه معنا و مفهومی برای آنها می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال مصریان از زمان خیلی قدیم رابطه قابل اعتمادی میان پدیده‌های آسمانی و فرایندهای زمینی یافته بودند. این گونه بود كه طالع‌بینی به وجود آمد، شبه علمی كه در آن انسان براساس وضعیت ستارگان به ظاهر می‌تواند آینده را پیشگویی كند. آنچه ما امروز به عنوان طالع‌بینی یا علم ستاره‌خوانی می‌شناسیم، ریشه تاریخی‌اش به راهبان بابلی در دوران باستان برمی‌گردد. یونانیان و سپس رومیان دانش و آگاهی خود را در این‌باره از بابلی‌ها به دست آوردند و آن را توسعه دادند. به هرحال در دوران باستان طالع‌بینان یا منجمان تنها به پیشگویی سرنوشت شاهان می‌پرداختند اما از حدود 2هزار سال قبل به تعبیر و تفسیر آینده مردم عادی نیز پرداختند. آنها برای این كار آنچه را كه اصطلاحا طالع‌نما نامیده می‌شد و در آن وضعیت سیاره‌ها در لحظه تولد شخص كشیده شده است را تهیه می‌كردند و بعد از آن، براساس حركت ستاره‌ها سعی می‌كردند آینده فرد را پیش‌بینی كنند.

علم طالع‌بینی یا هنر سركیسه كردن؟

طالع‌بینی در گذشته به عنوان علمی غیرقابل انكار وجود داشت و این علم شاخه‌های مختلفی مثل تعبیرخواب و پیشگویی آینده جهان را دربرمی‌گرفت. همانطور كه در داستان‌هایی به نقل از قرآن كریم و احادیث آمده كه پادشاهان یك عصر توسط ستاره‌شناسان دربار از نابودی حكومت خود اطلاع پیدا می‌كردند. مثل تولد حضرت موسی‌(ع)كه فرعون بعد از شنیدن این پیشگویی دستور داد، همه كودكان پسری كه به دنیا می‌آیند را بكشند. همین‌طور منجمان در مورد ولادت پیامبران دیگر هم پیشگویی‌های دقیقی داشته‌اند كه به هیچ‌عنوان نمی‌توان نقصی در آنها یافت و این حقایق را زیرسؤال برد و آن را انكار كرد. اما چیزی كه اكنون درباره آن بحث می‌كنیم كسب و كار عده‌ای است كه به نام طالع‌بینی مردم را سركیسه می‌كنند و این افراد بدون تفكر زندگی خود را به آن می‌سپارند. در حالی‌كه این علم نیاز به درجه بالایی از دانش و عرفان و خودساختگی دارد كه كسی هم به این مرتبه رسیده باشد بعید است كه توانش را برای سرگرمی و پول در آوردن هدر دهد، بنابراین پیشگویی‌ها و طالع‌بینی‌هایی كه در حال حاضر باب شده و روبه گسترش نیز هستند را نمی‌توان علمی دانست و به آن اعتماد كرد.

شما اشتباهات طالع‌بین‌ها را فراموش می‌كنید

این قضیه قابل انكار نیست كه انسان‌های زیادی هستند كه اعتقاد دارند فال و طالع آنها كاملا صحیح است. آنها برای كارهای عادی و روزمره خود به پیشگویی‌ها روی می‌آورند و براساس آن تصمیم‌گیری می‌كنند اما آنها با این كارشان مرتكب اشتباه می‌شوند. به عنوان مثال اگر كسی به شما بگوید كه امروز پول زیادی به دست خواهید آورد و بعد از ساعتی شما پولی روی زمین پیدا كردید این می‌تواند دلیل این باشد كه پیشگویی او درست بوده. بعضی طالع‌بینی‌ها می‌گویند امروز دوست‌ قدیمی‌تان با شما تماس می‌گیرد و برای رفع مشكل خود به كمك شما احتیاج دارد؛ آیا واقعا در آن روز دوست‌ قدیمی‌تان با شما تماس گرفته است؟ یا می‌گوید شما امروز عشق خود را پیدا می‌كنید؛ آیا واقعا شما در آن روز عشق خود را پیدا كرده‌اید؟ به بیان دیگر چه تعداد از پیشگویی‌هایی كه می‌شود برای شما به حقیقت می‌پیوندد و چه تعداد از آنها اشتباه از آب درمی‌آید؟ درواقع بسیاری از افراد سعی می‌كنند پیشگویی‌های درست را به یاد داشته باشند و آنهایی كه اشتباه بوده را فراموش كنند، اعتماد و اعتقاد به طالع‌بینی می‌تواند خطرناك و آسیب‌رسان باشد، زیرا باعث می‌‌شود انسان‌ها به جهان معقولانه نگاه نكرده و از توانایی خود برای ساختن زندگی‌شان استفاده نكنند.

استفاده‌ای كه می‌توانید از طالع‌بینی بكنید

نكته مهم در مورد طالع‌بینی و فال این است كه هنگام فال گرفتن می‌توانیم بفهمیم چیزی را كه در ذهن داریم قابل اجراست یا خیر و اگر طالع ما بد بود چه كنیم؟ بسیاری افراد وقتی طالع‌شان بد می‌آید از خواسته خود انصراف می‌دهند. مثلا اگر برای قبولی در كنكور نیت می‌كنند و بد می‌آید و آن وقت می‌گویند، پس درس خواندن دیگر بی‌فایده است چون رد شدن خود را حتمی می‌دانند. اما باید باور داشته باشیم طالع‌بینی تقدیر ما نیست و وقتی بد شد باید خوشحال باشیم كه از ناخودآگاه خود با خبر شدیم و دانستیم آرزوی ما با باورهای درونی ما در تضاد هستند. پس وظیفه ما این است كه باور خود را تغییر دهیم نه اینكه از آرزوی خود دست بكشیم، مگر آنكه آن خواسته برای ما اهمیت چندانی نداشته باشد. ولی اگر اهمیت دارد وظیفه داریم باورهای خود را نسبت به چیزی كه برای ما بد آمده، تغییر دهیم. همچنین اگر طالع ما خوب بود باید بدانیم كه بیان می‌كند تصویر ذهنی ما درست است و تا زمانی كه این تصویر ذهنی ماست رخداد دلخواه ما انجام می‌شود و اگر تغییر كند آینده هم تغییر می‌كند. در هرصورت انسان باید به خدای بزرگ و متعال توكل كند و سپس از تحمل و منطق خود استفاده كند تا بتواند بهتر تصمیم بگیرد و از عواقب اعتماد به طالع‌بینی چه خوب باشد چه بد در امان بماند.

چرا آدم‌ها طالع‌بینی را دوست دارند؟

1- از دیدگاه روانشناسی طالع‌بینی جاذبه‌ای بسیار قوی به شمار می‌رود، زیرا درباره شخصیت و طبیعت افراد بحث می‌كند، بنابراین به موضوع جالبی برای سرگرمی افراد تبدیل می‌شود.

2- طالع‌بینی را می‌توان راه فرار مناسب برای افرادی دانست كه می‌خواهند به هر نحوی شده از تصمیم‌گیری شانه خالی كنند و از طالع‌بینی به عنوان كمكی برای تصمیم‌گیری استفاده كنند. درواقع آنها هر تصمیمی را بهتر از بی‌تصمیمی می‌دانند و طالع‌بینی كمك می‌كند تا آنها تصمیمی بگیرند حتی اگر به ضررشان باشد.

3- بعضی افراد هرگاه با سؤال گیج‌كننده‌ای مواجه شده‌اند و نتوانستند به طور منطقی و ساده به آن پاسخ دهند به طالع‌بینی مراجعه می‌كنند. مثلا آیا ازدواج این 2نفر حتما موفق خواهد بود؟ آیا آغاز یك كار تجاری با موفقیت همراه خواهد بود؟ یا سؤالاتی از این دست كه فكر می‌كنند فقط طالع‌بینی می‌تواند به آنها جواب دهد.

4- كسانی كه در زمینه طالع‌بینی فعالیت می‌كنند بیشتراوقات خود را در موقعیتی رازآمیز می‌بینند. موقعیتی ویژه كه با علوم غریبه در ارتباط است. آنها از علائم عجیب استفاده می‌كنند، جدول‌های نجومی را به كار می‌گیرند و همواره احساس می‌كنند بر نیروهایی احاطه دارند كه برای علم ناآشناست. این مسائل برای دیگران جاذبه دارد و آنها را به خود جذب می‌كند.

5- از همه مهم‌تر علتی كه موجب می‌شود طالع‌بینی رشد فراوانی پیدا كند در یك كلمه خلاصه می‌شود و آن «پول» است. طالع‌بینان حرفه‌ای از راه‌های گوناگون به كسب پول می‌پردازند و همان‌طور كه بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌ها تضمین فروش روزانه خود را مرهون ستون طالع‌بینی می‌دانند. به این ترتیب طالع‌بینی در دنیای امروز به تجارتی سودآور تبدیل شده است كه نفرات اصلی آن راهكارهای زیادی می‌اندیشند تا بتوانند همچنان درآمد كسب كنند.

 

نمی‌شود همه پیشگویی‌ها را رد كرد

فال و طالع‌بینی موضوعی است كه همه ما كم و بیش با آن سروكار داشته‌ایم و سؤالات زیادی در این رابطه بی‌پاسخ مانده كه: آیا فال فقط یك سرگرمی است؟ طالع‌بینی علم است یا خرافات؟ چرا بعضی‌ها به طالع‌بینی اعتقاد ویژه دارند؟ پدیده فال و طالع‌بینی در دوران مختلف و اقصی نقاط جهان به گونه‌ای مختلف وجود داشته و دارد مثل فال بودا در هند، فال ای- چینگ در چین و فال قهوه از جمله فال‌های معروف جهانی هستند كه جزو اسناد تاریخی سرزمین‌شان به‌شمار می‌آیند. در كشور ما هم فال حافظ از احترام و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. درواقع فال و طالع‌بینی روش‌هایی هستند برای شناخت آینده و به این دلیل افراد به آنها روی می‌آورند كه از اتفاقی كه در آینده ممكن است رخ بدهد باخبر شوند. اما باید به این باور برسیم كه تخته سیاهی در آسمان نیست كه آینده ما را در آن نوشته باشند و سرنوشت ما به دست خود ما نوشته می‌شود چنانچه در قرآن کریم آمده است که سرنوشت هر قوم در دستان خود آن قوم است. ما معتقدیم آینده نوشته نشده، سرنوشت و تقدیر هم اكنون درحال نگارش است، پس كسی نمی‌تواند از آنچه نوشته نشده به ما خبری بدهد. ولی از جهت دیگر نمی‌توانیم منكر پیشگویی‌های بزرگ تاریخ بشری هم، شویم. درواقع این مسائل را نمی‌توان به‌طور كلی رد كرد ولی اثباتش هم بسیار مشكل است. اگر مثبت‌اندیش باشیم، می‌توان آن را جزء فراعلم قرار داد و اگر منفی‌نگر باشیم بگوییم خرافاتی بیش نیستند.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 1329 بازدید
فال چای آنلاین و آموزش روش و طریقه انجام فال چای در خانه

فال چاي يكي از روش هاي رايج و مورد علاقه اينده نگري است كه قدمتي بيش از 3000 سال دارد  در حال حاضر نيز براي طالع بيني استفاده می شود .

اساس اين فال نيز مثل اغلب روش هاي ديگر طالع بيني بر اين عقيده استوار است كه ضمير برتر با راهنمايي كردن دست و كنترل ارتعاشات آن.

اشكال و علائمي كه براي جواب به سوال مان لازم است را ايجاد مي كند در فال هايي از قبيل ورق و تاروت ضمير برتر اين كار را در هنگام .مخلوط كردن و بر زدن كارت ها انجام مي دهد در مورد اين فال گفته شده است كه براي افراد تازه كار مشاهده نقوش ايجاد شده و نتيجه گيري از انها كار نسبتا دشواري است ولي با اندكي تجربه اين كار به مراتب اسان تر مي شود تا حدي كه به گفته بعضي از طالع بينان براي يك فالگير با تجربه ، خواندن تفاله هاي چاي با خواندن يك كتاب معمولي هيچ فرقي ندارد.

طريقه انجام فال چاي :

براي انجام اين فال به يك فنجان دهانه گشاد سفيد رنگ و يك زير فنجاني سفيد و بدون نقش احتياج داريد ( براي سهولت مشاهده جزئيات علائم شكل گرفته ). استكان هاي معمولي براي اين كار مناسب نيستند. در واقع فنجان با شيب ملايمي كه دارد باعث مي شود تفاله ها بر ديواره هاي ان چسبيده.

و ايجاد نقوش ، حروف و علائم كنند براي اينكه علائم واضح و قابل تشخيص باشند چاي مورد استفاده نبايد زياد شكسته و به اصطلاح خاكه باشد. استفاده از يك صافي براي بدست اوردن مقداري چاي درشت شايد فكر بدي نباشد. بهتر است بجاي قوري معمولي از كتري استفاده كنيد چون قوري از ورود تفاله چاي به فنجان جلو گيري مي كند.

پس از نوشيده شدن چاي توسط شخصي كه فال برايش گرفته مي شود ، فنجان بايد با دست چپ ( در صورتي كه شخص چپ دست است اين كار بايد با دست راست انجام شود ) سه مرتبه موافق جهت عقربه هاي. ساعت چرخانده شده و سپس به دقت بر روي زير فنجاني واژگون شود توجه داشته باشيد كه به غير از تفاله ، مقدار كمي از چاي ( مايع ) نيز در ته فنجان باقي مانده باشد كه موقع چرخاندن فنجان ، تفاله ها كاملا پخش و پراكنده شوند.

از شخصي كه برايش فال مي گيريد بخواهيد كه در هنگام چرخاندن فنجان به سوالي كه برايش مطرح است فكر كند حدودا يك دقيقه صبر كنيد تا مايع كاملا خارج شود. در غير اينصورت موقع برگرداندن فنجان براي تفسير ، مايع باقي مانده به داخل فنجان برگشته. و باعث از بين رفتن نقوش ايجاد شده مي شود. حالا فنجان را به ارامي و با دقت برگردانده و علائم ايجاد شده را تفسير كن.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 344 بازدید
چرا ما به سراغ فال می رويم آیا به فال اعتقاد دارید

همه چیز زیر سر كولی‌هاست. آنها اولین آدم‌هایی بودند كه انواع و اقسام پیشگویی آینده را به شكل گسترده‌ای در همه دنیا پخش كردند. آنها در همه اروپا می‌گشتند، از این كشور به آن كشور مهاجرت می‌كردند و توانایی بالایشان در به هم بافتن كلمات را به رخ مردم و بعد هم دربار شاهان می‌كشیدند. اما شما خودتان را با این مسائل درگیر نكنید و برای شروع كار، یك ماكارونی پرملات درست كنید، با روغن فراوان و رنگ نارنجی مایل به سرخ.

سعی كنید ماكارونی‌ها را درسته در قابلمه بگذارید. حالا ناهارتان را با خیال راحت بخورید، یك قهوه حسابی برای خودتان آماده كنید و در حالی كه قهوه را زیر زبانتان مزمزه و شیرینی‌اش را اندازه می‌كنید، بشقاب روغنی و پر از طرح و نقش‌های نارنجی‌تان را نگاه كنید.

طرح‌هایی كه از حركت دانه‌های بلند ماكارونی روی بشقاب به وجود آمده، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. مارپیچ‌هایی كه جابه‌جا با مارپیچ‌های دیگری قطع شده‌اند، تعبیراتی دارند گفتنی. می‌بینید كه لازم نیست حتما فال قهوه‌ای در میان باشد. با هر چیز دیگری می‌توانید به زور آینده‌تان را بیرون بكشید. شما باید فال را این شكلی با زندگی‌تان بیامیزید. یعنی از هر چیز دم دستتان به شكلی خلاقانه فال بسازید.

می‌بینید؟ ‌فال كوچك‌ترین حقیقتی در دنیای خارج ندارد. كسانی كه برای فال گرفتن به آنها مراجعه می‌كنید، دانش و آینده‌بینی بیشتری نسبت به خودتان ندارند. همه‌اش تجارت است. همه‌اش برای پولی است كه از جیب شما درمی‌آید.

فكر می‌كنید فال‌گیری چطور شكل گرفته است؟ این گوی‌های بزرگ، پیرزنی با موهای سفید فرفری كه قدم به قدم ریخته و پوست سرش پیداست، یا آن وردهای عجیب و غریب و دود خاكستری كه از پیه‌سوز عهد عتیق بیرون می‌آید، از كجا آمده‌اند؟

می‌گویند اولین فال‌گیرها، كولی‌های فرانسوی بوده‌اند. البته اینها بعدها فال‌گیری را در آلمان هم گسترش دادند و بتدریج به همه اروپا نفوذ كردند. اما آن اقوام قدیم فال‌شناس فرانسوی، در زمانه مناسبی زندگی نمی‌كردند و آنقدرها كه شایسته‌اش بودند مورد تقدیر قرار نگرفتند و مشهور نشدند.

بعدها اوضاع تغییر كرد و فال‌گیرهای خوب، در كنار تعبیر خواب با گوی‌های بزرگ و آن دستبندهای مهره بزرگ و سنگین، آینده جنگ‌ها، ازدواج‌ها، حمله‌ها و تولدها را پیش‌بینی می‌كردند و توصیه‌هایشان اغلب توسط حكمرانان و پادشاهان مورد قبول واقع می‌شد. فال‌گیری آن زمان‌ها برای خودش ارج و قربی داشت.

اما باید بدانید كه فال‌گیری جزو خرافات رشدنیافته است. خرافاتی كه هیچ وقت در طول تاریخ از بین نرفته و همیشه طالبانی برای خود دارد. علاقه‌مندانی كه مدام پول خرج می‌كنند و آخر به چه می‌رسند؟ هیچ. آیا چیزهایی كه یك فال‌گیر بهشان می‌گوید به كارشان می‌آید؟ آیا تغییری در منش و زندگی‌شان ایجاد می‌شود؟ مسلما نه.

اینجوری فال می‌گیریم

لازم نیست قبل از فال حتما یكی از آن نفس‌های عمیق بكشید، در آرامش باشید و روح و روانتان از همه چیز آزاد باشد. یك فال‌گیر كه شگردهای خودش را یاد گرفته هم، هیچ‌وقت از شما این را نمی‌خواهد. شما به عنوان یك قربانی به شكل اسكناس‌های درشت دیده می‌شوید و تنها كاری كه می‌كنید این است كه خود را می‌سپارید دست او و به او اعتماد می‌كنید.

فال‌گیرهایی كه برای خود دفتر و دستكی دارند، خیلی سعی می‌كنند قابل اعتماد به نظر بیایند. به قیافه و طرز لباس پوشیدنشان اهمیت می‌دهند.

معمولا وقتی مساله خاصی در زندگی‌تان پیش بیاید، پیش فال‌گیر می‌روید، برای همان مساله نیت می‌كنید و جواب می‌خواهید. بعضی فال‌ها واقعی‌تر به نظر می‌آیند و این فقط دلیلش توانایی بالای فال‌گیر در روان‌شناسی شماست. این را فال‌گیری كه نمی‌خواست نامش فاش شود، گفت. آنها می‌دانند كه شما به هر حال مشكلی در زندگی دارید و به احتمال زیاد فال قهوه گرفتن‌تان هم به دلیل فشار آن مشكل است.

قیافه و طرز لباس پوشیدنتان هم برای یك آدم بادقت می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. آنها شما را در زمان كوتاهی برانداز می‌كنند و درباره‌تان به نتیجه می‌رسند. در جریان فال‌گیری هم، آنجاهایی كه از حرف‌های فال‌گیر به هیجان آمده‌اید، خودتان هم كمكش می‌كنید و حقایقی از زندگی‌تان را با او در میان می‌گذارید. می‌دانید تنها كاری كه او باید بكند، چیست؟ شما را به آینده‌های معین امیدوار می‌كند. امیدواری‌هایش مبهم است، اما زمانی كه تعیین می‌كند، كمی قطعی است. مثل این‌كه «تا سه ماه دیگه، بخش زیادی از مشكل كاری با رئیست حل می‌شه، اما یكی همكارت كه باهات سر یك قضیه مشكل داره، برای اذیت كردنت كارهایی می‌كنه كه ازشون بموقع باخبر می‌شی و احتمالا جلوشو می‌گیری.» خیلی از اطلاعات این نتیجه‌گیری را خودتان بی‌آن‌كه حواستان بوده باشد در اختیارش گذاشته‌اید.

فال حافظ از فال‌های پرطرفدار است؛ فال كه نه، یعنی در اصل تفال. هر كدام از ما تا به حال، برای یك بار هم كه شده فال حافظ گرفته‌ایم. حافظ شاعر مهربانی است. او شعرهایش را طوری گفته كه هر كدام از ما می‌توانیم تعبیرها و تفسیرهای خودمان را از آن داشته باشیم. فقط موقع فال حافظ گرفتن، یادتان باشد كه از یك دیوان درست و حسابی اشعار حافظ استفاده كنید، نه از این كتاب‌های نصفه نیمه و بدظاهری كه به اسم «فال حافظ» می‌فروشند.

فال چای، ریشه در خواندن و تفسیر شكل‌های مختلفی دارد كه از تفاله چای به‌جا مانده است. ناگفته پیداست كه بساط فال‌گیری با چای را اولین بار چینی‌ها علم كردند. چای كه در اصل نوشیدنی راهبان بود، در فنجان‌هایی زنگوله شكل نوشیده می‌شد.

البته چینی‌ها از همان ابتدای تاریخ هم خرافاتی بوده‌اند. خیلی پیش از آن كه فال چای به ذهن این راهبان خطور كند، در ساعت‌های بعد از عبادت و روزهای بیكاری دسته‌جمعی زیر زنگوله معبد می‌نشستند و درباره نقش و طرح‌هایی كه در اثر گذر زمان در فضای داخلی آن ایجاد شده بود، حرف می‌زدند و به این ترتیب آینده را پیش‌بینی می‌كردند.

اما فال قهوه را عرب‌ها برای اولین بار به دنیای فال‌گیری معرفی كردند. آنها برای اولین بار دانه قهوه را كشف كردند و تا قرن‌ها هم كاشتن آن را جزو اسرار خودشان نگه داشتند. بعد هم فال قهوه را با الگوبرداری از فال چای چینی‌ها پایه‌ریزی كردند.

طالع‌بینی با این‌كه با فال گرفتن تفاوت دارد، اما هر دو از یك خانواده به حساب می‌آیند. وقتی كسی طالعتان را می‌بیند، یعنی درباره چیزهای مطمئن و غیرقابل تغییر زندگی‌تان حرف می‌زند؛ درباره سرنوشت شما.

طالع‌بینی فقط به شما می‌گوید كه ستاره‌های زندگی‌تان به چه شكلی چیده شده‌اند و این چیدمان چه تقدیری را برایتان رقم زده است. خلاصه این‌كه تكلیفمان روشن باشد كه طالع‌بینی آنقدرها با فردا پس‌فردای ما كاری ندارد و هرچه می‌گوید مربوط به مسائل اساسی و مهم زندگیمان است.

مهم‌ترین چیز در طالع‌بینی، زمان دقیق تولد است. نه فقط سال، ماه و روز؛ بلكه ساعت دنیا آمدنتان هم در این پیشگویی آینده بسیار موثر است. وضعیت قرارگیری زمین و موقعیتش با ستاره‌ها و سیاره‌هاست كه همه چیز را درباره زندگی شما، خوشبختی، پولداری، فقر و فلاكت، موفقیت‌های هنری، نماینده مجلس شدن و... تعیین می‌كند.

با توجه به همه این حرفها فال خرافه ای بیش نیست و فالگیر انسانی سودجوست كه با توجه به نقاط ضعف افراد ومشكلا‌تی كه در زندگی دارند با یكی دو سوال به كنه مشكلا‌ت طرف پی می‌برند و با فرصت‌طلبی از آنها سوءاستفاده میكند.

چرا به سراغ فال می رویم؟

نكند به خرافات اعتقاد دارید؟ فال می‌گیرید كه چی؟ همه‌اش به خاطر عجله‌ای است كه دست از سرتان برنمی‌دارد. همه چیز باید از همین الان معلوم باشد. می‌گویید: «دست‌كم این‌كه كی ازدواج می‌كنیم و چند تا بچه خواهیم داشت را كه باید بدانیم؟»

شاید هم دلیلش این باشد كه به آینده هنوز نیامده امیدواریم یا از آن نگران. مخصوصا وقت‌هایی كه هیچ امیدی به زندگی فعلی‌مان نداریم. بعضی‌ها می‌گویند فال‌گیرها معمولا آنچه كه ما می‌خواهیم را كف دستمان می‌گذارند و راهی‌مان می‌كنند. بعضی‌ها هم می‌گویند كه گاهی آنها از آینده‌ای حرف می‌زنند كه اتفاق می‌افتد یا شواهدی می‌آورند كه كسی از آن خبر ندارد. اما مساله این است كه «زندگی منشوری است در حركت دوار» و این یكی را فال‌گیرها خوب یاد گرفته‌اند و از آن خوب استفاده می‌كنند و خوب بلدند مشتری‌های خود را گول بزنند.

وقتی غصه دارید، اوضاعتان در دانشگاه تعریفی نیست، شكست عشقی خورده‌اید یا این‌كه نمی‌دانید بالاخره اخراج می‌شوید یا ارتقا می‌گیرید، وسوسه می‌شوید كه بروید سراغ فال‌گیر: «اتفاقی افتاده كه شما را نگران كرده است، اوضاع برای مدتی بر مرادتان نیست؛ اما نگرانی‌تان با یك خبر كوچك برطرف می‌شود. صبر پیشه كنید و بدانید برای حل شدنش خودتان هم باید قدمی بردارید.»

فال گرفتن می‌تواند شما را معتاد خودش كند؛ طوری كه برای كوچك‌ترین نگرانی، گوشی تلفن را بردارید، به فال‌گیر مخصوصتان كه ممكن است اسمش فتانه باشد، زنگ بزنید و از او بخواهید برای فلان نیت از طرف شما فالی بگیرد. باید اعتراف كنم كه این، یك اعتیاد كاملا زنانه است.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 763 بازدید
فال قرآن و استخاره با قرآن کریم

ابتدا با وضو قرآن را بدست بگير، آن را زيارت كرده و با توجه به نيتي كه در دل داري ، صفحه اي از كتاب خدا را باز كن.

از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو و بعد از آن ، از ابتداي صفحه ، هفت سطر بشمر و پايين بيا و بعد در ميان سطرهاي بعدي ، هفت بار كلمه « ان » را پيدا كن .

بعد از يافتن هفتمين بار از كلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو.

ابتداي سطر هفتم از هفتمين كلمه « ان » كه پيدا كرده اي، اولين حرفي كه سطر با « ان » شروع شده، معني فال توست ؛ آن را با فال پايين معني كن البته این فال جنبه تفریحی دارد و نمی شود به آن اعتماد کرد .

 

 
حرف الف : خیر و نیکی برای صاحب فال ، صواب در کارها و سرانجام نیک .
 
حرف ب : نعمت های فراوان ، پیروزی ، گشایش در کارها و اموری که بسته شده بود .
 
حرف ت : از کارهایی بدیکه انجام داده یا میدهی باید توبه کنی و راه راست را در پیش بگیری .
 
حرف ث : هم در دنیا و هم در آخرت زندگی سعادتمندی خواهی داشت .
 
حرف ج : باید برای رسیدن به خواسته هایت تلاش کنی .
 
حرف ح : با دوستان و آشنایان خودت نیکی داشته باش تا خداوند نظر رحمتش را به سوی تو بکند .
 
حرف خ : از انجام کاری میترسی به خدا پناه ببر و از او هدایت بخواه .
 
حرف د : به زودی در کاری موفق میشوی یا به مقامی میرسی ، خدا را شکر کن و مغرور نشو .
 
حرف ذ : از انجام کارهایی که موجب سرافکندگی ات خواهد شد به شدت دوری کن .
 
حرف ر : بزودی خبر خوشی به تو میرسد یا اتفاق خوبی برایت رخ میدهد ، خدا را شاکر باش .
 
حرف ز : بزودی مال فراوان و بدون زحمتی خواهی یافت ؛ سعی کن در کارهای خیر قدم برداری .
 
حرف س : تو انسان خوشبختی هستی زیرا شانسی بزرگ بزودی در خانه ات را میزند .
 
حرف ش : دشمنان فراوان احاطه ات کرده اند ، به خدا پناه ببر .
 
حرف ص : برای انجام کاری بسیار عجله داری اما برای سرانجام نیک باید صبر و تحمل داشت .
 
حرف ض : بزودی مشکلی برایت رخ میدهد ، صدقه بده تا مشکلت مرتفع شود .
 
حرف ط : بخاطر قلب مهربان و نیت خوب و ایمانی که داری خداوند نظر رحمت به تو می اندازد .
 
حرف ظ : پیروزی بزرگی در پیش داری ، پیشاپیش مبارک باشد .
 
حرف ع : برای موفقیت در کارهای خودت همیشه به دیگران به ویژه زیر دستانت مهربانی کن .
 
حرف غ : ممکن است بزودی خطری تو را تهدید نماید برای رفع ان حتما" صدقه بده .
 
حرف ف : به زودی خبر خوشی به تو میرسد که تو را بسیار شادمان میسازد ، شکر خدا را بگذار .
 
حرف ق : به خاطر اعمال نیک و خوش قولی بزودی دارای محبوبیت خاصی میشوی . 
 
حرف ک : خطری تو را تهدید میکند ، برای رفع ان صدقه بده و احتیاط کن .
 
حرف ل : بزودی حاجت و آرزویی که در دل داری براورده میشود و تو بسیار خوشحال میشوی .
 
حرف م : مراقب باش کاری نکنی که مورد سرزنش و تمسخر دیگران قرار بگیری .
 
حرف ن : نیتی که کرده ای خوب است با توکل به خدا ان را انجام بده .
 
حرف و : بزودی نعمت سرشاری نصیب تو خواهد شد که حتی تصورش را هم نمی کردی .
 
حرف ه : کاری را که میخواهی انجام دهی بسیار خوب و مورد پسند خداست .
 
حرف ی : بزودی از سفر کرده یا غایب خود اخبار خوبی خواهی شنید .
دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 460 بازدید
فال جوراب شناخت شخصیت و خصوصیات افراد از روی مدل جوراب و رنگ جوراب آنها

شناختن آدم ها در همان نگاه اول سخت است خیلی هم سخت است ، اما اتفاق می افتد! راه و چاهی كه اصول روانشناسی پیش پای ما می گذارد، دقیقاهم راه دارد هم چاه ! و آن چیزی نیست جز فال جوراب و تکنیک شناخت شخصیت و خصوصیات افراد از روی مدل جوراب و رنگ جوراب آنها .

چون ساده انگاری و تصمیم گیری عاجلانه ، از طریق داده های روانشناسی هم گاهی باعث اشتباهات عجیب و غریب می شود كه تنها از طریق تمرین و تلاش شخص و داشتن یك دید عمیق و جست وجوگر، قابل پیشگیری است .

دیدی كه ما به آن می گوییم ، دید یك روانشناس كه شما را روی كاناپه مطب روانپزشكی اش برانداز می کند!

الف) بگویید طرفتان چی پوشیده تا بگوییم چگونه است .
این جمله از شكسپیر نیست ، فقط جمله آشنایی است كه یك محقق بسادگی می گوید و اثبات می كند كه حقیقت هم دارد. اینكه لباس پوشیدن ، كفش ها و حتی موبایل و خودكار آدمها شخصیت اجتماعی و فرهنگ خانوادگی شان را بازگو می كند، هرچند بازی ساده یی نیست اما می تواند واقعی و روزمره باشد، مثلا شما هیچ وقت به جوراب های طرف مقابلتان دقت كرده اید؟
لازم نیست آن طرف مقابل ، حتما رییس شركت شما، مدیر مدرسه فرزندتان یا شخصی باشد كه با او قرار كاری دارید، می توانید دفعه اول داده های ذهنی تان را روی جوراب مرد یا زنی كه در اتوبوس یا مترو روبرویتان نشسته است ، آزمایش كنید!

 
ب ) بگویید جورابش چه رنگی و چه جنسی است تا بگوییم چطور زندگی می كند.

رنگها نقطه های روشنی هستند كه یك محقق روانشناسی را در تاریكی به مقصد می رسانند، مثل همین رنگ قرمز كه اگر احیانا رنگ جوراب فرد مقابل شما بود، می تواند نشانه تمایل بیمارگونه به جلب محبت و توجه دیگران باشد. علاوه بر این استفاده از رنگ قرمز نشانه بیماری های نهفته گوارشی و عصبی است و بیشترین تاثیر را روی اطرافیان دارد.
در ضمن اگر طرف مقابل شما مرد بود و جوراب قرمز پوشیده بود، روانشناسی را بی خیال شوید و صندلی تان را عوض كنید.

در مورد استفاده از رنگ های دیگر هم می شود براحتی تك نگاری كرد، مثل رنگ خاكستری كه رنگ آدم هایی است كه می خواهند كمتر دیده شوند یا رنگ سیاه كه گرچه معمول است رنگ دلمردگی و عدم تسكین است .

 

ج ) جورابهایش تمیزند؟ خوب نگاه كنید!
قبول دارید كه جوراب های تمیز، سالم و خوشرنگ مشخصه آدم هایی است كه زندگی سالم و محیطی آرام برای لباس پوشیدن دارند، گرچه آدم های وسواسی را باید از این قاعده جدا كرد، آنها علی رغم داشتن جوراب های تمیز و خوشرنگ و درخشان ، آدم هایی عصبی و كم طاقت هستند كه با این پا و آن پا شدن و ناخن جویدن یا نگاه های مستاصل و بی قرارشان قابل تشخیص اند.

 

د) جوراب هایش مارك دارند؟
آدم هایی كه جوراب های مارك دار می پوشند، بشدت كم اعتماد به نفس و ظاهربین هستند، میل به جلب توجه و خودنمایی در آنها به قدری بالاست كه پوشیدن یك جوراب ساده و تمیز را فدای یك جوراب بوگندوی صدبار پوشیده مارك دار می كنند، قبول كنید كه جوراب چهارهزارتومنی را هر روز نمی شود نو كرد!

 
د) از جورابهایش ، كارش را حدس می زنیم !
تا اینجا شما محیط خانوادگی طرف مقابل ، شخصیت تقریبی و سطح اعتماد به نفس اش را از طریق جوراب هایش حدس زدید، اما اگر می خواهید بدانید چه كاره است ، یا تقریبا در چه محیط كاری وقت می گذارد، دوباره به جوراب هایش دقت كنید.

 

آدم هایی كه كار بدنی می كنند كمتر حوصله دارند هر روز جورابهایشان را بشویند یا تعویض كنند، آنها جورابهایی سوراخ و چرك دارند و تمایلی هم به پوشاندن انگشت پایشان نشان نمی دهند، در بعضی موارد بخصوص این گروه جورابهایشان را به كل دور می اندازند كه به اندازه دسته اول قابل تشخیص اند. كسانی هم كه كار شركت و دفتری می كنند .

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 420 بازدید
رنگ اسم شما چیست رنگ اسم خود را بشناسید
همه ما به نحوی تحت تاثیر رنگ ها هستیم و این موضوع این روزها روانشناسان بسیاری را به مطالعه وا داشته است و شما حتی می توانید فال رنگ اسم خود را بدست آورید.
اسم هر کس دارای رنگی است که این رنگ می تواند زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد! این که شما بدانید برای اسم تان رنگ مخصوصی وجود دارد و می‌توانید راز شخصیتی خود را از لا به لای آن دریابید مطلب جدیدی در روانشناسی رنگ هاست. رابطه بین حروف و رنگ ها یه صورت زیر بیان شده است:

 

۱- قرمز:           ش      ج       س      الف
۲- نارنجی:‌ ‌‌‌       ت       ث      ک        ب
۳- زرد:             ی       ل       ص      ض
۴- سبز:    ‌        و        م       د         ژ
۵- آبی:            چ        ن       ط        ظ
۶- نیلی:           ح        خ       ف        –
۷- بنفش:         ع        پ      غ         –
۸- صورتی:         ز       ق       ه         –
۹- طلایی:         ر        ذ       گ        –

 

برای این که با چگونگی موضوع آشنا شوید یک مثال می‌آوریم:

 

مثال : لیلا جلالی
ل۳  ی۳   ل۳   الف۱  ج۱  ل۳  الف۱  ل۳  ی۳
سپس اعداد را با هم جمع می‌کنیم:
۲۱=۳+۳+۱+۳+۱+۱+۳+۳+۳
باز هم دو عدد را با هم جمع می‌کنیم:
۳=۱+۲ عدد ۳ مربوط به رنگ زرد است.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 1321 بازدید
گرفتن فال حافظ در شب یلدا و جشن مهرگان همراه با تفسیر و معنی و تعبیر فال حافظ

آموزش فال حافظ گرفتن در شب یلدا و نحوه گرفتن فال حافظ در شب یلدا و جشن مهرگان همراه با تفسیر و معنی و تعبیر فال حافظ

شب یلدا فقط با هندوانه خوردن و تخمه شکستن نیست که جذاب و دوست داشتنی است بلکه یکی از سنت های دیرینه شب یلدا فال حافظ و حافظ خوانی و شاهنامه خوانی است که از قدیم الا یام در بین خانواده های ایرانی رواج داشته است.

البته برخی معتقدند که تنها خانواده های با فرهنگ و اهل دانش و ادب به سنت حافظ خوانی وفادار مانده اند. همچنان که درگذشته هم افراد فرهیخته و اهل سواد و دانش این شب را با شاهنامه خوانی همراه می کردند.

سنت های ایرانی همواره جذاب و دلنشین بوده اند و البته پراز فلسفه و حکمت های خاص! اینکه کتاب حافظ در بلندترین شب سال در محفل گرم خانواده حضور می یابد و افراد حاضر در جمع تفالی به لسان الغیب می زنند در کنار قدمتش جای تامل هم دارد. برخی از محققین براین باورند که مراسم حافظ خوانی در شب یلدا متعلق به طبقه خاص و اهل ادب نیست چرا که تقریبا در تمام منازل کتاب حافظ وجود دارد و فقط مختص این شب نیست بلکه اصولا مردم به حافظ خوانی و فال حافظ اعتقاد دارند و در عامه مردم باور و اعتقاد به فال حافظ بسیار قوی است.

اگر رسم ها و آیین های یلدا را میراثی از فرهنگ چند هزار ساله بدانیم، به یقین باید گفت که فال حافظ در سده های اخیر به رسم های شب یلدا اضافه شده است. شاهنامه خوانی و قصه گویی وحافظ خوانی پدر بزرگ و مادربزرگ در کرسی برای کوچکترها از آیین های کهن شب یلداست که این روزها در خاطر بزرگترهای فامیل حک شده است و ریشه دار بودن این سنت شیرین را نشان می دهد.

فال حافظ گرفتن در شب نشینی های زمستان و مناسبت هایی چون چهارشنبه آخر ماه صفر، چهارشنبه سوری، شب سیزده صفر، بعداز ظهر سیزده به در، تیرماه سیزده شو(جشن تیرگان درمازندران) هم از باور های همگانی است اما با این حال سنت حافظ خوانی درشب یلدا بیشتر وصف الحال است و رواج بیشتری بین خانواده های ایرانی دارد.

غیر از فال حافظ فال کوزه هم از دیگر سنت های شب یلداست که دربرخی نقاط رواج دارد.

با این حال مردم ایران در شب یلدا اشعار لسان الغیب را با نیت بهروزی و شادکامی می گشایند و آرزوی دل خویش رااز اوطلب می کنند. در بعضی دیگر از نقاط ایران هم شاهنامه خوانی رواج دارد. نقل خاطرات و قصه گویی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هم از دیگر مواردی است که یلدا را برای خانواده ایرانی دلپذیر تر می کند.

اما اینها همه ترفند هایی است که خانواده گرد هم جمع شوند و بلندترین شب سال را باشادی و صفاسحر کنند. به امید اینکه این سنت های دیرین جای خود را به زندگی ماشینی ندهد و اشعار حافظ برای فرزندان ما هم ماندنی وخاطره انگیز باشد.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 494 بازدید
آیا مطالبی كه بعد از فال گرفتن از دیوان حافظ بیان می شود صحت دارد؟ راه درست فال گرفتن را شرح دهید

فال زدن در سه مورد اطلاق می شود:

 

1. به زبان یا به دل نیك آوردن (به دیدة خیر نگریستن).

 

2. مشورت خواهی و استخارة متعارفی كه برای انجام امری و یا ترك كاری با قرآن و یا تسبیح انجام می گیرد.

 

3. پیش گویی نسبت به وقایعی كه می خواهد رخ دهد.

 

هر یك از این سه مورد نسبت به تفأل با دیوان حافظ بكار رفته و می رود:

 

اگر به لحاظ معنای اول جهت انجام امری به سراغ فال حافظ برویم و برای هر غزلی كه بیاید جهت مثبتی را در نظر گرفته و به دیدة خیر به آن نگریسته و بدان امید اقدام به آن امر كنیم نه تنها اشكالی ندارد

 

 بلكه در روایات دینی ما نسبت به هر امری، به وسیله هر چیزی و من جمله دیوان حاف1 این نوع فال زدن تحسین و بدان سفارش شده است. در روایتی آمده است: عن النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ : تفألوا بالخیر تجدوه، و كان كثیر التفأل،[1] « (نسبت به هر امری) اگر فال نیك بزنید بدان دست پیدا می كنید، و شخص گرامی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ بسیار فال نیك می گرفت.» مثلاً وقتی كه پیامبر اسلام نامه ای برای خسرو پرویز پادشاه ایران می فرستد تا او را به اسلام دعوت كند و خسروپرویز نامه را پاره می كند و مشتی خاك را برای پیامبر می فرستد آن وجود شریف، این مشت خاك را به فال نیك می گیرد كه: «بزودی مسلمانان، ایران را فتح می كنند.»[2]

تفأل به لحاظ معنای اول (یعنی به دیدة خیر نگریستن) مستحسن و نیكوست چه با اشعار حافظ باشد و چه با هر چیز و اتفاق دیگری، و تفأل با دیوان حافظ به جهت مشورت خواهی و نیز پیش گویی حوادث آینده، اگر بدون ترتیب اثر دادن باشد اشكالی ندارد

و امّا اگر به لحاظ معنای دوم و سوم با دیوان حافظ تفأل زده شود، هیچ گونه دلیل و محبت شرعی بر آن وجود ندارد، فلذا هر مطلبی كه بعنوان مشورت خواهی و یا پیش گویی، از آن تفأل استفاده شود الزام آور و حتمی الوقوع نیست؛ بدین معنی كه اگر جهت مشورت خواهی، برای انجام دادن امری و یا ترك كاری تفألی با دیوان حافظ زدیم، هیچ گونه الزامی ولو اخلاقاً وجود ندارد كه موظف باشیم به مطالب مورد استفادة از آن تفأل عمل كنیم؛ و نیز اگر جهت پیش گویی نسبت به امری در آینده با دیوان حافظ تفأل زده شود، اینطور نیست كه آنرا حتمی الوقوع و غیر قابل تغییر پنداشت. البته ذكر این نكته لازم است كه چون به تجربه برای مردم ثابت شده است كه تفأل با دیوان حافظ در اكثر مواقع صائب و درست از آب در می آید، این كار در فرهنگ و جامعة ما ریشه دار شده و بسیاری از افراد برای مشورت خواهی و یا پیشگویی از دیوان حافظ مدد می گیرند و نسبت به این امر از نظر شرعی اشكالی نیست مگر آنكه به گفته های حافظ به گونه ای ترتیب اثر بدهیم كه با عقاید و احكام دینی منافات داشته باشد، مثلاً اگر در تفألی با دیوان حافظ غزلی باید كه مضمونش این باشد: «این كاری كه می خواهی انجام بدهی و یا آرزوی تحقق آن را داری ابداً درست نمی شود.» در این گونه موارد نمی توان و نباید باور كنیم كه اینچنین امری اصلاً درست شدنی نیست چرا كه در این صورت آدمی در دامن یأس و ناامیدی می افتد و این خود گناهی است بزرگ، در حالی كه در روایات دینی، آمده است كه حتی قضای حتمی الهی را نیز می توان بوسیلة دعا رفع كرد تا چه رسد به گفته های حافظ در این باره روایات زیادی داریم كه یك نمونه اش را بیان می كنیم: قال الصادق ـ علیه‎ السلام ـ : الدعاء یرد القضاءبعد ما ابرم ابراما، «دعا قضای الهی را بعد از آنكه محكم و مبرم شده است رفع می كند.»[3]

از آنجا كه دلیل و حجت شرعی برای تفأل به دیوان حافظ وجود ندارد، روش و ذكر خاصی كه قابل توصیه باشد نیز وجود ندارد

 

بنابراین به طور خلاصه باید گفت: تفأل به لحاظ معنای اول (یعنی به دیدة خیر نگریستن) مستحسن و نیكوست چه با اشعار حافظ باشد و چه با هر چیز و اتفاق دیگری، و تفأل با دیوان حافظ به جهت مشورت خواهی و نیز پیش گویی حوادث آینده، اگر بدون ترتیب اثر دادن باشد اشكالی ندارد بدین معنی كه اگر حافظ گفته است: فلان كار را انجام بده، در انجام دادن آن اجبار و الزامی نیست و می شود برخلاف فرموده حافظ عمل كرد؛ و اگر حافظ نسبت به امری پیش گویی كرد كه فلان امر محقق می شود و یا محقق نمی شود نباید آنرا وحی منزل و حتمی پنداشت.

و اما اینكه برای فال زدن چه روشی بهتر است؟ در جواب باید گفت: از آنجا كه دلیل و حجت شرعی برای تفأل به دیوان حافظ وجود ندارد، روش و ذكر خاصی كه قابل توصیه باشد نیز وجود ندارد. امّا آنچه كه در بین عوام و خواص مشهور شده این است كه: یك سوره فاتحة الكتاب به نیّت حافظ شیرازی خوانده می شود و تفأل زده می شود و غزل سمت راست مورد توجه قرارمی گیرد و غزل بعد از آن بعنوان شاهد (و به تعبیری به جهت بهتر روشن شدن غزل اصلی) مورد استفاده قرارمی گیرد.

در پایان برای حسن ختام این كلام از ویژه نامه «حافظیه»[4] كه بمناسبت كنگره حافظ شیرازی منتشر شده و حافظ پژوهان در آن ویژه نامه طی مصاحبه هایی، تفألاتی را از خود بیان داشته اند، یك نمونه را نقل می كنیم و شما را به حافظ اصلی، خداوند متعال و به حضرت حافظ شیراز می سپاریم. دكتر سیّدجعفر شهیدی در آنجا می گوید: روزی كه استاد مجتبی مینوی دار فانی را وداع گفت، هوا سرد و زمین پر برف بود، مردّد بودم كه آیا برای تشییع جنازة ایشان بروم یا نه؟ دیوان حافظ را گشودم و این بیت را دیدم:

قدم دریغ مدار از جنازة حافظ كه                 گرچه غرق گناه است می رود به بهشت

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 6745 بازدید
فال قهوه آنلاین

 به گزارش پرتال فالکده قهوه را بنوشید ولی بگذارید دُرد آن در ته فنجان باقی بماند؛نعلبکی را روی آن گذاشته با دو دست سریعا به طرف خود برگردانده و روی میز بگذارید و تامل کنید تا کمی خشک و ثابت شود،سپس فنجان را برداشته تصاویر و سمبلها و نشانه های موجود در آن را شناسایی کرده و مطابق اشکال موجود در سایت فالکده شرح داده شود.البته شکلهای موجود در قهوه خیلی دقیق و روشن نیستند ولی بیننده پرتجربه به راحتی می تواند تشابه آنها را با اشکال موجود در سایت تشخیص دهد.

 الف-وسایل مورد نیاز برای فال قهوه
1- قهوه

قهوه لازم برای فال بینی قهوه ای مخصوص می باشد که می بایست مقداری ناخالصی یا دُرد به اندازه لازم دارا باشد و  با قهوه نوشیدنی فرق دارد.پس دقت شود که قهوه فال گیری که به قهوه ترک معروف است تهیه گردد.

 
2-قهوه جوش

قهوه جوش می بایست ساده و بقدر کافی جادار باشد و حتی الامکان دهانه آن تنگ و جنس آن فلزی و هر چه کهنه تر و قدیمی تر باشد بهتر است.

 
3- فنجان و نعلبکی

فنجانهای خیلی کوچک مطلوب نیست و می بایست فنجانهای متوسط با ساخت ساده انتخاب شود و دارای لبه بلند باشد.از انواع چینی ساده و هر چه  قدیمی تر مطلوب تر است.

 
4-آتش

آتش طبیعی از سوختن ذغال و هیزم ترجیح داده می شود ولی نوع آتش زیاد مورد توجه نیست.

 
5-شکر یا قند

شکر یا فشرده برای هم شیرین کردن قهوه که طعم تلخ دارد و هم برای قوام آمدن دُرد قهوه لازم است.

 
6-سینی

سینی قدیمی شکل دار فلزی مطلوبترین سینی فال قهوه می باشد

 
ب-طریقه درست کردن قهوه برای فال قهوه

به اندازه هر نفر یک قاشق پر مربا خوری قهوه در قهوه جوش ریخته و به اندازه هر یک قاشق قهوه یک فنجان قهوه،آب، و به اندازه هر تعداد قاشق نصف آن شکر اضافه می کنیم.

خوب هم می زنیم و روی آتش می گذاریم با حرارت کاملا ملایم و چند بار آن را بهم می زنیم تا کف بالای آن جمع شود به این کف (خامه قهوه) می گویند در این لحظه قهوه جوش را از روی آتش بر می داریم و طوری در فنجان ها می ریزیم که بطور یکسان در تمام فنجان ها خامه قهوه هم ریخته شود.

 

 

 

1)      فال قهوه

2)      فال قهوه آنلاین

3)      فال قهوه قلب

4)      فال قهوه اسب

5)      فال قهوه و تاروت

6)      فال قهوه طاووس

7)      فال قهوه اژدها

8)      فال قهوه گوزن

9)      فال قهوه عقاب

10)   فال قهوه خرگوش

11)   فال قهوه اشکال

12)   فال قهوه انلاین رایگان

13)   فال قهوه اینترنتی

14)   فال قهوه انلاین گوی بلورین

15)   فال قهوه انلاین واقعی

16)   فال قهوه آنلاين

17)   فال قهوه آنلاین رایگان

18)   فال قهوه آنلاین واقعی

19)   فال قهوه آنلاین ترکی

20)   فال قهوه آموزش

21)   فال قهوه آراد جوان

22)   فال قهوه آهو

23)   فال قهوه آدم

24)   فال قهوه آتش

25)   فال قهوه به انگلیسی

26)   فال قهوه با تعبير

27)   فال قهوه برای اندروید

28)   فال قهوه با معنی

29)   فال قهوه بگیر

30)   فال قهوه به صورت تلفنی

31)   فال قهوه برام بگیر

32)   فال قهوه با تصویر

33)   فال قهوه با تفسیر

34)   فال قهوه با شکل

35)   فال قهوه پرنده

36)   فال قهوه پینه دوز

37)   فال قهوه پروانه

38)   فال قهوه پری دریایی

39)   فال قهوه پنگوئن

40)   فال قهوه پا

41)   فال قهوه پلنگ

42)   فال قهوه پرشین

43)   فال قهوه پیپ

44)   فال قهوه پرستو

45)   فال قهوه تعبير

46)   فال قهوه تفسیر

47)   فال قهوه ترک

48)   فال قهوه تورنتو

49)   فال قهوه ترك

50)   فال قهوه تصویری

51)   فال قهوه ترکی

52)   فال قهوه تعبیر اشکال

53)   فال قهوه تلفنی خانم شمس

54)   فال قهوه جغد

55)   فال قهوه جوجه

56)   فال قهوه جنین

57)   فال قهوه جدید

58)   فال قهوه جاوا

59)   فال قهوه جوجه تیغی

60)   فال قهوه جنگل

61)   فال قهوه جامع

62)   فال قهوه جناغ

63)   اشکال فال قهوه جدید

64)   فال قهوه چشم

65)   فال قهوه چیست

66)   فال قهوه چقدر صحت دارد؟

67)   فال قهوه چراغ جادو

68)   فال قهوه چکمه

69)   فال قهوه چيست

70)   فال قهوه چتر

71)   فال قهوه چهره

72)   فال قهوه چكمه

73)   فال قهوه چراغ

74)   فال قهوه حامله

75)   فال قهوه حضوری در اصفهان

76)   فال قهوه حضوری

77)   فال قهوه حضوری در تهران

78)   فال قهوه حلزون

79)   فال قهوه حقیقت دارد؟

80)   فال قهوه حرفه ای

81)   فال قهوه حقيقت داره؟

82)   فال قهوه حامد

83)   فال قهوه حقیقت یا دروغ

84)   فال قهوه خرس

85)   فال قهوه تلفنی

86)   فال قهوه در لندن

87)   فال قهوه درخت

88)   فال قهوه در شیراز

89)   فال قهوه در تهران

90)   فال قهوه دلفین

91)   فال قهوه در اصفهان

92)   فال قهوه در مشهد

93)   فال قهوه درست است

94)   فال قهوه در کرج

95)   فال قهوه دانلود

96)   thg ri i hkghdk

97)   فال قهوه رایگان

98)   فال قهوه راست یا دروغ

99)   فال قهوه راسته؟

100)                       فال قهوه روزانه

101)                       فال قهوه روباه

102)                       فال قهوه راست

103)                       فال قهوه راست است

104)                       فال قهوه روز

105)                       فال قهوه رايگان

106)                       فال قهوه راست است یا دروغ

107)                       فال قهوه زرافه

108)                       فال قهوه زن

109)                       فال قهوه زن حامله

110)                       فال قهوه زنگوله

111)                       فال قهوه زنده

112)                       فال قهوه زن خرداد

113)                       تعبیر فال قهوه زرافه

114)                       فال قهوه معنی زرافه

115)                       تعبیر فال قهوه زن

116)                       فال قهوه دیدن زن

117)                       فال قهوه سگ

118)                       فال قهوه سیر

119)                       فال قهوه سنجاب

120)                       فال قهوه ستاره

121)                       فال قهوه سیب

122)                       فال قهوه سايت افتخار

123)                       فال قهوه سر اسب

124)                       فال قهوه سوسمار

125)                       فال قهوه سیمرغ

126)                       فال قهوه سوسک

127)                       فال قهوه شادمهر متن

128)                       فال قهوه شهرک غرب

129)                       فال قهوه شاهین

130)                       فال قهوه شتر

131)                       فال قهوه شادمهر دانلود

132)                       فال قهوه شیرین

133)                       فال قهوه شکل قلب

134)                       فال قهوه شمع

135)                       فال قهوه شیراز

136)                       فال قهوه شکل عقاب

137)                       فال قهوه صحت دارد

138)                       فال قهوه صورت انسان

139)                       فال قهوه صورت

140)                       فال قهوه صورت مرد

141)                       فال قهوه صندلی

142)                       فال قهوه صحت

143)                       فال قهوه صحت داره؟

144)                       فال قهوه صدف

145)                       فال قهوه صورت زن

146)                       تعبیر فال قهوه صدف

147)                       فال قهوه انلاين

148)                       فال قهوه و ورق

149)                       فال قهوه طوطی

150)                       فال قهوه طوطي

151)                       فال قهوه طالع بینی

152)                       فال قهوه طاوس

153)                       تعبير فال قهوه طاووس

154)                       فال قهوه و طالع بینی

155)                       تعبیر فال قهوه طوطی

156)                       فال قهوه از طريق حظوري

157)                       طرزگرفتن فال قهوه

158)                       فال قهوه عدد هفت

159)                       فال قهوه عروس داماد

160)                       فال قهوه عروس

161)                       فال قهوه عالی

162)                       فال قهوه عدد

163)                       فال قهوه عقرب

164)                       فال قهوه عکس

165)                       فال قهوه عروس دریایی

166)                       فال قهوه عصا

167)                       فال قهوه فیل

168)                       فال قهوه فرشته

169)                       فال قهوه فيل

170)                       فال قهوه فرزانه

171)                       فال قهوه فنجان

172)                       فال قهوه با فنجان

173)                       فال قهوه فال ورق

174)                       فال قهوه فال تاروت

175)                       فال قهوه فال

176)                       فیلم فال قهوه

177)                       فال قهوه قو

178)                       فال قهوه قورباغه

179)                       فال قهوه قوچ

180)                       فال قهوه نزار قبانی

181)                       قیمت فال قهوه

182)                       فال قهوه فال قهوه

183)                       فال قهوه کوکا

184)                       فال قهوه کوه

185)                       فال قهوه کفش

186)                       فال قهوه کبوتر

187)                       فال قهوه کامل

188)                       فال قهوه کلاه

189)                       فال قهوه کانگورو

190)                       فال قهوه کرج

191)                       فال قهوه کاج

192)                       فال قهوه کشتی

193)                       فال قهوه گوی بلورین

194)                       فال قهوه گربه

195)                       فال قهوه گرگ

196)                       فال قهوه گاو

197)                       فال قهوه گرفتن

198)                       فال قهوه گنجشک

199)                       فال قهوه گیر

200)                       فال قهوه گلابی

201)                       فال قهوه گل لاله

202)                       فال قهوه لاک پشت

203)                       فال قهوه لندن

204)                       فال قهوه لنگر کشتی

205)                       فال قهوه لنگر

206)                       فال قهوه لک لک

207)                       فال قهوه لب

208)                       فال قهوه لباس عروس

209)                       فال قهوه لامپ

210)                       فال قهوه لبه فنجان

211)                       فال قهوه ماهی

212)                       فال قهوه معني اشكال

213)                       فال قهوه+ معنی اشکال

214)                       فال قهوه مجله آراد جوان

215)                       فال قهوه ماه

216)                       فال قهوه مارمولک

217)                       فال قهوه میخوام

218)                       فال قهوه معنی لاک پشت

219)                       فال قهوه معتبر

220)                       فال قهوه من

221)                       فال قهوه نیک صالحی

222)                       فال قهوه نعل

223)                       فال قهوه نهنگ

224)                       فال قهوه نی نی سایت

225)                       فال قهوه نعلبکی

226)                       فال قهوه نمادها

227)                       فال قهوه نیم رخ

228)                       فال قهوه نعل اسب

229)                       فال قهوه نوزاد

230)                       فال قهوه ویکی پدیا

231)                       فال قهوه واقعی

232)                       فال قهوه واقعیت دارد؟

233)                       فال قهوه و تاروت تلفنی

234)                       فال قهوه واقعی انلاین

235)                       فال قهوه و پاسور

236)                       فال قهوه و تاروت آنلاین

237)                       فال قهوه و چای

238)                       فال قهوه و تعبیر آن

239)                       فال قهوه هفته نامه خبرنگار

240)                       فال قهوه هدهد

241)                       فال قهوه هلال ماه

242)                       فال قهوه هواپیما

243)                       فال قهوه هزار پا

244)                       فال قهوه همراه با معنی

245)                       فال قهوه هفته

246)                       هزینه فال قهوه

247)                       فال قهوه این هفته

248)                       فال قهوه ی آنلاین

249)                       فال قهوه یک نشان

250)                       فال قهوه ی اصلی

251)                       فال قهوه یزد

252)                       فال قهوه ی واقعی

253)                       فال قهوه یکی رو انتخاب کن

254)                       فال قهوه ی مجله موفقیت

255)                       فال قهوه یلدا

256)                       فال قهوه ی اینترنتی

257)                       فال قهوه ی تلفنی

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 2533 بازدید
فال حافظ با تفسیر استخاره و معنی
دیوان حافظ  فال حافظ اصل fal hafez به عنوان یکی از ارزشمند ترین آثار ادبیات فارسی ایران از جایگاه والایی بین همه ی ایرانیان برخوردار است . دیوان پر ارزش حافظ به علت سخنان نغز و چند وجهی صاحب گران قدرش برای تفال زدن در بین خانواده های ایرانی و در مراسمی همانند عید باستانی نوروز مورد استفاده قرار می گیرد . فال حافظ اصلی با تفسیر معمولا توسط یکی از بزرگان جمع که دستی بر آتش دارد صورت می گیرد . البته فال روزانه حافظ هم طرفداران فراوانی دارد.
از آن جا که تفسیر فال حافظ اصلی  fal hafez کار هر کسی نیست و جمع های خانوادگی که بزرگان در آن حضور دارند کم تر اتفاق می افتد در این صفحه فال حافظ اصلی ( فال حافظ با تفسیر ) را به صورت آنلاین برای شما عزیزان قرار داده ایم تا هر زمانی که تمایل داشتید بتوانید فال حافظ اصلی با تفسیر را برای خود بگیرید .
 

فال حافظ اصلی،فال حافظ با تفسیر

 

 

آداب گرفتن فال حافظ اصلی با تفسیر fal hafez

 

 

 

ابتدا و در آغاز نیتی در قلب خود نمایید و سپس فاتحه ای و صلواتی برای شادی روح حافظ ختم نمایید و حافظ شیرازی را به محبوب ترین کسانش یعنی خداوند بلند مرتبه و شاخه نباتش ( معشوقه حافظ ) قسم دهید که آن چه صلاح کار شما می باشد برای شما آشکار نماید و در انتها بر روی تصویر زیر کلیک نمایید .
برای گرفتن مجدد فال حافظ اصلی fal hafez با تفسیر : بعد از خواندن غزل و تفسیر آن صفحه را ببندید و برای بار دوم مراحل قبل را تکرار نمایید و مجددا بر روی تصویر زیر کلیک نمایید .

 

 

 

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 551 بازدید
فال روزانه تاروت شنبه 21 آذر 94

جواب فال شما برای فال روزانه تاروت شنبه 21 آذر 94 :

ازدواج - تصمیم مهم
- ازدواج - عشق و زیبایی
- تصمصم گیری مهم
- گاهی معنی انتخاب میان دو عشق
- در گیری با حس درونی در مورد اینکه کسی را واقعا دوست دارید یا نه؟

توضیح :
هم اکنون زمانی است که حضور جذبه های عشق را در وجود خود احساس می کنید. نماد عشاق، نویدبخش رویای عشق و لطافت است و به ظهور و پرورش یک ارتباط پرمعنی و عاشقانه اشاره می کند.
در صورتیکه شریک زندگی خود را انتخاب کرده اید، این کارت به شما توصیه می کند که به روابط مشترک خود حیاتی تازه بخشید و در جهت پرورش و دوام آن اقدام کنید. انعطاف پذیر و خلاق باشید.

عبارت شفابخش :
من هم اکنون برای تجلی یک عشق شورانگیز آماده هستم.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 761 بازدید
فال روزانه فروردین 95 اردیبهشت 95 خرداد 95 تیر 95 مرداد 95 شهریور 95 مهر 95 آبان 95 آذر 95 دی 95 بهمن 95 اسفند 95

 فال روزانه به همراه فال حافظ با تعبیر فال حافظ

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین فروردین:

امروز احساس بیقراری می کنید و نمی دانید که دلیل آن چیست. مهم نیست. مطمئن باشید که تا فردا احساس آرامش به شما برمی گردد. صحبت های پشت پرده با اعضای مسن خانواده شاید به شما کمک کند که صحنه خانه خود را پایدار کنید. کمک گرفتن چیز بدی نیست. با آنکه ممکن است نشانه هایی از احساس و عاطفه بین شما و فردی که با او قرار دارید نباشد، ولی این قرار به طریقی خاص می شود. اشتیاقی واقعی به و درباره موضوعات صحبتی که انتخاب می کنید ایجاد می شود. اینجاست که شما زمینه مشترکی می یابید که شما را عمیقاً به هم نزدیک می کند و رابطه پرشوری را تضمین می کند.

فال حافظ امروز متولدین فروردین :

سال ها پیروی مذهب رندان کردم***تا به فتوی خرد حرص به زندان کردم

من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه***قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم 

تعبیر: به هر کسی زود اطمینان می کنید. قسم خورده بودید دیگر کارهای ناشایست انجام ندهید ولی عهد خود را شکسته و بسیار پشیمانید. رو به خدا آورید که شما را هدایت می کند و در زیر سایه ی اوست که به نیت و مقصود خودتان می رسید. صبر داشته باشید، نمازهایتان را به موقع بجا آورید و قرآن بخوانید که هر چه به دست می آورید از دولت قرآن می باشد.

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین اردیبهشت:

پیش از اینکه حرف بزنید حتما به آن فکر کنید. بدون فکر هیچ قولی ندهید یا حتی حرف های ساده را هم به زبان نیاورید. شما به طور ذاتی دوست دارید دیگران را جذب خود کنید. اما با حرف زدن نمی توانید این کار را انجام دهید. ممکن است کارهایی انجام دهید یا حرف هایی بزنید که نتیجه خوبی نداشته باشد یا اثرات منفی آن به خودتان باز گردد. بهتر است خیلی در مورد سوال های ذهنی خود با اطرافیان حرف نزنید و اگر مساله ای دارید، با مطالعه و تحقیق آن را برطرف کنید نه با مشورت!

فال حافظ امروز متولدین اردیبهشت :

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز***خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی***که گفته اند نکویی کن و در آب انداز 

تعبیر: تحولی بزرگ در زندگیت به وجود بیاور و دلت را به دریا بزن. کار خوب انجام بده که نتیجه اش را خیلی زود ببینی. حسادت را از خود دور کن تا چیزهای زیبا بیشتر در نظرت بیاید با خدا باش تا شیطان از تو دور شود و آرزوهای محالت محقق گردد.

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین خرداد:

آیا ایده و نظری دارید که می خواهید مطرح کنید؟ این را به یاد داشته باشید انتقاد مخرب با انتقاد سازنده زمین تا آسمان فرق دارد. همیشه پیش از اینکه حرفی رابه زبان بیاورید، به آن و نتایج آن به خوبی فکر کنید. این را به یاد داشته باشید، ممکن است برخی از واژه های شما موجب آسیب روحی اطرافیان شود. پس بسیار مراقب رفتار و حرف های خود باشید. همکاری های خود را بیشتر کنید. اما عصر هم زودتر از کار به خانه برگردید. با عشقتان برای تفریح و با هم بودن برنامه ریزی کنید. امروز همه انتقادها و منفی ها را دور بریزید و روی مسایل مثبت و سازنده تمرکز کنید.

فال حافظ امروز متولدین خرداد :

ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر***زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر

قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد***یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر 

تعبیر: بر سر دو راهی قرار گرفته ای و نمی دانی کدام راه را باید انتخاب کنی. تنها هستی و دل گرفته ای داری. احساس پیری می کنی زیرا همه چیز را از خود قطع کرده ای حتی خوشی را ولی بدان آنچه سرنوشت تو باشد پیش خواهد آمد. امیدوار باش. غم را کنار بگذار تا به وصال یار برسی.

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین تیر:

از این که خودتان باشید هراسی به دل راه ندهید، این شاید زیاد به مذاق دیگران خوش نیاید ولی برای خود شما بهترین حالت ممکن خواهد بود و اصلا از اهمیت شما نخواهد کاست. شما باید حقیقت را بگویید و اگر این کار را با سیاست و درست انجام دهید نتیجه مورد نظرتان را خواهید گرفت. مواظب باشید دوست های جدیدتان شما را به راه اشتباه نکشانند، با احتیاط پیشروی کنید، کاری نکنید که پشیمان شوید، دفعه پیش را که یادتان نرفته است؟ چنانچه برنامه ای برای جدی کردن رابطه خود با نامزدتان دارید بهتر است فعلا دست نگه دارید، حالا که این همه صبر کرده اید سه هفته دیگر هم طاقت بیاورید.

فال حافظ امروز متولدین تیر :

کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی***بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی

بسا که گفته ام از شوق با دو دیده خود***ایا منازل سلمی فاین سلماک 

تعبیر:  تهمتی به شما زده اند که به زودی دست بدخواهان رو م یشود. حادثه ای بسیار عجیب اتفاق می افتد که همه چیز را عوض می کند و به آنچه که هدفتان هست می رسید به شرط آنکه زرنگ باشید.کسی به دیدارتان می آید و غم رهایتان می کند.

فال روزانه,فال,فال تصویری

 فال روز متولدین مرداد:

امروز از شما خواسته می شود کمی اضافه کاری انجام داده و یا به جای یکی دیگر از همکارانتان برخی وظایفش را انجام دهید و این از آن کارهایی است که اصلا دلتان نمی خواهد انجام دهید. برنامه ریزی مؤثر و حساب شده امروز برای شما واجب است تا بتوانید به این کارهای پیش بینی نشده نیز رسیدگی کنید. در رابطه با این موضوع اصلا عکس العمل های احساساتی بروز ندهید، چرا که این می تواند نشان دهنده ضعف شما باشد و بر آینده کاری شما تأثیر منفی بگذارد.بهتر است برای این که کارتان راحتتر شود تقسیم وظایف کرده و کارها را به صورت گروهی انجام دهید. در روابط عاطفی شما تغییرات مثبتی به وجود خواهد آمد و به عشقتان احساس نزدیکی بیشتری خواهید کرد.

فال حافظ امروز متولدین مرداد :

مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم***که پیش چشم بیمارت بمیرم

نصاب حسن در حد کمال است***زکاتم ده که مسکین و فقیرم 

تعبیر: آنقدر که به فکر دیگرانی به فکر خودتنیستی و فقط به این فکر می کنی به عهدی که با دوستانت بسته ای عمل نمایی. در این روزگار پر غوغا بهت اس بیشتر به فکر خود باشی تا بتوانی گلیمت را از آب بیرون بکشی. خودت را دست کم نگیر مطمئن باش صدای تو به خدایت می رسد.

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین شهریور:

امروز اختصاص دادن زمانی برای استراحت کردن امری حیاتی برای شما به حساب می آید، وگرنه دیگر فرصتی برای تفریح کردن نصیبتان نمی شود. اما حتی اگر خودتان هم متوجه بشوید که چه راهی را باید انتخاب کنید، شاید اتفاقی رخ دهد که مجبور شوید برنامه تان را تغییر دهید. با این حال نباید به خاطر چیزهای بدیهی بجنگید؛ پس عاقلانه تر این است که انرژی تان را برای چیزهای مهم تر زخیره کنید.

فال حافظ امروز متولدین شهریور :

زبان خامه ندارد سر بیان فراق***وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

دریغ مدت عمرم که بر امید وصال***به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق 

تعبیر: کار خود را به دست خدا بسپار. از تو دیگر کاری بر نمی آید. تو فقط باید صبر پیشه کنی. سرنوشت آنچه را که باید برایت رقم می زند پس دعا کن تا آنچه را که می خواهی پیش آید. اگر بخواهی به زور چیزی را بدست بیاوری زود هم از دست می دهی. پس با خدا و توکل به او کن.

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین مهر:

امروز شاید دیگران فکر کنند شما در کارتان ناشی و دست و پا چلفتی هستید!! در حالیکه شما کاملاً به رفتار خود مسلط هستید و اصلاً لازم نیست چیزی را تغییر دهید. حالا که خورشید و بهرام در نشانه شما به هم ملحق شده اند شما باید بدانیدکه قدرت استفاده کردن از توانایی هایتان را دارا هستید و می توانید به طور موثری روی اهداف آینده خود تمرکز کنید.

فال حافظ امروز متولدین مهر :

حالیا مصلحت وقت در آن می بینم***که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم***یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم 

تعبیر: بسیار انسان آزاده و نترسی هستید. هیچ وقت کاری نمی کنید که باعث سرافکندگیتان شود. همیشه در صدد رفع عیوب و اشکالات خودتن می باشید. غمی در دل دارید که بسیار سنگین است فقط از خدا بخواهید تا ستم هایی که به شما روا شده فراموش گردد و دلتان دوباره مالامال از مهر و دوستی شود.

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین آبان:

امروز یک شنونده عالی برای دیگران هستید و خیلی خوب می توانید به افرادی که به کمک نیاز دارند، کمک کنید. امروز یک دوست موجب خوشحالی شما خواهد شد. صحبت هایی که امروز انجام می دهید روی اطرافیان تاثیر ویژه ای دارد پس روی همه واژه هایی که انتخاب می کنید، وسواس به خرج دهید. دیدگاه خود در مورد مسایل مختلف را با دیگران به اشتراک بگذارید. این را بدانید هر کار خوبی که انجام دهید، بی نتیجه نمی ماند و اثر آن را خواهید دید.

فال حافظ امروز متولدین آبان :

بر سر آنم که گر ز دست برآید***دست به کاری زنم که غصه سر آید

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد***دیو چو بیرون رود فرشته درآید 

تعبیر: تصمیم خود را عملی کن و هر کاری از دستت برمی آید انجام بده. غصه های تو به پایان رسیده است. با تلاش و اراده ی خویش شیطان را در وجودت کشته ای، حال وقت برپا خاستن است. از خدا جدا نشو تا همیشه نتیجه ی کار بر وفق مرادت باشد.

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین آذر:

شما امروز باید نسبت به چیزهایی که کسب کرده اید قضاوتی منطقی داشته باشید و فکر نکنید موفقیتهایی که کسب کرده اید همیشگی هستند. شما کارهای زیادی پیش رو دارید، پس باید ابتدا آهسته و پیوسته حرکت کنید تا در روزهای آینده به مقصود برسید.

فال حافظ امروز متولدین آذر :

ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش***دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش

همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف***همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش

تعبیر: تصمیم تان عجولانه است. فریب ظواهر را خورده اید و تمام فکر و ذکرتان را مشغول کرده استو همه ی کارهای مهم زندگی را فراموش کرده و به دنبال مقصود خود به راه افتاده اید. هر چند که کمی مردد هستید ولی حاضرید دست به سوی خطر دراز کنید.

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین دی:

خیلی سخت نگیرید. با اینکه از نظر روحی یک اجبار شدید برای انجام برخی مسایل را در خود حس می کنید، اما نرمال تر رفتار کنید. سعی کنید. مسایل را ساده بگیرید. اگر خیلی اوکی نیستید و سریع عصبی می شوید، لازم نیست خودتان را در غار تنهایی پنهان کنید. فقط زیپ دهان خود را بکشید. امروز بیشتر شنونده باشید یا گوینده. این را بدانید در میان حرف های دیگران مسایل بسیار ارزشمندی در کشف خواهید کرد که برای رابطه عاطفی یا حتی مسایل کاریتان مفید هستند.

فال حافظ امروز متولدین دی :

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد***زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن***که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

تعبیر: در رویا و خیال پردازی ها غرق شده ای. آرزوهایت تمامی ندارد و دور و دراز است. وقت گران مایه ی خود را تلف می کنی. هیچکس آنقدر عمر نمی کند که به تمام آرزوهایش برسد. پس همین چند صباحی را که زنده هستی از زندگیت لذت ببر. آنچه از زندگی که باید قسمتت باشد حما" به تو خواهد رسید.

فال روزانه,فال,فال تصویری

 فال روز متولدین بهمن:

اینکه شما تشخیص داده اید رویاهای شما می توانند مهم تر از حقایق سرد و بی روح باشند، کمی تکان دهنده است. حتی اگر شما کارهای مقدماتی خود را انجام داده اید و تمام اطلاعاتی را که می توانستید گرفته اید، هنوز چیزی کم است. داده ها را جدا کرده و آنها را با احساسات شخصی خودتان مطابقت بدهید. درک مستقیم خود شما از داده های دیگران معتبرتر است.امروز ممکن است خیلی زود از رختخواب برخیزید و برای کار آمده شوید، اما به نظر می رسد که چیزی در پشت ذهن تان شما را اذیت می کند. نمی دانید دقیقاً از شما چه انتظاراتی دارند، اما بدانید که اگر امروز خودتان را درگیر جزییات نکنید، می توانید در هر کاری به خلاقیت دست بزنید. سعی نکنید همه چیز را کنترل کنید و تحت فرمان خود درآورید، زیرا همه چیز بدتر خواهد شد. بهتر است آن چه را پیش می آید با آغوش باز بپذیرید تا با تجربه های شگفت انگیز روبرو شوید.

فال حافظ امروز متولدین بهمن :

درآ که در دل خسته توان درآید باز***بیا که در تن مرده روان درآید باز

بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست***که فتح باب وصالت مگر گشاید باز

تعبیر: دل تنگ هستی و روح و روان خسته ای داری مه همگی درمان می شود درهای وصال باز می شوند و شادی به رویت لبخند می زند خیالات را کنار بگذار و منتظر اتفاقات باش که همگی از خوبی و شادی می باشند.

فال روزانه,فال,فال تصویری

فال روز متولدین اسفند:

شما امروز مثل بچه گربه ای که درگیر یک گلوله کاموا شده است بیشتر درگیر جزئیات شده اید. شما هرچه بیشتر تلاش می کنید کمتر می توانید از این پیچیدگی رهایی یابید. امروز از آن روزهایی است که شما می توانید کنترل خود بر امور را دوباره به دست آورید. حتماً لازم نیست سخت کار کنید.

فال حافظ امروز متولدین اسفند :

از من جدا مشو که توام نور دیده ای***آرام جان و مونس قلب رمیده ای

از دامن تو دست ندارند عاشقان***پیراهن صبوری ایشان دریده ای 

تعبیر: اینقدر سنگدل نباش. غرور کاذب خویش را دور بریز کسانی هستند که تو را بسیار دوست می دارند تو هم از محبت خود بخشش کن که اگر غفلت کنی در آینده خود را سرزنش خواهی کرد. زیاده روی باعث ضرر است و پشیمانی به بار می آورد

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 767 بازدید
فال و طالع‌بینی سال ۱۳۹۵ و سال 2016 میلادی

شما می توانید فال و طالع‌بینی سال ۱۳۹۵ و سال 2016 میلادی را در سایت فالکده مشاهده فرمائید :

 

فال و طالع‌بینی سال ۹۵فروردین ماه 95 :

برای برگزاری یک جشن خودتان را آماده کنید ؛ لازم است که کارها را به روز بعد موکول نکنید چرا که دچار اضطراب و استرس می شوید ؛ ماه پرکاری را در پیش رو دارید که البته موقتی است و شرایط و کارها بعد از این ماه  به روال عادی باز میگردد.

تغییر و تحولی در پیش دارید که تا حدودی شما را نگران کرده است اما این نگرانی بی مورد است چرا که به مرور زمان به سازگاری دست میابید.

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵اردیبهشت ماه 95 :

در انتظار سختی به سر میبرید که انشاء الله... این دوره به زودی به اتمام خواهد رسید و به آنچه می خواهید دست میابید.

میخواهید به انتقام فکر کنید! لذتی که در بخشش است در انتقام نیست پس سعی کنید روزهای خوب زندگی را خراب نکنید و از این فرصت ها در جهت موارد بهینه بهره داری کنید ؛ در این ماه بهتر است به قول و وعده هایی که داده اید جامه عمل بپوشانید تا همچنان خوش قول باقی بمانید.

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵خرداد ماه 95 :

مدتی است که احساس میکنید که زندگی بر وفق مراد نیست اما باید توجه داشته باشید که زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد ؛ شاید در برخی موارد اوضاع بر وفق مراد انسان نباشد اما نباید دچار سرخوردگی شوید و آن را به عنوان یک شکست تلقی کنید بلکه باید از آن به عنوان پله ای برای موفقیت بهره ببرید.

کارهای سودآوری به شما پیشنهاد خواهد شد که با خودباوری و تلاش ، به موقعیت های بهتری دست میابید.

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵تیر ماه 95 :

مشکلی برای تان پیش آمده است که هنوز جای امیدواری است پس ناامید نباشید و به خداوند توکل کنید ؛ خبر خوشی دریافت میکنید که موجب خوشحالی شما و اعضای خانواده میشود ؛ تقاضایی از شما میشود که نباید تحت تاثیر احساسات قرار بگیرید پس با تفکر و درایت جواب دهید.

به مراسمی دعوت میشوید که در آن آشنایی جدیدی برایتان به وجود خواهد آمد مطمئن باشید که این آشنایی به نفع شما تمام خواهد شد.

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵مرداد ماه 95 :

ملاقات بسیار مهمی در روزهای آتی در پیش دارید و این امر میتواند در زندگی تان نقطه عطفی باشد پس به سادگی از آن نگذرید ؛ پیغامی از راه دور دریافت میکنید که برایتان مسرت بخش است و یک سفر سرنوشت ساز پیش رو دارید این سفر شما را از ورطه خیال به واقعیت میکشاند.

مدتی است تمام هم و غم شما معطوف به کار شده است و به زندگیتان توجه چندانی ندارید لذا عزیزان تان به لحاظ عاطفی از شما دور شده اند ؛ باید سعی کنید کار و زندگی را از هم جدا کنید تا دچار سردرگمی نشوید.

 

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵شهریور ماه 95 :

یک سری کارهای عقب افتاده فکرتان را مشغول کرده است که با رسیدگی و انجام آنها از استرس و نگرانی شما کاسته میشود ؛ در این ماه 95 : یک دوست قدیمی به شما کمک خواهد کرد که شرایط و موقعیت بهتری از لحاظ کاری کسب کنید.

برای انجام کاری دچار تردید شده اید ، بهتر است دودلی را کنار بگذارید و ضمن مشورت با صاحب نظران و اعضای خانواده ، تصمیم درست را اتخاذ کنید.

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵مهر ماه 95 :

راهی در پیش گرفته اید که نباید از سختی های آن بهراسید چرا که همین سختی ها و موانع است که پیروزی و موفقیت را برای شما شیرین و دوست داشتنی میکند.

از دوستی نزدیک آزرده خاطر شده اید و به همین دلیل آن رابطه صمیمی گذشته را از دست داده اید اما باید سعی کنید که با گذشت و چشم پوشی به او نزدیک شده و با این عمل شیرینی گذشت را بچشید.

تمامی امکانات و پتانسیل لازم برای پیشرفت و ترقی شما مهیا است که میتواند آینده درخشانی را برای خودتان رقم بزنید.

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵آبان ماه 95 :

نامه ای را دریافت خواهید کرد که کمی برایتان غیرمنتظره خواهد بود اما مطمئناً خوشحالی فراونی شما را همراهی خواهد کرد.

درحال گرفتن مهم ترین تصمیم زندگی به سر میبرید که برایتان بسیار حساس و سرنوشت ساز است ؛ با توسل و توکل به خدا در مسیر تازه ای که در پیش گرفته اید به عرصه های جدیدی از زندگی دست پیدا خواهید کرد.

برای این که به دگرگونی در زندگیتان دست پیدا کنید تنها باید موانع خوشبختی را که در سر راهتان قرار دارند از میان بردارید تا به نتایج مطلوبی دست پیدا کنید.

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵آذر ماه 95 :

شعور و هوش شما موجب میشود تا از موقعیت حساسی که در آن هستید با موفقیت خارج شوید؛ دلخوری شما از یکی از نزدیکان تان ناشی از یک سوءتفاهم است که باید به او اجازه دهید تا این سوءتفاهم را برطرف کند.

مسافرت با هدف زیارت میتواند آرامش لازم را برای شما ایجاد کند ، چرا که به نظر میرسد کمی خسته شده اید.

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵دی ماه 95 :

این ماه  پول قابل توجهی به دستان می رسد که اوضاع زندگی را تا حدی تغییر میدهد ، سعی کنید این تغییر تاثیر خوبی روی خانواده بگذارد و همگی در لذت بردن از آن سهیم بشوید ؛ اگر دچار مشکل شدید با خونسردی موفق به حل آن میشوید.

شما انسانی خونگرم و دستگیر هستید و تمام دوستان و آشنایان از شما به عنوان الگویی در رفتار و کردار نام میبرند پس سعی کنید این خصلت زیبا را همچنان در خود حفظ کنید و به دیگران نیز انرژی مثبت بدهید.

 

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵بهمن ماه 95 :

پیشنهادی دریافت میکنید که البته قبل از هر تصمیمی به تمام زوایای قضیه فکر کنید و بعد پاسخ دهید ؛ لبخند شما ممکن است به دیگران حیاتی تازه ببخشد و به زندگی امیدوارشان کند، اگر به شما اعتماد کردند ارزش این محبت را بدانید و با درستی و نیکی آن را پاسخ دهید.

با قناعت زندگی کنید، زیرا قناعت یک ارزش است، ولی هرگز خسیس نباشید ؛ روزهای خوش فرا خواهد رسید، روزهایی که خاطرات خوش گذشته را بار دیگر برای شما زنده میکند .

 +++++++ فال و طالع‌بینی سال 1395 هجری شمسی و سال 2016 میلادی +++++++  

فال و طالع‌بینی سال ۹۵اسفند ماه 95 :

مدتی است که به مرور کارهای صورت گرفته در گذشته میپردازید بهتر است گذشته را فراموش کنید و فقط از آن درس بگیرید و از تجربیات به دست آمده جهت موفقیت استفاده کنید ؛ درمورد مسائلی که پیش آمده است از قضاوت و صادر کردن رای بپرهیزید چرا که شما در این مورد اطلاعات درست و دقیقی ندارید.

عزیزی از شما دور شده که موجب دلواپسی تان شده است به زودی خبرهای خوشی از ایشان دریافت میکنید و دیدارها تازه خواهد شد.

 

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 583 بازدید
فال و طالع بینی سال ۹۵ سال میمون

در این پست برایتان فال و طالع بینی سال ۹۵ که سال میمون است را آماده کرده ایم .

ویژگی های متولدین سال میمون

میمون در میان نمادهای دیگر، طبیعتی غیر عادی و عجیب دارد. او موجودی بدجنس، موذی، شیطان، گساخ، شوخ طبع و همیشه در حال مسخره بازی است؛ اما شوخی های او غیر مستقیم و همراه با فریب است.

میمون با سواد و با فرهنگ است و حافظه ای قوی دارد. او می تواند در صورت لزوم حتی کوچک ترین جزئیات چیزهایی را که خوانده، دیده و یا شنیده به خاطر بیاورد. این ویژگی، بسیار به او کمک می کند؛ زیرا میمون ذهنی پریشان دارد و از این رو، تا حد زیادی متکی به خاطرات خود است.

میمون خلاق و مبتکر است و با خلاقیت خود می تواند دشوارترین مسائل را با سرعتی اعجاب انگیز حل کند. اما هر گاه تصمیم به انجام کاری می گیرد، باید بی درنگ شروع کند در غیر این صورت علاقه خود را از دست می دهد و بی هیچ کوششی همه چیز را رها می کند.

میمون موجودی اجتماعی و معاشرتی است و در ظاهر، با همه خوب ارتباط بر قرار می کند؛ باید گفت که ایجاد این رابطه نیز جزئی از حیله های او به شمار می آید. میمون در واقع موجودی خود پسند و خودپرست است.میمون بازیگوش و مردم دار است و هرگاه نظرات منفی اش را درباره دیگران، در پشت محبتی ظاهری مخفی می کند؛ مهربان به نظر می رسد. در حقیقت او هیچ کس را قبول ندارد و خود را برتر از همه می داند و این نشان می دهد که موجودی مغرور است. از اینها که بگذریم او روشنفکری است که علاقه فراوانی به دانستن دارد. او دوست دارد همه چیز را ببیند و بخواند، همه چیز را برای خود خوب توضیح دهد و همیشه از تازه ترین اخبار روز دنیا آگاه شود.

میمون هوش سرشاری دارد و توانایی اش در فریفتن دیگران شگفت انگیز است. او می تواند با چیره دستی، اژدهای نیرومند را با آن همه هوش و درایت، فریب دهد. او حتی در برابر جاذبه ببر مقاومت می کند و او را بی رحمانه مسخره کرده، می آزارد.

اگر دست میمون را در انجام کار مورد علاقه اش باز بگذارند، بهتر و سریع تر می تواند به شهرت دست یابد. تنها پرگویی، موفقیت میمون را تهدید می کند زیرا با این کار، به رغم دلربایی و جذابیت ذاتی اش دیگران را از خود خسته و ملول می کند. با وجود گرفتاری های مالی، میمون می تواند از موقعیت های خوب زندگی اش کاملا لذت ببرد؛ با این حال، در عشق بخت با او یار نیست و در رابطه با جنس مخالف ضعیف است.

میمون با داشتن روحیه ای شاد، به سهولت گرفتار عشق می شود؛ اما به همان آسانی نیز از آن خسته شده، به دنبال عشق تازه ای می رود. متاسفانه او هیچ گاه چیزی را که به دنبالش می گردد، پیدا نخواهد کرد؛ زیرا شخصیت پایداری ندارد.

ممکن است میمون احساساتی و لبریز از شور و حرارت باشد اما روح انتقادی و بینش او، به سرعت این شور و اشتیاق را فرو می نشاند. خوشبختانه او بهتر از هر کس دیگر می تواند به بدبختی هایش بخندد و به این ترتیب، خود را از غم و غصه رها سازد.

میمون، با هر نمادی که ازدواج کند، احتمالا صاحب بچه های زیادی خواهد شد. دوران کودکی میمون با شادی می گذرد. در جوانی غمگین، ناامید و پریشان است و نقشه هایش اغلب به شکست می انجامد. دوران پیری او با این که در آرامش می گذرد؛ اما از تنهایی رنج می برد. او اغلب دور از خانواده و ناگهانی خواهد مرد.

میمون همانقدر که حیله گر است، سیاستمدار و زیرک نیز هست و می تواند خود را در بدترین موقعیت ها محافظ ت کرده و از بند هر نو گرفتاری برهاند. او خود سر و خود خواه است و اجازه نمی دهد چیزی را به او تحمیل کنند. او همیشه حق انتخاب دارد.

او برای همه کاری آمادگی دارد و برای پیشبرد اهدافش دست به هر کاری می زند. از دروغگویی، دورویی و حقه باری ترسی ندارد و در صورت لزوم شخصیت خود را نیز زیر پای می گذارد. او تا زمانی که صلاح بداند، به این کار ادامه می دهد؛ او به ندرت دستش رو می شود و به دام می افتد.

بعضی از میمون ها حتی کار را به دزدی یا دست کم دروغگویی می کشند. به هر حال، میمون هر کاری هم بکند، باز هم دلرباست و آن چنان به رموز این کار آشناست که کسی حریفش نمی شود.

میمون موجود فرصت طلبی است و باید هم چنین باشد؛ زیرا بخت با او یار است و فرصت های زیادی در اختیارش قرار می دهد. میمون به رغم جنبه های منفی وجودش مانند دروغگویی، ریاکاری، حقه بازی، تکبر و غرور، نادیده گرفتن وجدان و شرافت، به خاطر هوش سرشار و ادراک بالایش مورد پسند همگان است.

میمون از مهارت، زیرکی و حیله گری خاصی در تجارت برخوردار است، از این رو شریک بی نظیری در کار محسوب می شود. او در هر کاری که احتیاج به تصمیم گیری سریع، دیدباز و کمی وجدان داشته باشد به درد می خورد. میمون می تواند در سیاست، صنعت و تجارت به موفقیت دست یابد و در این میان، هیچ نکته ای از رموز این علوم بر او پوشیده نماند. او می تواند در صورت تحصیل علم، در هر کاری وارد شود، موفق باشد.

 

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 1301 بازدید
علائم و معانی اشکال در فال قهوه به همراه تعبیر و تفسیر اشکال و حیوانات در فال قهوه فنجان

 

 

شما می توانید در این پست به آموزش علائم و معانی اشکال در فال قهوه به همراه تعبیر و تفسیر اشکال و حیوانات در فال قهوه فنجان توسط فالکده را مشاهده کنید .

 

شما در سایت فالکده برای آشنایی با اشکال در فال قهوه و علائم و معانی اشکال در فال قهوه می توانید تعبیر اشکال در فال قهوه را یاد بگیرید و با تفسیر اشکال در فال قهوه به معني اشكال در فال قهوه پی ببرید .

 معنای اشکال در فال قهوه بسیار مهم است و تفسير اشكال در فال قهوه به وسیله اشکال موجود در فال قهوه به شما کمک می کند تا به مفهوم اشکال در فال قهوه ون نحوه شناسایی انواع اشکال در فال قهوه مسلط شوید .

ما در آموزش خواندن اشکال در فال قهوه و ارائه اشکال فال قهوه با معنی و همچنین اشکال فال قهوه با عکس راهکاری برای تعبیر اشكال در فال قهوه و نحوه دستیابی به تعبیر اشکال مختلف در فال قهوه به شما ارائه می دهیم تا شما به راحتی بتوانید تعبیر اشکال موجود در فال قهوه را انجام دهید

شما در لیست زیر به تعبیر کامل اشکال در فال قهوه و اینکه چگونه اشکال فال قهوه را بخوانیم دسترسی پیدا خواهید کرد و می توانید معنی کامل اشکال در فال قهوهرا حتی حفظ کنید .

 

معنی و مفهوم شکل آتش کوتاه در فال قهوه : نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد می شود.

 

آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

 

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است ، حاکم و سر پرست.

 

آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید ، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

 

آتش بازی : مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

 

آبشار : پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

 

آب فشان : موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

 

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

 

آهو : همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

 

آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

 

آفتاب : سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

 

آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد ، و با کسی به نزاع بر خواهد خواست.

 

آدم : اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهیدداشت. اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان. اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهیدداشت.اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می کنید.

 

ابرو : نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد.

 

ابر : خداوند به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم او بهرمند خواهند شد. بعضی مسائل و شبهب را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند.

 

ابر باران زا : بعضی مسائل را توضیح می دهد. بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند. خداوند به او علم و حکمت عطا می کند و مردم از او بهره مند می شوند. تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

 

انار : صاحب زنی خوش سیما خواهد شد.

 

استخوان : نشانی مالی است که معشت و زندگی او را از طریق آن می گذرد.

 

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکند. دشمنی بزرگ – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

 

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

 

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 

اسب : آرزو است،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند. تغییرات در وضع زندگی

 

اسب سوار : مرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

 

اتومبیل : دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز برود.

 

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

 

انگور : بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت میرسد ، اصراف نکنید.

 

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.

 

انگشت : علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد.

 

انسان : دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری؛دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج،دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی،دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.

 

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – التماس و زاری

 

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

 

انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که بر او خواهد رسید.

 

باز : آسایش ، شادی ، بشارت دادن ، رسیدن به مراد و یافتن مال.

 

بار و اندوخته : پس انداز

 

بالن : توطئه از جانب افراد زیادی – عشق نامناسب

 

باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

 

برج: تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقا ومت – امید

 

بادمجان : غم و اندوه به سراغ غم و اندوه نزدیک شد.

 

بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید مغز بادام طالع خوشی دارد.

 

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد ، کوشش کنید.

 

بطری : مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید.

 

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی ، با شکوه و عروسی.

 

بسته : رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

 

بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

 

ببر : دشمن دلیل بی باک ، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.

 

پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

 

پاکت : در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

 

پا : عمری کوتاه و زود رس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت. پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

 

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

 

پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر است ، موفقیت در زندگی. رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.

 

پرستو : خبر خوب – تحول جهشی که باید در آن محتاط بود.

 

پروانه : در خیال و اندیشه بر سر می برد و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به هلاکت می رساند. ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه،و بلند پروازی ، حساس و ظریف بودن ، تحول – مهربانی ، بوالهوسی

 

پرنده : خبر خوش ، ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمقان خوبی در راه دارید ، خبر دهنده بخت و اقبال است.اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.

 

پرده : کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

 

پرچم : آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید. خطر

 

پر : تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

 

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکند.

 

پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهد و از چیزی رنج می برد.

 

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

 

پنجره : نشانگر چشم است که گفته اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد ، ناامیدی میرساند.

 

پنجره باز: یك شكست خوش عاقبت

 

پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا میکند.

 

تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است. در یک دعوا فاتح شدن

 

تخت : به سفری بزرگ میرود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

 

تبر : مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.

 

تیرو کمان : تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

 

تیر : حق درستی را زیر پا گذارد ، و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن.

 

تپه های منفرد : خطرات – دوستان بد

 

توپ : ورزشی و دو میدانی ، با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید. به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.

 

تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می رود و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

 

ترازو : نشانه عدل و انصاف است ، ترازوی میزان ، از عدل و درستی حکم میکند.رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

 

تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی.

 

تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

 

تخم مرغ بریده شده : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال

 

جارو : خادم و خدمتکار ، غم و اندوهی خانه دل را پاک می کند و مرتفع می سازد. به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

 

جاده : سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش میرسد و حاجتش بر آورده خواهد شد.

 

جناغ : رسیدن به آروی دیرینه ، پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ، رسیدن به معشوق.

 

جعبه : داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازکاری میکند.

 

جانور،هیولا : حوادث ترسناک

 

جام : ریخت و پاش ، ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان. جمع شدن دوستان قدیمی

 

چتر نجات : برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

 

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید. به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود.

 

چهارگوش : گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.

 

چاقو : طلاق و جدائی ، بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی ، مواظب باشید قطع نشود. قطع ارتباط،درگیری و دعوا ، دعوای غیر منطقی – بی دفاع – خشونت

 

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

 

چادر : حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 

چکش : موفقیت در مشکلات ، در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

 

چوب : نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است. نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

 

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می کند مخصوصا بر دوستان نایاب.

 

چغندر : غم و اندوه و مصیبت ، به غم و اندوه گرفتار می آید ولی زود بر طرف خواهد شد

 

چشم : بینائی ، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید. حسادت و چشم خوردن

 

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است ، مطیع سرنوشت باشید.

 

چراغ : کدبانوی منزل است ، زندگی خوش و راحتی داشتن ، آسایش.

 

حلقه گل : غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

 

حوض : علم و دانش ، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی میابد.

 

حلقه شکسته : نا امیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

 

حلقه : خواستگاری ، ازدواج خوشبخت شدن در دو زان زندگی و زناشوئی. انجام یك معامله، خواستگاری و نامزدی

 

حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان باشد : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

 

حصار : در بند قرار گرفتن ، جای امن ، چند صباحی احتیاط کنید.

 

حب : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

 

خرس : دشمن بدطینت ، احمق و تند خو ، از این خصلتها دوری کنید. تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

 

خرچنگ : بد اخلاقی ، کینه توزی ، فرومایگی ، احتیاط را از دست ندهید.

 

خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن

 

خط : خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری، دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه ؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند. سفر، یك پروژه كه اگر خط مشخص و واضح باشد به معنای موفقیت آمیز بودن آن است.

 

خط تخم مرغی مقطع : پایان امید – نامه – رسیدن مهمان

 

خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – افلاس

 

خط منحنی : دوستان نا مناسب – خیانت – دسیسه

 

خط مستقیم مقطع : خطر – کسالت – خطر نزدیک به مرگ

 

خط مستقیم بلند : زندگی طویل با حوادث – مسافرتهای سودمند

 

خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

 

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث ، زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

 

خیمه : تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید.

 

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد. برکتی بزرگ – حمایت والدین

 

خنجر : خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید.

 

خفاش : شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.

 

خروس : شانگر شهوت و غرور است ، اختار و آماده باشی است برای شما. نوید و مژده،کاری خیر

 

خرگوش : زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

 

داس : با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را بدست آوردن ، درو کردن.

 

دود : گرفتاری تحمل رنج و عذاب ، گرفتار فتنه و بلا شدن

 

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، دلالت بر خوشی زندگی است. گفتگو – بازگو شدن نا گفته ها

 

دندان : ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و انده ، گزند و زیان.

 

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.

 

دست: دوستی و مهربانی ، انرا با مهربانی بپذیرید. توانمندی در عمل ، قدرت

 

دست های دراز : حماقت – بی اعتقادی

 

در : حفره مقعد. کار با ادارات دولتی

 

درخت : فراوانی،پیروزی در بازی،بیهوده بودن سرمایه گذاری ، گشاده دستی – شانس در قمار و لاتاری

 

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

 

دامن : رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در بمقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید.

 

دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

 

دیوار : مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

 

دیگ : صاحب خانه ، کد بانوی خانه ، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهی دست.

 

رختخواب : رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.

 

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.ء به تعداد آنها راه های که انجام می دهد. اگر سر راه بسته باشد انجام نمی گیرد و اگر باز باشد خاتمه می یابد و به انجام می پذیرد.

 

ریسمان :عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

 

روباه :حیله گر و فریبنده ، حیله گر و نابکار و فریبنده و دروغگو میباشد ، مواظب باشید.

 

زنگوله : بگو مگو ، دعوا و مرافعه ، بگو مگو با اقوام و خویشان ، صبور باید.

 

زنبور عسل: مال و نعمت ، خیر و برکت ، ارث و میراث از راه صحیح.

 

زنبور : شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

 

زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

 

سوزن : دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.

 

سگ : دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار. سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه.

 

سطل : مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید و یا کنیزی زیبا می خرد.

 

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

 

ستاره : مقام و منزلت ، با علما و دانشمندان ملاقات میکند. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن ، به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.

 

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی.

 

ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

 

سکه : رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی. علامت پول

 

سر شیر : برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

 

سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 

سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

 

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

 

سیب : صاحب فرزند شدن ، با خیر و خوشی از راه دور دریافت کردن. برکت – کامل و خوب بودن

 

سوسک : قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید ، رسوائی و بدبختی. به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد.

 

سوسمار : دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

 

شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

 

شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده ، آنهائی که کمراه می کنند از ایشان دوری کنید.

 

شاخ : موفقیت مالی ، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان ، از فراوانی خود را نبازید.

 

شمع : شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد. محقق شدن یك آرزو، دریافت كمكی از ماورا و قابلیت عمل كردن به یك قول بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

 

شمشیر : مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

 

شلوغی : شرکت در یک اجتماع

 

شهاب : خبر های غیر منتظره – امیدواری

 

شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

 

شکل نا مشخص : قابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن

 

شلوار : آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان می شود

 

شطرنج : تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن ، بر او تهمت می بندند و می گویند.

 

صورت انسان : فال خوب و ازدواج

 

صندلی : محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد. به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود. ارتقا در کار – ریاست

 

صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

 

صلیب : پیروزی در یك كار سخت ، مرگ یکی از دوستان یا فامیل

 

صلیب و تاج : مورد توجه مطلوب واقع شدن

 

طاووس : شكوه و جلال، تجمل، چیزی كه موجب افتخار شود.فخ فروشی - غرور

 

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

 

صدف : دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد.

 

عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

 

عصا : دیدار خوش ، ملاقات با اقوام و دوستان ، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان. تکیه گاه - یاور ، متکی به چیزی بودن

 

عینک : افراد عاقل و روشن ، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن.

 

عقرب : جدائی ، هرج و مرج ، حسادت ، بدجنسی ،زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت.

 

فیل : سمبل بزرگی ، قدرت و منزلت ، دوست دانشمند ، با آنها هم صحبت شوید. قدرت و موفقیت

 

فندق : بدست آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل.

 

فنجان : در اثر کار و کوشش ، نتیجه مطلوب بدست آوردن ، هدیه و پاداش گرفتن.

 

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

 

فشنگ : خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید ، یک دندگی نکنید ، در رانندگی صبور باشید.

 

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست.

 

قوری : خادم و خدمتگذار ، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید. حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

 

قو : سمبل وقار ، دوستی ، ایمان ، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن. ازدواج با عشق – متانت در رفتار

 

قلم : رفع نگرانی ، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

 

قفل : موانع ، سد ، برای رسیدن به مقصود ، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد. مشکلات حل نشدنی – گرفتاری

 

قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

 

قلب : روابط عاطفی

 

قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک است.

 

قرص : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

 

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق ، عشق و دوستی.

 

قیچی : جدائی و دوری ، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی. به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

 

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع ، ارث ، مسافرت دریا و سفری خوش. خبری خوب،سفری طولانی

 

کژدم : دشمن ضعیف ، تحمل دردسر و ناراحت کننده دشمن نادان ، شما را غمگین میکند.

 

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

 

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها ، موانع سخت

 

کلاغ : حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی

 

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا

 

کتاب : گشایش در کارها ، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ، هرگز اورا ترک نکنید. تحصیل – تفکر

 

کت : گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را عوض کرد

 

کاسه : رزق و روزی ، درماندگی ، از راه فقر و مکنت روزی بدست آوردن.

 

کوزه : با همسر یا کنیز خود همبستر شدن ، نزدیکی.

 

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزندی پسر. به دست آوردن موفقیت به سختی،بدی و مشقت تعبیر می شود

 

.کلید : حل مشکلات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه. گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

 

کلاه : رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، از حیله دوستان خود را پنهان کنید. خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.

 

کفش : برای مرد ، زن کدبانو و زیبائی میگیرد ، برای زن قوت و نیرومندی می باشد ، ارثیه.مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان نا خوانده – خواستگار

 

کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی ا ، فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.

 

گوش: نصیحت پذیری – خبر های تازه

 

گل : شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی، خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

 

گاو : فراوانی محصولات نعمت فراوان بدست آوردن

 

گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه ، خوشبختی به شمار میآورد و ناراحتیها بر طرف می شود. به معنای نذر است.

 

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه ، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

 

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی ، بفکر اندوخته باشید ، سهل انگار نباشید.

 

گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن ، گردن بند پاره قهر و جدائی.

 

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان ، برای شما دوستان خوبی نمیباشند ، ریا کار و خائن ، طنازی ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج (اگر سفید باشد خوب و اگر سیاه باشد بد است)

 

لب : نشانگر قرابت و خویشی است ، از زخم زبانها نهراسید ، احترام و عزت پیدا میکنید.

 

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

 

لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

 

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

 

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید. به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات

 

مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

 

مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان ، بخشش ، اجسان می کنید.

 

مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی ، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

 

مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

 

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است. خانه تازه ، سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

 

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.ء

 

مار : سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند. امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

 

ماهی : موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت ، پولی كه میزان آن متناسب با اندازه ماهی است.، سعادتموقت – خوشبختی منتهی به بدبختی

 

مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

 

میمون : زیرکی- موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

 

مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

 

مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

 

ماه : عشق و نامزدی ، ازدواج ، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ، ازدواح میکنید. ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی.ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود.

 

میخ : سمبل پلیداری و مقاومت ، اگر به کار خود واقف هستید آنرا رها نکنید. تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

 

موش : ریا کار و زیان بار ، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت ، حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه ،

 

موش(صحرایی): دزدی

 

نهنگ : خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل

 

نوزاد: رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

 

ناقوس : خبر گرفتن

 

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد ، راه نجات برایتان باز است.

 

نرده بام : موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است بت شکیبائی آنرا دنبال کنید. به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی. موفقیت اجتماعی، ترقی، تغییر

 

نخود : نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت.

 

نان : سمبل سرور و خوشحالی است ، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند

 

نامه : در انتظار خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

 

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت ، مسافرت دریائی.

 

هیزم : سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند.

 

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت ، نشانگر راه سریعی است به هدف. به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.مسافرت هوایی ، راه دور ، خبر از مسافر

 

هدهد : خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی

 

Vانگلیسی : پیروزی و موفقیت

 

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 551 بازدید
تعبیر و معنی شکل آب در فال قهوه به همراه توضیح تصویر آب در فال قهوه فنجان

شما می توانید تعبیر و معنی شکل آب در فال قهوه به همراه توضیح تصویر آب در فال قهوه فنجان را در سایت فالکده مشاهده کنید :

شکل آب در فال قهوه سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات است .

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 2263 بازدید
فال قهوه همراه با آموزش تصویری اشکال فال قهوه و توضیح معنی و تفسیر اشکال فال قهوه

برای فال قهوه ابتدا نیت کنید و پس از نوشیدن قهوه نعلبکی را روی فنجان گذاشته و آرام برگردانید. چند دقیقه بعد فال شما ظاهر می شود.شما می توانید ازروی فنجان یا نعلبکی فال خود را بخوانید.فنجان را روی دست راست خود بگیرید با قطر فرضی آنرا به ۴ بخش تقسیم کنید حال هر تکه شامل علائم نمادینی است که می توانید آنها را با سمبلهای مصور از سایت فالکده تعبیر کنید.

 

فال قهوه

 , آموزش فال قهوه , آموزش فال قهوه حرفه ای , آموزش فال قهوه pdf , آموزش فال قهوه تصویری , آموزش فال قهوه با شکل , آموزش فال قهوه آنلاین , آموزش فال قهوه رایگان , آموزش فال قهوه+دانلود , آموزش فال قهوه حضوری , آموزش فال قهوه کامل , آموزش فال قهوه انلاین , اموزش فال قهوه اندروید , آموزش فال قهوه با اشکال , آموزش اشکال فال قهوه , آموزش فال قهوه به صورت حرفه ای , آموزش اینترنتی فال قهوه , آموزش انواع فال قهوه , دانلود نرم افزار آموزش فال قهوه , خرید اینترنتی کتاب آموزش فال قهوه , آموزش فال قهوه آندروید , آموزش آسان فال قهوه , آموزش فال قهوه با تصویر , آموزش فال قهوه با تصوير , آموزش فال قهوه با عکس , آموزش فال قهوه به طور کامل , اموزش فال قهوه باتصویر , دانلود کتاب آموزش فال قهوه برای موبایل , اموزش کامل گرفتن فال قهوه به صورت تصویری , اموزش فال قهوه ترک , آموزش فال قهوه و تاروت , آموزش تصويري فال قهوه , آموزش تفسیر فال قهوه , آموزش تعبیر فال قهوه , آموزش تصویری گرفتن فال قهوه , دانلود آموزش تصویری فال قهوه , آموزش جامع فال قهوه , دانلود کتاب جامع آموزش فال قهوه , دانلود کتاب الکترونیکی آموزش فال قهوه (جاوا) , آموزش فال قهوه و چای , آموزش خواندن فال قهوه , خرید کتاب آموزش فال قهوه , آموزش خصوصی فال قهوه , آموزش فال قهوه در اصفهان , اموزش فال قهوه در مشهد , آموزش دقیق فال قهوه , آموزش دقيق فال قهوه , دانلود کتاب آموزش فال قهوه , دانلود رایگان آموزش فال قهوه , دانلود فیلم آموزش فال قهوه , سی دی آموزش فال قهوه , آموزش فال قهوه رايگان , دانلود رایگان کتاب آموزش فال قهوه , روش آموزش فال قهوه , دانلود رايگان آموزش فال قهوه , سایت آموزش فال قهوه , آموزش ساده فال قهوه , دانلود سی دی آموزش فال قهوه , آموزش شکلهای فال قهوه , طریقه آموزش فال قهوه , طرز آموزش فال قهوه , آموزش علائم فال قهوه , فیلم آموزش فال قهوه , کلاسهای آموزش فال قهوه , کتاب آموزش فال قهوه , کلاس آموزش فال قهوه , بهترین کتاب آموزش فال قهوه , آموزش فال قهوه گرفتن , آموزش گام به گام فال قهوه , آموزش کامل گرفتن فال قهوه , آموزش نحوه گرفتن فال قهوه , آموزش گرفتن فال با قهوه , آموزش نمادهای فال قهوه , نحوه آموزش فال قهوه , دانلود نرم افزار آموزش فال قهوه برای اندروید , آموزش فال قهوه واقعی , فال قهوه و آموزش , آموزش فال قهوه همراه با تصویر , آموزش یادگیری فال قهوه ,

 , تفسیر فال قهوه , تفسیر فال قهوه با شکل , تفسیر فال قهوه سگ , تفسير فال قهوه , تفسیر فال قهوه عروس , تفسیر فال قهوه قلب , تفسیر فال قهوه حلزون , تفسیر فال قهوه کامل , تفسیر فال قهوه گوزن , تفسیر فال قهوه بچه , تعبیر فال قهوه ابر , تفسیر کامل اشکال فال قهوه , تعبیر فال قهوه اسب , تعبیر فال قهوه اژدها , تعبیر فال قهوه اشکال , تعبیر فال قهوه اردک , تعبیر فال قهوه اعداد , تعبیر فال قهوه اهو , تعبير فال قهوه انار , تعبیر فال قهوه الله , تعبیر فال قهوه آنلاین , تعبیر فال قهوه آهو , تعبیر فال قهوه آتش , تعبیر فال قهوه آدم , آموزش تفسیر فال قهوه , تعبیر فال قهوه بچه , تعبیر فال قهوه بالن , تعبیر فال قهوه با شکل , تعبیر فال قهوه با تصویر , تعبیر فال قهوه برگ , تعبير فال قهوه با شكل , تعبیر فال قهوه ببر , تعبیر فال قهوه با اشکال , تفسیر فال قهوه پری دریایی , تعبیر فال قهوه پروانه , تعبیر فال قهوه پرنده , تعبیر فال قهوه پا , تعبیر فال قهوه پری دریایی , تعبیر فال قهوه لاک پشت , تعبیر فال قهوه پرشین فال , تفسیر پروانه در فال قهوه , تعبیر لاک پشت در فال قهوه , تعبیر فال قهوه تاج , تعبیر فال قهوه تمساح , تعبیر فال قهوه تفنگ , تعبیر تمساح در فال قهوه , تعبیر و تفسیر اشکال فال قهوه , تعبیر فال قهوه تصویری , تعبیر فال قهوه ترک , تعبیر فال قهوه جوجه تیغی , تفسیر تصاویر فال قهوه , تفسیر فال قهوه جوجه , تفسیر فال قهوه جغد , تعبیر فال قهوه جغد , تعبیر فال قهوه جوجه , تعبير فال قهوه جغد , تعبیر فال قهوه جادوگر , تفسیر جغد در فال قهوه , تعبیر فال قهوه جنین , تعبیر فال قهوه چشم , چگونگی تفسیر فال قهوه , تعبیر فال قهوه چکمه , تعبیر فال قهوه چهره , تفسیر چشم در فال قهوه , تعبیر فال قهوه حلزون , تفسیر حروف در فال قهوه , تعبیر فال قهوه زن حامله , تعبیر فال قهوه خرگوش , تعبیر فال قهوه خروس , تعبیر فال قهوه خرس , تعبیر فال قهوه خوک , تعبیر فال قهوه خانه , تعبیر فال قهوه در خواب , تفسیر خرگوش در فال قهوه , تعبیر فال قهوه خرچنگ , تعبیر فال قهوه دختر , تعبیر فال قهوه دندان , تعبیر فال قهوه دلفین , تعبیر فال قهوه درخت , تعبیر فال قهوه دایناسور , تعبیر فال قهوه درخت کاج , تعبیر فال قهوه داس , تفسیر در فال قهوه , تعبیر فال قهوه روباه , دانلود رایگان تفسیر فال قهوه , تعبیر فال قهوه زرافه , تعبیر فال قهوه زن , تعبیر اشکال فال قهوه زرافه , تفسیر زرافه در فال قهوه , تعبیر فال قهوه زن و مرد , تعبیر فال قهوه سنجاب , تعبیر فال قهوه سگ , تعبیر فال قهوه سیب , تعبير فال قهوه سوسمار , تعبیر فال قهوه شتر , تعبیر فال قهوه شیر , تعبیر فال قهوه شمع , تعبیر فال قهوه شیطان , تفسیر شکل فال قهوه , تفسیر شکل های فال قهوه , تفسیر شتر در فال قهوه , تعبیر فال قهوه صدف , تعبیر فال قهوه صورت , تعبیر فال قهوه نیک صالحی , تفسیر فال قهوه طاووس , تعبیر فال قهوه طاووس , تعبير فال قهوه طاووس , تعبیر فال قهوه طوطی , معنی فال قهوه طاووس , تفسیر طاووس در فال قهوه , تعبیر فال قهوه عقرب , تعبیر فال قهوه عقاب , تعبیر فال قهوه عروس , تعبیر فال قهوه عروس و داماد , تعبیر فال قهوه عدد , تعبیر فال قهوه عنکبوت , تعبیر اشکال فال قهوه عقاب , تعبیر فال قهوه با عکس , تفسیر علائم فال قهوه , تعبیر فال قهوه غول , تعبیر فال قهوه فیل , تعبیر فال قهوه فرشته , تعبير فال قهوه فيل , تفسیر فرشته در فال قهوه , تعبیر فال قهوه قارچ , تعبیر فال قهوه قیچی , تعبیر فال قهوه قورباغه , تعبیر فال قهوه قوری , تعبیر فال قهوه قو , تفسیر قلب در فال قهوه , تفسیر شکل قلب در فال قهوه , تعبیر فال قهوه قوچ , تعبیر فال قهوه کبوتر , تعبیر فال قهوه کفش , تعبیر فال قهوه کوسه , تعبیر فال قهوه کوه , تعبیر فال قهوه کلاغ , کاملترین تفسیر فال قهوه , دانلود کتاب تفسیر فال قهوه , تعبیر فال قهوه گوزن , تعبیر فال قهوه گربه , تعبیر فال قهوه گرگ , تعبیر فال قهوه گاو , تعبیر فال قهوه گنجشک , تعبير فال قهوه گوزن , تعبیر فال قهوه گل , تعبیر فال قهوه گوش , تعبیر فال قهوه گنبد , تعبیر فال قهوه لباس , تعبیر فال قهوه لنگر , تعبیر فال قهوه لب , تعبیر فال قهوه لک لک , تعبیر فال قهوه لاله , تفسیر گل لاله در فال قهوه , تعبیر فال قهوه-ماهی , تعبیر فال قهوه مارمولک , تعبیر فال قهوه مرد , تعبیر فال قهوه موش , تعبیر فال قهوه میمون , تعبیر فال قهوه مرغ , تعبیر فال قهوه هلال ماه , تفسیر مار در فال قهوه , تعبیر فال قهوه نوزاد , تفسیر نمادهای فال قهوه , تفسیر نشانه های فال قهوه , تفسیر نهنگ در فال قهوه , نحوه تفسیر فال قهوه , تعبیر و تفسیر فال قهوه , تعبیر فال قهوه هدهد , تعبیر فال قهوه هواپیما ,

آموزش فال قهوه

فال قهوه

 , اشکال فال قهوه , اشکال فال قهوه جدید , اشکال فال قهوه با عکس , اشکال فال قهوه گوزن , اشکال فال قهوه دانلود , تفسیر کامل اشکال فال قهوه , تعبیر اشکال فال قهوه , معنی اشکال فال قهوه , معانی اشکال فال قهوه , تفسیر اشکال فال قهوه , اموزش اشکال فال قهوه , اشکال و تعبیر اشکال فال قهوه , انواع اشکال در فال قهوه , آموزش اشکال فال قهوه , آموزش اشکال در فال قهوه , اشکال فال قهوه با معنی , فال قهوه با اشکال , تعبیر فال قهوه با اشکال , آموزش فال قهوه با اشکال , چگونه اشکال فال قهوه را بخوانیم , اشکال فال قهوه ترک , تعبير اشكال فال قهوه , تفسیر،تعبیر،معنی اشکال فال قهوه , توضیح اشکال فال قهوه , تعبیر اشکال فال قهوه عقاب , ترجمه اشکال فال قهوه , تعابير اشكال فال قهوه , اشکال حیوانات در فال قهوه , خواندن اشکال فال قهوه , تعبیر اشکال فال قهوه خرس , نحوه خواندن اشکال فال قهوه , خواندن اشکال در فال قهوه , اشکال در فال قهوه , اشكال در فال قهوه , اشکال داخل فال قهوه , اشکال موجود در فال قهوه , دانلود معانی اشکال فال قهوه , تعبیر اشکال در فال قهوه , تفسیر اشکال در فال قهوه , معني اشكال در فال قهوه , معنای اشکال در فال قهوه , راهنمای اشکال فال قهوه , تعبیر اشکال فال قهوه زرافه , علائم و اشکال فال قهوه , عکس اشکال فال قهوه , اشکال کامل فال قهوه , کتاب اشکال فال قهوه , تعبیر کامل اشکال فال قهوه , کامل ترین اشکال فال قهوه , دانلود کتاب اشکال فال قهوه , معني اشكال فال قهوه , معاني اشكال فال قهوه , معني اشکال فال قهوه , مفهوم اشکال فال قهوه , معنای اشکال فال قهوه , مفاهیم اشکال فال قهوه , نماد اشکال در فال قهوه , نماد اشکال فال قهوه , فال قهوه و اشکال , اشکال و معانی فال قهوه , اشکال و تعبیر فال قهوه , تعبیر و تفسیر اشکال فال قهوه , همه اشکال فال قهوه , اشکال هندسی در فال قهوه , یادگیری اشکال فال قهوه ,

آموزش فال قهوه

آموزش فال قهوه

آموزش فال قهوه

آموزش حرفه ای فال قهوه

آموزش فال قهوه

آموزش فال قهوه

آموزش فال قهوه

آموزش فال قهوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده کردن قهوه ته نشین شده

مقداری قهوه خیلی ریز برداشته شده و داخل آب داغ جوشانده می شود.کمی از آبش خورده شده و ته مانده آن که نباید زیاد غلیظ باشد داخل نعلبکی صاف،تمیز و خشک ریخته شده و برای پراکنده شدن ته قهوه به همه جای نعلبکی چند بار در جهات مختلف تکان داده می شود و برای آشکار شدن اشکال در جهات مختلف تکان داده می شود.بعد از آماده کردن قهوه نعلبکی را جلوی خود بگیرید،در ذهن خود خطی از راست به چپ که از وسط نعلبکی بگذرد بکشید و به همین ترتیب خطی خیالی از بالا به پایین طوری بکشید که نقطه تقاطع این دو خط درست وسط نعلبکی باشد.با نگاه کردن اشکال بالا و پایین خط،معنای آنها را از لیست پایین دریابید.اشکالی که در نعلبکی قهوه آشکار می شود همیشه عینآ مانند اشکال جدول نیست.کسی که فال می گیرد باید اشکال نعلبکی را به اشکال جدول تشبیه کند.اشکال بالای خطی که ذهنی کشیدیم مؤثرتر،اشکال پایین خط هم کم تأثیرترند.به همین شکل،اشکال راست و چپ هم به گونه های متفاوت تعبیر می شود.تعبیر یک شکل متفاوت تر از بقیه اشکال است.

قدرت و تأثیر اشکال

1.اشکال بالای خط به خوبی و اشکال پایین خط به بدی اشاره دارند.

2.معنای اشکال بالایی خط قوی تر است.

3.اشکال پایین خط میانی،از نظر قدرت تأثیر کمی دارند.

4.اشکال سمت راست به خوبی و اشکال سمت چپ به بدی و شر معنی می شود.

5.پشت سر هم بودن اشکالی که به خوبی اشاره دارد،به خوبی،پشت سر هم بودن اشکالی که به بدی اشاره دارد به بدی دلالت می کند.

فال فنجان

کمی از قهوه را بعد از خوردن آن داخل فنجان باقی می گذارند.سپس بعد از گرفتن نیتی نعلبکی بر روی فنجان گذاشته شده و برگردانده می شود.بعد از این که قهوه کمی خنک شده با نگاه کردن به اشکال داخل فنجان تعبیر می شود.بعد از فنجان نوبت نعلبکی است.اضافه های داخل نعلبکی درون فنجان ریخته می شود.و این بار با اشکال داخل نعلبکی فال تعبیر می شود.

اخطارهای مهم فال قهوه

1.در فال قهوه فقط یک نیت می شود.

2.برای نگاه کردن و تعبیر اشکال فنجان در جهت عقربه های ساعت گردانیده می شود.

3.اشکال ابتدا به طور مستقل تعبیر می شود و سپس حوادث به یکدیگر ربط داده می شود.

4.نباید ته قهوه داخل فنجان زیاد باقی مانده باشد زیرا اشکال آشکار نمی شود.

5.یک فال دو بار گرفته نمی شود،بدشانسی می آورد.

6.فنجانی که برای فال گذاشته شده نباید برگردانده شود و باید روباز بماند.

7.برای گرفتن فال،قهوه همیشه باید از یک طرف فنجان نوشیده شود.

تعبیر اشکال فال قهوه

درخت: فراوانی،پیروزی در بازی،بیهوده بودن سرمایه گذاری

سر شیر: برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

اسب: آرزو است،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند

اسب سوار: برطرف شدن دلتنگی و آرزوها،مهمان،دوستی

ماه: ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی.ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود

کفش: مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز

ماهی: موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت

چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند

پرچم: خطر

نوزاد: رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

چاقو: قطع ارتباط،درگیری و دعوا

سوسک: به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد

ابر: بعضی مسائل و شبهب را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند

جانور،هیولا: حوادث ترسناک

درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

ناقوس: خبر گرفتن

قوری: حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

حلقه گل: غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

گل: شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی

میخ: تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

خط: خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری،خطوط دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند.

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

چهارگوش: گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.

اژدها: دشمنی بزرگ

خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث

موش: دشمنی و خیانت

فیل: قدرت و موفقیت

کشتی: خبری خوب،سفری طولانی

چشم: حسادت و چشم خوردن

خنجر: خطر

خروس: نوید و مژده،کاری خیر

انسان: دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری؛دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج،دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی،دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.

زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

جام: جمع شدن دوستان قدیمی

شلوغی: شرکت در یک اجتماع

در: کار با ادارات دولتی

مربع: میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است.

مورچه: به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات

پروانه: ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه،و بلند پروازی

گوسفند: به معنای نذر است

سگ: سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه

پل: به رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی

پرنده: خبر دهنده بخت و اقبال است.اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.

پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

قیچی: به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

نردبان،پله: به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی

کمان: به دست آوردن موفقیت به سختی،بدی و مشقت تعبیر می شود.

صندلی: به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود.

جارو: به انتها رسیدن مشقت ها،پشت سر گذاشتن بدی ها اشاره دارد.

کلاه: خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.

چتر: به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود.

تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است.

ترازو: به معنی رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه است.

توپ: به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.

هواپیما: به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.

رختخواب: رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.

ستاره: به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.

مار: سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند.

راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.

تخم مرغ: اشاره به موفقیت و خوشحالی دارد.تخم مرغ بزرگ به بخت و اقبال بزرگ تعبیر می شود.تخم مرغ بریده شده به یأس و ناامیدی و از بین رفتن بخت و اقبال است.

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 1014 بازدید
فال قهوه آنلاین با یک 1 نشان و فال قهوه آنلاین با دو 2 نشان و فال قهوه آنلاین با سه 3 نشان

مقدمات لازم برای فال قهوه آنلاین با یک 1 نشان و فال قهوه آنلاین با دو 2 نشان و فال قهوه آنلاین با سه 3 نشان کاری از سایت فالکده
الف-وسایل مورد نیاز برای فال قهوه
1- قهوه

قهوه لازم برای فال بینی قهوه ای مخصوص می باشد که می بایست مقداری ناخالصی یا دُرد به اندازه لازم دارا باشد و  با قهوه نوشیدنی فرق دارد.پس دقت شود که قهوه فال گیری که به قهوه ترک معروف است تهیه گردد.

 
2-قهوه جوش

قهوه جوش می بایست ساده و بقدر کافی جادار باشد و حتی الامکان دهانه آن تنگ و جنس آن فلزی و هر چه کهنه تر و قدیمی تر باشد بهتر است.

 
3- فنجان و نعلبکی

فنجانهای خیلی کوچک مطلوب نیست و می بایست فنجانهای متوسط با ساخت ساده انتخاب شود و دارای لبه بلند باشد.از انواع چینی ساده و هر چه  قدیمی تر مطلوب تر است.

 
4-آتش

آتش طبیعی از سوختن ذغال و هیزم ترجیح داده می شود ولی نوع آتش زیاد مورد توجه نیست.

 
5-شکر یا قند

شکر یا فشرده برای هم شیرین کردن قهوه که طعم تلخ دارد و هم برای قوام آمدن دُرد قهوه لازم است.

 
6-سینی

سینی قدیمی شکل دار فلزی مطلوبترین سینی فال قهوه می باشد

 
ب-طریقه درست کردن قهوه برای فال قهوه

به اندازه هر نفر یک قاشق پر مربا خوری قهوه در قهوه جوش ریخته و به اندازه هر یک قاشق قهوه یک فنجان قهوه،آب، و به اندازه هر تعداد قاشق نصف آن شکر اضافه می کنیم.

خوب هم می زنیم و روی آتش می گذاریم با حرارت کاملا ملایم و چند بار آن را بهم می زنیم تا کف بالای آن جمع شود به این کف (خامه قهوه) می گویند در این لحظه قهوه جوش را از روی آتش بر می داریم و طوری در فنجان ها می ریزیم که بطور یکسان در تمام فنجان ها خامه قهوه هم ریخته شود.

 
ج-طریقه فال گیری برای فال قهوه

قهوه را بنوشید ولی بگذارید دُرد آن در ته فنجان باقی بماند؛نعلبکی را روی آن گذاشته با دو دست سریعا به طرف خود برگردانده و روی میز بگذارید و تامل کنید تا کمی خشک و ثابت شود،سپس فنجان را برداشته تصاویر و سمبلها و نشانه های موجود در آن را شناسایی کرده و مطابق اشکال موجود در سایت فالکده شرح داده شود.البته شکلهای موجود در قهوه خیلی دقیق و روشن نیستند ولی بیننده پرتجربه به راحتی می تواند تشابه آنها را با اشکال موجود در سایت تشخیص دهد.

اشکال و انواع فال قهوه :

 

1.       فال قهوه قلب

2.       فال قهوه اسب

3.       فال قهوه طاووس

4.       فال قهوه اژدها

5.       فال قهوه گوزن

6.       فال قهوه عقاب

7.       فال قهوه خرگوش

8.       فال قهوه آهو

9.       فال قهوه آدم

10.   فال قهوه آتش

11.   فال قهوه پرنده

12.   فال قهوه پینه دوز

13.   فال قهوه پروانه

14.   فال قهوه پری دریایی

15.   فال قهوه پنگوئن

16.   فال قهوه پا

17.   فال قهوه پلنگ

18.   فال قهوه پرشین

19.   فال قهوه پیپ

20.   فال قهوه تورنتو

21.   فال قهوه جغد

22.   فال قهوه جوجه

23.   فال قهوه جنین

24.   فال قهوه جوجه تیغی

25.   فال قهوه جنگل

26.   فال قهوه جناغ

27.   فال قهوه چشم

28.   فال قهوه چراغ جادو

29.   فال قهوه چکمه

30.   فال قهوه چيست

31.   فال قهوه چتر

32.   فال قهوه چهره

33.   فال قهوه چكمه

34.   فال قهوه چراغ

35.   فال قهوه حامله

36.   فال قهوه حلزون

37.   فال قهوه خرس

38.   فال قهوه درخت

39.   فال قهوه دلفین

40.   thg ri i hkghdk

41.   فال قهوه روباه

42.   فال قهوه راست

43.   فال قهوه روز

44.   فال قهوه زرافه

45.   فال قهوه زن

46.   فال قهوه زن حامله

47.   فال قهوه زنگوله

48.   فال قهوه زنده

49.   فال قهوه زن خرداد

50.   تعبیر فال قهوه زرافه

51.   فال قهوه معنی زرافه

52.   تعبیر فال قهوه زن

53.   فال قهوه دیدن زن

54.   فال قهوه سگ

55.   فال قهوه سیر

56.   فال قهوه سنجاب

57.   فال قهوه ستاره

58.   فال قهوه سیب

59.   فال قهوه سايت افتخار

60.   فال قهوه سر اسب

61.   فال قهوه سوسمار

62.   فال قهوه سیمرغ

63.   فال قهوه سوسک

64.   فال قهوه شادمهر متن

65.   فال قهوه شهرک غرب

66.   فال قهوه شاهین

67.   فال قهوه شتر

68.   فال قهوه شادمهر دانلود

69.   فال قهوه شیرین

70.   فال قهوه شکل قلب

71.   فال قهوه شمع

72.   فال قهوه شیراز

73.   فال قهوه شکل عقاب

74.   فال قهوه صحت دارد

75.   فال قهوه صورت انسان

76.   فال قهوه صورت

77.   فال قهوه صورت مرد

78.   فال قهوه صندلی

79.   فال قهوه صحت

80.   فال قهوه صحت داره؟

81.   فال قهوه صدف

82.   فال قهوه صورت زن

83.   تعبیر فال قهوه صدف

84.   فال قهوه انلاين

85.   فال قهوه و ورق

86.   فال قهوه طوطی

87.   فال قهوه طوطي

88.   فال قهوه طالع بینی

89.   فال قهوه طاوس

90.   تعبير فال قهوه طاووس

91.   فال قهوه و طالع بینی

92.   تعبیر فال قهوه طوطی

93.   فال قهوه از طريق حظوري

94.   طرزگرفتن فال قهوه

95.   فال قهوه عدد هفت

96.   فال قهوه عروس داماد

97.   فال قهوه عروس

98.   فال قهوه عالی

99.   فال قهوه عدد

100.                        فال قهوه عقرب

101.                        فال قهوه عکس

102.                        فال قهوه عروس دریایی

103.                        فال قهوه عصا

104.                        فال قهوه فیل

105.                        فال قهوه فرشته

106.                        فال قهوه فيل

107.                        فال قهوه فرزانه

108.                        فال قهوه فنجان

109.                        فال قهوه با فنجان

110.                        فال قهوه فال ورق

111.                        فال قهوه فال تاروت

112.                        فال قهوه فال

113.                        فیلم فال قهوه

114.                        فال قهوه قو

115.                        فال قهوه قورباغه

116.                        فال قهوه قوچ

117.                        فال قهوه نزار قبانی

118.                        قیمت فال قهوه

119.                        فال قهوه فال قهوه

120.                        فال قهوه کوکا

121.                        فال قهوه کوه

122.                        فال قهوه کفش

123.                        فال قهوه کبوتر

124.                        فال قهوه کامل

125.                        فال قهوه کلاه

126.                        فال قهوه کانگورو

127.                        فال قهوه کرج

128.                        فال قهوه کاج

129.                        فال قهوه کشتی

130.                        فال قهوه گوی بلورین

131.                        فال قهوه گربه

132.                        فال قهوه گرگ

133.                        فال قهوه گاو

134.                        فال قهوه گرفتن

135.                        فال قهوه گنجشک

136.                        فال قهوه گیر

137.                        فال قهوه گلابی

138.                        فال قهوه گل لاله

139.                        فال قهوه لاک پشت

140.                        فال قهوه لندن

141.                        فال قهوه لنگر کشتی

142.                        فال قهوه لنگر

143.                        فال قهوه لک لک

144.                        فال قهوه لب

145.                        فال قهوه لباس عروس

146.                        فال قهوه لامپ

147.                        فال قهوه لبه فنجان

148.                        فال قهوه ماهی

149.                        فال قهوه معني اشكال

150.                        فال قهوه+ معنی اشکال

151.                        فال قهوه مجله آراد جوان

152.                        فال قهوه ماه

153.                        فال قهوه مارمولک

154.                        فال قهوه میخوام

155.                        فال قهوه معنی لاک پشت

156.                        فال قهوه معتبر

157.                        فال قهوه من

158.                        فال قهوه نیک صالحی

159.                        فال قهوه نعل

160.                        فال قهوه نهنگ

161.                        فال قهوه نی نی سایت

162.                        فال قهوه نعلبکی

163.                        فال قهوه نمادها

164.                        فال قهوه نیم رخ

165.                        فال قهوه نعل اسب

166.                        فال قهوه نوزاد

167.                        فال قهوه ویکی پدیا

168.                        فال قهوه واقعی

169.                        فال قهوه واقعیت دارد؟

170.                        فال قهوه و تاروت تلفنی

171.                        فال قهوه واقعی انلاین

172.                        فال قهوه و پاسور

173.                        فال قهوه و تاروت آنلاین

174.                        فال قهوه و چای

175.                        فال قهوه و تعبیر آن

176.                        فال قهوه هفته نامه خبرنگار

177.                        فال قهوه هدهد

178.                        فال قهوه هلال ماه

179.                        فال قهوه هواپیما

180.                        فال قهوه هزار پا

181.                        فال قهوه همراه با معنی

182.                        فال قهوه هفته

183.                        هزینه فال قهوه

184.                        فال قهوه این هفته

185.                        فال قهوه ی آنلاین

186.                        فال قهوه یک نشان

187.                        فال قهوه ی اصلی

188.                        فال قهوه یزد

189.                        فال قهوه ی واقعی

190.                        فال قهوه یکی رو انتخاب کن

191.                        فال قهوه ی مجله موفقیت

192.                        فال قهوه یلدا

193.                        فال قهوه ی اینترنتی

194.                        فال قهوه ی تلفنی

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 3153 بازدید
فال مجله موفقیت نیمه دوم آذر 94

شما می توانید فال مجله موفقیت نیمه دوم آذر 94 با توجه به ماه تولد خود را

در سایت فالکده مشاهده کنید .

 

 

فال متولدین فروردین

فال متولدین فروردینفال متولدین فروردین

فال متولدین اردیبهشت

فال متولدین اردیبهشتفال متولدین اردیبهشت

فال متولدین خرداد

فال متولدین خردادفال متولدین خرداد

فال متولدین تیر

فال متولدین تیرفال متولدین تیر

فال متولدین مرداد

فال متولدین مردادفال متولدین مرداد

فال متولدین شهریور

فال متولدین شهریورفال متولدین شهریور

فال متولدین مهر

فال متولدین مهرفال متولدین مهر

فال متولدین آبان

فال متولدین آبانفال متولدین آبان

فال متولدین آذر

فال متولدین آذرفال متولدین آذر

فال متولدین دی

فال متولدین دیفال متولدین دی

فال متولدین بهمن

فال متولدین بهمنفال متولدین بهمن

فال متولدین اسفند

فال متولدین اسفندفال متولدین اسفند

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 736 بازدید
فال ورق آنلاین و پاسور فالکده

شما می توانید جدیدترین مدل فال ورق آنلاین فالکده را مشاهده کنید :

اول کارتها را رو به پشت بر زنید ( اعداد و اشکال مشخص نباشند ) سپس 13 کارت از روی کارت ها بشمارید و دارید و زیر کارت های دیگر بگذارید ، بعد چهاردهمین کارت را به رو برگردانید و روی زمین بگذارید ، همین طور 13 تا 13 تا بشمارید و چهاردهمین کارت روا روی زمین بگذارید تا کارت های روی زمین 17 کارت بشود.

 

نکته : این برگرداندن کارت بسیار مهم است ؛ بعضی ها کارت را از سمت راست میگیرند و بر می گردنند و بعضی ها از سمت چپ یا بالا یا پائین ؛ شما همانطور که کارت اول را به رو برگرداندید بقیه کارتها را هم همانطور برگردانید.

 

اکنون تنها با همین 17 تا کارت کار داریم ، از روی منبع پائین جواب تان را ببینید ؛ امیدوارم همه اتفاقات زندگی تان شیرین باشد.

 

معانی کارت های فال ورق : سری دل 

کارت ۱ :

تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی

کارت ۲ :

حرف یا قول دروغ

کارت ۳ :

رسیدن به مراد و نیتی که در دل داری

کارت ۴ :

مراد و آرزوی بزرگ و خوبی داری

کارت ۵ :

به جشن و مهمانی دعوت میشوی

کارت ۶ :

آرزویت به واسطه شخصی بر آورده میشود

کارت ۷ :

مسافرت راه دور در پیش داری

کارت ۸ :

پنهان کردن کاری از دیگران

کارت ۹ :

رویای بزرگی داری که به آن می رسی

کارت ۱۰ :

ازدواج خودتان یا یکی از اقوام

کارت شاه دل :

مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست

بی بی دل :

دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست

سرباز دل :

پسر با قد بلند و رنگ پوست روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

 

معانی کارت های فال ورق : سری خاج

کارت ۱ :

یک مسئله سری و خصوصی

کارت ۲ :

یک مسئله و ماجرای عاشقانه

کارت ۳ :

پول کمی به دستت میرسد

کارت ۴ :

پول زیادی به دستت میرسد

کارت ۵ :

هدیه ای میگیری یا خبری خوش میشنوی

کارت ۶ :

راهی یا سفری را با دلهره و ناراحتی طی میکنی

کارت ۷ :

آدم حسود و دوروئی در زندگیت وجود دارد

کارت ۸ :

با کسی ملاقات میکنی که مشکلاتت را حل میکند

کارت ۹ :

معجزه بزرگی در زندگیت پیش می آید

کارت ۱۰ :

به تو حسادت میکنند

کارت شاه خاج :

مردی میانسال و مهربان در زندگیت تاثیر میگذارد

بی بی خاج :

دختر مهربان و نیکوکار در زندگیت وجود دارد

سرباز خاج :

پسر با قد متوسط و رنگ پوست سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

 

معانی کارت های فال ورق : سری خشت

کارت ۱ :

یک خبر خوشحال کننده خواهی شنید

کارت ۲ :

قولی که به تو داده میشود درست است

کارت ۳ :

تغییرات مهم در زندگی ات در حال وقوع میباشد

کارت ۴ :

صحبت روشنی خواهی داشت که تکلیف زندگی ات را مشخص میکند

کارت ۵ :

تغییرات مهم و بسیار روشنی در زندگیت روی میدهد

کارت ۶ :

راه یا سفر خوب و روشنی در زندگیت دیده میشود

کارت ۷ :

یک تصمیم جدی در زندگیت خواهی گرفت

کارت ۸ :

تغییرات مهم و اساسی در زندگی که خیلی خوب و روشن میباشد

کارت ۹ :

به خواستگاری خواهی رفت یا به خواستگاری ات خواهند امد

کارت ۱۰ :

کسی که مدتی است ندیده ای را ملاقات خواهی کرد

کارت شاه خشت :

مردی میانسال و مهربان در زندگی ات نقش مهمی خواهد داشت

بی بی خشت :

دختری مهربان و مجرد در زندگیت وجود دارد

سرباز خشت :

از مرد جوانی خبری خوش و مژده ای خوشحال کننده خواهی شنید

 

معانی کارت های فال ورق : سری پیک

کارت ۱ :

سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین نشانه مشکلات جسمی یا روحی است

کارت ۲ :

ناراحتی سطحی و زودگذری پیش خواهد امد

کارت ۳ :

غصه و ناراحتی های عمیق روحی برایت به وجود میاید

کارت ۴ :

غم و غصه بزرگی در دلت وجودت دارد

کارت ۵ :

درگیری شدید فکری برایت دیده میشود

کارت ۶ :

راه یا سفر را با دلهره و ناراحتی خواهی رفت

کارت ۷ :

یک نفر در زندگیت وجود دارد اما در مورد او نمیدانی باید چه کنی

کارت ۸ :

جر و بحث و دعوایی در پیش خواهی داشت

کارت ۹ :

غم و اندوه زیادی در گذشته به تو رسیده است

کارت ۱۰ :

خبری ناراحت کننده و تاسف انگیز خواهی شنید و غمگین میشوی

کارت شاه پیک:

مردی میانسال در زندگی ات وجود دارد که ناراحتت میکند

بی بی پیک :

یک زن بیوه در زندگیت وجود دارد که ناراحتت میکند

سرباز پیک :

یک مرد جوان از دستت ناراحت میباشد

, فال ورق , فال ورق عشق , فال ورق پاسور , فال ورق آنلاین , فال ورق احساسی , فال ورق احساس , فال ورق زندگی , فال ورق احساس طرف مقابل , فال ورق دوره ای , فال ورق نیک , فال ورق واقعی , فال ورق تاروت , فال ورق آموزش , فال ورق آنلاین ترکی , فال ورق آنلاین محشر , فال ورق به انگلیسی , فال ورق برای ازدواج , فال ورق با معنی , فال ورق با پاسور , فال ورق برای عشق , فال ورق برای اینده , فال ورق با اسم , فال ورق برای اندروید , فال ورق با توضیح , فال ورق باسور , فال ورق پاسور آنلاین , فال ورق پیشگویی دوره ای , فال ورق پرشین وی , فال ورق پرشین , فال ورق پيشگويي , فال ورق پاسور عشقی , فال ورق پاسور احساسی , فال ورق پاسور واقعی , فال ورق پرشين وي , فال ورق ترکی , فال ورق تاروت آنلاین , فال ورق تاروت کبیر , فال ورق تلفنی , فال ورق تک نیتی , فال ورق تکناز , فال ورق توپ , فال ورق تعداد حروف اسم , فال ورق تک نیت , thg vr hkghdk , thg vr kd whgpd , فال ورق چگونه است , فال ورق چیست , فال ورق چت روم , فال ورق چند کارته , فال چهارتایی ورق , چطوری فال ورق بگیریم , چگونه فال ورق بگیریم , چطور فال ورق بگیریم , چگونه فال ورق , فال ورق چینی , فال ورق حرفه ای , فال ورق حافظ , فال ورق حقیقی , فال ورق حسی , فال ورق حرفی , فال ورق 7 , فال ورق 7 کارت , فال ورق 7 تایی , ایا فال ورق حقیقت دارد؟ , آموزش فال ورق حرفه ای , فال ورق محشر , فال ورق دایره سماوی , فال ورق درصدی , فال ورق درست , فال ورق درصد , فال ورق دوره ای آنلاین , فال ورق دقیق , فال ورق دوست داشتن , فال ورق دايره سماوي , فال ورق دل , فال ورق روزانه , فال ورق رومانی , فال ورق راست , فال ورق راه زندگی , فال ورق روسی , فال ورق رایگان , فال ورق روش مربع جادویی , فال ورق روماني , فال ورق روز , فال ورق رنگ پوست , فال ورق زندگي , فال ورق زمان , آموزش فال ورق زندگی , فال ورق نرجس زندی , پیشگویی فال ورق برای زمان , فال ورق زمان ازدواج , فال ورق ز , فال ورق تخمین زمان , فال ورق سایت نیک صالحی , فال ورق سیزده , فال ورق ساده سه کارتی , فال ورق سایت محشر , فال ورق سه کارتی , فال ورق ساده , فال ورق سرنوشت , فال ورق سماوی , فال ورق سولیتیر , فال ورق ساعتی , فال ورق شخصیت , فال ورق وتحلیل شخصیت , فال ورق کارت شخصی , فال ورق شخصی , فال ورق شمع , فال ورق شش تایی , فال ورق شاه , آموزش فال ورق شمع , فال تاروت شش ورق , فال ورق صدای کوچک , فال ورق صالحی , فال ورق نيک صالحي , فال ورق نیک صالح , فال ورق نيكي صالحي , فال ورق نیک صال , صحت فال ورق , فال ورق تاروت صغیر , فال ورق نیک ص , ایا فال ورق صحت دارد , فال ورق طالع بین , فال ورق طالع بين , فال ورق طالع کارت , فال ورق طالع , طریقه فال ورق , طرزگرفتن فال ورق , طرز فال ورق , طریقه فال ورق گرفتن , فال ورق طالوت , فال ورق عشقی , فال ورق عشق آنلاین , فال ورق عاشقانه , فال ورق عشقي , فال ورق عشقی آنلاین , فال ورق عالی , فال ورق 3 کارتی , فال ورق 3 تایی , آموزش فال ورق عشق , فال ورق فیس بوک , فال ورق فروتن , فال ورق فالگیر , فال ورق فالستان , فال ورق ایران فروم , فال ورق متین فروتن , فال ورق فال پاسور , فال ورق فال احساس , فال فال ورق , فال ورق پرشین فال , فال ورق قهوه تاروت , فال قهوه ورق , فال ورق و قهوه , قواعد فال ورق , فال ورق قلب , فال ورق قدیمی , قوانین فال ورق , اموزش فال ورق قدیمی , فال ورق کامی نیک صالحی , فال ورق کامل , فال ورق کلوب , فال ورق کشیدن کارت , فال ورق کائنات , فال ورق کلی , فال ورق کارت , فال ورق کاملا واقعی , فال ورق كوي بلورين , فال ورق گوی بلورین , فال ورق گوی , فال ورق گوى بلورين , فال ورق گذشته حال آینده , فال ورق گوی بلوربن , فال ورق گرفتن , راز فال ورق يوستين گوردر , فال ورق آنلاین گوی بلورین , نحوه فال ورق گرفتن , فال ورق لحظه ای , فال ورق آن لاين , فال الورق , فال ورق لنلاین , فال ورق عشقی آن لاین , فال ورق محشر دات کام , فال ورق مربع جادویی , فال ورق ماهانه , فال ورق مصری , فال ورق معتبر , فال ورق محشر دات كام , فال ورق مربع , فال ورق مربع جادويی , فال ورق نیک صالحی , فال ورق نعل اسب , فال ورق ناپلئونی , فال ورق نشاط , فال ورق نعل اسب آنلاین , فال ورق نعل اسبي , فال ورق نظر , فال ورق نیتی , فال ورق و تاروت , فال ورق و پاسور , فال ورق واقعي , فال ورق واقعی انلاین , فال ورق و انواع آن , فال ورق و تحلیل شخصیت , فال ورق و تاروت کبیر , فال ورق و پاستور , فال ورق هفت مرحله ای , فال ورق هرمی , فال ورق هفتگی , فال ورق هرم , فال ورق هفته , فال ورق همسر , فال ورق هفت بار , فال های ورق , آموزش فال ورق هرم , گرفتن فال ورق هفته , فال ورق یا پاسور , فال ورق یک ماهه , فال ورق یک کارتی , فال ورق یونانی , فال ورق یادگیری , فال ورق یا پاستور , فال ورق یا تاروت , فال ورق یا احساس , فال ورق یاسور , فال ورق یا محشر ,

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 646 بازدید
فال چوب آنلاین یا ابجد فالکده

برای گرفتن فال چوب آنلاین یا ابجد فالکده باید یک قطعه چوب مکعبی که به راحتی در همه جا پیدا می شود را آماده کرده و بر روی چهار طرف از شش طرف موجود آن حروف " الف " ، " ب " ، " ج " و " د " را درج کنید . ( به همین دلیل است که به فال چوب فال ابجد هم گفته می شود ) سپس چشمانتان را ببندید و ذهن خود را معطوف به نیت تان نمایید . حالا چوب را بر روی دست بچرخانید و به روی زمین بیندازید و حرفی که در بالا آمده است را یادداشت کنید و این عمل را سه بار تکرار نمایید و حروف را به ترتیب از راست به چب بنویسید . و در نهایت بر روی تصویر بالا کلیک نمایید و در صفحه ی باز شده شرح فال خود را بیابید . در این فال باید تا جایی که امکان دارد از چوب استفاده کنید چرا که انرژی موجود در دستان شما نقش تعیین کننده ای در نتیجه فال ابجد شما دارد و گرفتن فال شانسی که با کلیک کردن صورت می گیرد روش مناسبی برای فال چوب نمی باشد و این را در نظر داشته باشید که اگر با خلوص و تمرکز کافی این کار را انجام دهید نتیجه درستی خواهید گرفت .

به جای چوب می توانید یک مکعب مقوایی یا کاغذی استفاده کنید چرا که آن ها هم از چوب درست شده اند ولی خود چوب مناسب تر است .

فال چوب , فال چوب یا ابجد , فال چوب آنلاین , فال چوبی , فال چوب امام صادق , فال چوب ابجد , فال چوب اصل , فال چوب اندروید , فال چوب ازدواج , فال چوب از امام صادق , فال چوب انبیا , فال چوب امام جعفر , فال چوب از دانيال نبي , فال چوب آنلاين , فال چوب آدآ , آموزش فال چوب , آیا فال چوب حقیقت دارد , فال چوب ب د ج , فال چوب با حروف ابجد , فال چوب با ابجد , فال چوب برای اندروید , فال چوب با استخاره , فال چوب با معنی , فال چوب ب ج ج , فال چوب با تفسیر , فال چوب ب , فال چوب پیچک , فال چوب پ , فال چوب تاروت , فال چوب تالار ایرانیان , فال چوب تالار گفتگوی ایرانیان , فال چوب تکناز , فال چوب و تاروت , فال چوب جدید ترین , تاریخچه فال چوب , فال چوب کبر ت , فال چوب ماه تولد , فال چوب جدیدترین , فال چوب جدید , فال چوب جديدترين , فال چوب ج ب ا , فال چوب جدیدترین ها , فال چوب سایت جدیدترین , فال چوب ب ج د , فال چوب ج د ج , فال چوب امام جعفرصادق , فال چوب چ , فال چوب چیست , فال چوب فال چوب , فال چوب حافظ , فال چوب حضرت صادق , فال چوب حضرت دانیال , فال چوب حروف ابجد , فال چوب و حافظ , فال چوب وفال حافظ , فال چوب استخاره با حروف ابجد , فال حافظفال چوب , فال چوب یا حروف ابجد , فال چوب خط , فال چوب دانیال نبی , فال چوب دقیق , فال چوب دانلود , فال چوب دانيال , فال چوب درست , فال چوب درست است , دانلود فال چوب برای اندروید , فال چوب روزانه , فال چوب رمل اعداد , فال چوب راست , فال چوب رایگان , فال روز چوب , فال چوب و رمل , فال چوب فال رمل , روش فال چوب , فال چوب سایت محشر , فال چوب سرگرمی , سایت فال چوب , فال سه چوب , فال چوب شیخ بهایی , فال چوب شهریور , شرح فال چوب , فال چوب صالحی , ایا فال چوب صحت دارد , صحت فال چوب , فال چوب امام صادق ع , فال چوبی نیک صالحی , فال چوب منسوب به امام صادق , فال چوب منصوب به امام صادق , فال چوب طالع بینی , فال و طالع چوب , طریقه فال چوب , فال چوب ظ , فال چوب علي , فال چوب عشق , فال چوب ف , فال چوب فال انبیا , فال چوب فال حافظ , فال چوب فال ابجد , فال فال چوب , فالستان فال چوب , فال چوب و فال تاروت , فال چوب و فال انبیا , فال چوب و فال حافظ , فال چوب قهوه , فال چوب قدیمی , فال چوب کبریت , فال چوب کامی نیک صالحی , فال چوب کامل , فال چوب کحشر , فال با چوب کبریت , دانلود فال چوب برای کامپیوتر , کد فال چوب برای وبلاگ , کتاب فال چوب , کد فال چوب , فال چوب گوی بلورین , فال چوب گرفتن , فال چوب گلستان , فال چوب گ , دانلود فال چوب برای گوشی , دانلود فال چوب برای گوشی اندروید , فال ل چوب , فال چوب معتبر , فال چوب محش , فال چوب م , فال چوب مرداد , فال چوب مهر , فال چوبی محشر , فال چوب نبی , فال چوب+نوروزی , فال نامه چوب , نتیجه فال چوب , فال چوب واقعی , فال چوب و انبیاء , فال چوب و انبیا , فال چوب و ابجد , فال چوب واقعي , فال چوب و , فال های چوب , فال چوب یا ,

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 1430 بازدید
فال مجله موفقيت نيمه اول دی 94 شماره 318

شما می توانید فال مجله موفقیت نیمه اول دی 94 با توجه به ماه تولد خود

در سایت فالکده مشاهده کنید .

 


فال متولدین فروردینفال متولدین فروردین

فال متولدین اردیبهشت

 

فال متولدین اردیبهشتفال متولدین اردیبهشت

فال متولدین خرداد

 

فال متولدین خردادفال متولدین خرداد

فال متولدین تیر

 

فال متولدین تیرفال متولدین تیر

فال متولدین مرداد

 

فال متولدین مردادفال متولدین مرداد

فال متولدین شهریور

 

فال متولدین شهریورفال متولدین شهریور

فال متولدین مهر

 

فال متولدین مهرفال متولدین مهر

فال متولدین آبان

 

فال متولدین آبانفال متولدین آبان

فال متولدین آذر

 

فال متولدین آذرفال متولدین آذر

فال متولدین دی

 

فال متولدین دیفال متولدین دی

فال متولدین بهمن

 

فال متولدین بهمنفال متولدین بهمن

فال متولدین اسفند

 

فال متولدین اسفندفال متولدین اسفند

 

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 925 بازدید
فال انبیا الهی و فال پیامبران الهی فالکده

فال انبیا و پیامبران الهی حضرت آدم و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت ابراهیم و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت ادریس و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت اسحاق و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت اسمائل و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت الیاس و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت ایوب و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت خضر و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت داوود و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت زکریا و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت سلیمان و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت شعیب و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت شیث و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت صالح و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت عیسی و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت محمد و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت موسی و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت نوح و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت هارون و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت هود و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت یحیی و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت یعقوب و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت یوسف و فال انبیا و پیامبران الهی حضرت یونس خواهید دید.

 , فال انبیا , فال انبیا الهی , فال انبیا برای ازدواج , فال انبیا و پیامبران اصلی , فال انبیا الهی نیک صالحی , فال انبیا الهی برای ازدواج , فال انبیاء الهی اصلی , فال انبیای الهی واقعی , فال انبیاء و امامان , فال انبیا اصلی , فال انبیا الهی محشر , فال انبیا انلاین , فال انبیا الاهی , فال انبیا ازدواج , فال انبيا الهي اصل , فال انبیا ارومیه , فال انبیا الهی جدید , فال انبیا آنلاین , فال انبیا آلامتو , فال انبیا آکاایران , فال انبیا آکا , فال انبيا آنلاين , فال انبیا آوینی , فال انبیا آلهی , فال انبيا آنلاین , فال انبیاء آنلاین , فال انبیا حضرت آدم , فال انبیا بیتوته , فال انبیا با تفسیر , فال انبیا برای اندروید , فال انبيا با معني , فال انبیا با تعبیر , فال انبیا با معنی و تفسیر , فال انبیا با معنی فارسی , فال انبیا برای موبایل , فال انبيا با تعبير , فال انبیا پرشین فال , فال انبیا پیامبران , فال انبیا پیچک , فال انبیا پ , فال انبيا پرشين , فال انبیا و پیامبران , فال انبیاء پیامبران , فال پاسور انبیا , فال انبیا و پیامبران برای ازدواج , فال انبیا تبیان , فال انبیا تاروت , فال انبیا تعبیر خواب , فال ت انبیا , فال انبیا و تاروت , فال انبیا و تعبیر خواب , فال انبيا با تفسير , فال انبیا جدید , فال انبيا جديد , فال انبیا جدیدترین , فال انبیا جاوا , فال جامع انبیا , دانلود فال انبیا جاوا , دانلود فال انبیا برای جاوا , فال انبیاء جدید , فال انبیای جدید , فال انبیا چیست , فال انبیا چوب , فال انبیا چوب حافظ , فال انبیا چ , فال چوب انبيا , فال انبیا و چوب , فال انبیاء چیست , فال چوب انبیاء , فال انبیا وفال چوب , فال انبیا و چوب و حافظ , فال انبیا حضرت یوسف , فال انبیا حضرت عیسی , فال انبیا حضرت موسی , فال انبیا حضرت ابراهیم , فال انبیا حضرت ادریس , فال انبیا حافظ , فال انبیا حضرت سلیمان , فال انبیا حضرت یونس , فال انبيا حضرت خضر , فال انبیا حضرت یحیی , فال انبیا خدا , فال انبیا خضر , فال انبیا خوب , فال انبیای خدا , فال خاتم انبیا , فال انبیا حضرت خضر , فال انبیا در مورد ازدواج , فال انبیا دانلود , فال انبیا دقیق , فال انبیا درست , فال انبیا داوود , فال انبیا درست است , فال انبیا در همراه اول , فال انبیا داود , فال انبیاء دانلود , فال انبیا حضرت داوود , فال انبیا ذوالقرنین , فال انبیا ذوالکفل , فال انبیا حضرت ذوالکفل , فال انبیا روزانه , فال انبیا راست , فال انبیا رایگان , فال انبیا روز , فال انبيا روزانه , فال انبیا راست است , فال روز انبياء الهي , فال انبیا و روزانه , فال انبیاء راست , فال روز انبيا الهي , فال انبیا زکریا , فال انبیا حضرت زکریا , فال انبيا ژ , فال انبیا سایت بیتوته , فال انبيا سايت بيتوته , فال انبیا سلیمان , فال انبیا سال 92 , فال انبیا سایت پیچک , فال انبیا+فال حافظ+سوره حمد , فال انبیاء سرگرمی , فال انبيا حضرت سليمان , سايت فال انبيا , فال انبیا شیث , فال انبیا شعیب , فال انبيا شماره اي , فال انبیا و شیخ بهایی , فال انبیا حضرت شیث , فال شیخ انبیا , فال شیرین انبیا , فال انبیا حضرت شعیب , فال انبیا ماه شهریور , فال انبيا حافظ امروز شما , فال انبیا صالحی , فال انبیا صفحه اصلی , فال انبیا صوتی , فال انبیا صالح , فال انبیا ص , فال انبیا حضرت صالح , آیا فال انبیا صحت دارد , صحت فال انبیا , فال انبیاء نیک صالحی , فال انبیا طالع بینی , فال انبیا و طالع بینی , فال انبیا ع , فال انبیا علیه السلام , فال انبیا عیسی , فال انبیا عشق , فال انبيا ع , فال انبیا عشقی , فال عطسه انبیا , فال انبياء(ع) , فال انبیا و عاشقانه , فال انبیا ف , فال انبیا برای فرزند , فال انبیا فال حافظ , فال انبیا فال اصلی , فال انبیا فال چوب , فال انبیا فال تاروت , فال انبيا فال حافظ , فال انبیا فال , فال انبیا قرآن , فال انبیا قدیمی , فال انبیا و قران , فال قرانی انبیا , فال انبیا استخاره قران , فال انبیا و استخاره قران , فال انبیا و استخاره با قران , قالب فال انبیا , فال انبیا کامل , فال انبیا کامی نیک صالحی , فال انبیا کامی , فال انبیا کوکا , فال انبیا با معنی کامل , دانلود فال انبیا برای کامپیوتر , کد فال انبیا برای وبلاگ , کتاب فال انبیا , کد فال انبیا ایرانسل , کاملترین فال انبیا , فال انبیا گرفتن , فال انبیا گنجینه , فال انبیاء گرفتن , دانلود فال انبیا برای گوشی , گرفتن فال انبیا الهی , فال گیری انبیا , دانلود فال انبیا برای گوشی اندروید , گرفتن فال انبیا با معنی , دانلود فال انبیا برای گوشی های اندروید , گرفتن فال انبیا آنلاین , فال انبیا لهی , فال انبيا الهي , فال انبيا لهي , فال انبیا لقمان , فال انبیا لاهی , فال انبیا ا لهی , فال انبیا حضرت لوط , فال انبیای لهی , فال ل انبیا , فال انبیا آن لاین , فال انبيا محشر , فال انبیا میهن فال , فال انبیا معتبر , فال انبيا مجدد , فال انبیا موبایل , فال انبیا مبین , فال انبیا محمد , فال انبیا موسی , فال انبیا میخوام , فال انبیا نیک صالحی , فال انبیا نیک , فال انبیا نبی , فالنامه انبیا , فال نامه انبیا الهی , فالنامه انبیاء , فال انبیا ایران ناز , فال انبیا حضرت نوح , فال انبيا ايران ناز , فال انبیا و حافظ , فال انبیا واقعی , فال انبیا وامامان , فال انبيا واقعي , فال انبیا و استخاره , فال انبيا وحافظ , فال انبیا و حافظ با تعبیر , فال انبیا ه , فال انبیا همراه اول , فال انبيا همراه اول , فال انبیا هارون , فال انبیا همراه معنی , فال انبیا همراه تفسیر , فال انبیا هود , فال انبیا حضرت هود , فال های انبیا , فال هاي انبيا , فال انبیا یوسف , فال انبیا ی الهی اصلی , فال انبيا ي الهي , فال انبیا یعقوب , فال انبیا یونس , فال انبیا ی اصلی , فال انبیا ی , فال انبیا یحیی ,

چشمها را بسته با خلوص نیت سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را  مایلید قصد و نیت کنید و اشاره فرمائید.

فال انبیا الهی

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 1089 بازدید
فال تاروت آنلاین فالکده

فال تاروت - یکی از قدیمی ترین روش های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده است. تاروت در گذشته بیشتر مورد توجه اشراف بود زیرا دسترسی به پیشگوی مسلط به تاروت در زمانی که حاکمان آن را ممنوع کرده بودند پر هزینه بود. امروزه نیز افرادی که به تاروت تسلط داشته باشند نادرند و یا هزینه های زیادی را دریافت می کنند.

در قسمت پایین یک سری کارت تاروت می بینید . باید ابتدا نیتتان را واضح و بی ابهام به صورتی که دارای دو جنبه نباشد مطرح کنید سپس روی کارتها پس از تمرکز و با چشم بسته کلیک کنید . کارت نمایان شده گویای پاسخ پرسش شماست.

 , فال تاروت , فال تاروت کبیر , فال تاروت كبير , فال تاروت 6 کارتی , فال تاروت یک کارتی , فال تاروت آنلاین , فال تاروت صغیر , فال تاروت 4 کارتی , فال تاروت رنگی , فال تاروت واقعی , فال تاروت امروز , فال تاروت اصل , فال تاروت آنلاین واقعی , فال تاروت اینترنتی , فال تاروت آنلاین 6 کارتی , فال تاروت آنلاین سه کارتی , فال تاروت اصلی , فال تاروت محشر , فال تاروت بله یا خیر , فال تاروت برای ازدواج , فال تاروت بزرگ , فال تاروت با تفسیر , فال تاروت با معنی , فال تاروت برای اندروید , فال تاروت با کارتهای واقعی , فال تاروت با 10 کارت , فال تاروت با شش کارت , فال تاروت برای عشق , فال تاروت پرشین , فال تاروت پیشگویی , فال تاروت پ , فال تاروت پیشرفته , فال تاروت پنج کارتی , فال تاروت پرشین وی , فال تاروت پاسور , فال تاروت پيشگويي , فال تاروت پرشی , فال تاروت پولی , فال تاروت تک کارتی , فال تاروت تک , فال تاروت تک برگ , فال تاروت تلفنی , فال تاروت ترکیه , فال تاروت تک نیتی , فال تاروت تخمین زمان , فال تاروت تک ورقی , فال تاروت تک نیت , فال تاروت ترکیه ای , فال تاروت تك كارتي , فال تاروت چهار کارتی , فال تاروت چیست , فال تاروت چهار كارتي , فال تاروت چهارتایی , فال تاروت چهار برگی , فال تاروت چهار کارته , فال تاروت چندکارتی , فال تاروت چوب , فال تاروت چهار کارتی عاطفی , فال تاروت چ , فال تاروت حافظ , فال تاروت حقیقی , فال تاروت حرفه ای , فال تاروت حضوری , فال تاروت حقاف , فال تاروت حقيقت دارد , فال تاروت حقیقت , فال تاروت 7 کارتی انلاین , فال حافظ تاروت کبیر , فال حافظفال تاروت , فال تاروت ده کارتی , فال تاروت دقیق , فال تاروت درست , فال تاروت در سایت محشر , فال تاروت ده تایی , فال تاروت دو کارتی , فال تاروت دانلود , فال تاروت درست است؟ , فال تاروت ده کارته , فال تاروت دقیق و واقعی , فال تاروت روزانه , فال تاروت رنگي , فال تاروت رنگین کمان , فال تاروت رایگان , فال تاروت روز , فال تاروت رایگان و واقعی , فال تاروت راست , فال تاروت رايگان , فال تاروت روسی , فال تاروت زیباشو دات کام , فال تاروت زمان , فال تاروت زندگی , فال تاروت زيباشو , فال تاروت زیبا , فال تاروت به زبان فارسی , فال تاروت راه زندگي , فال تاروت کبیر زیبا شو , دانلود فال تاروت به زبان فارسی , فال تاروت ژ , فال تاروت سه کارتی , فال تاروت سال نو مبارک , فال تاروت سه برگی , فال تاروت سایت محشر , فال تاروت سه تایی , فال تاروت سرکتاب , فال تاروت سرنوشت , فال تاروت سالانه , فال تاروت سه تايي , فال تاروت سال نو , فال تاروت شش کارتی , فال تاروت شامگاه , فال تاروت شش کارت , فال تاروت شش كارته , فال تاروت شش تايي , فال تاروت شکیبا , فال تاروت شش کارتهای واقعی , فال تاروت شش ورقی , فال تاروت شهریور , فال تاروت شخصیت , فال تاروت صغیر رایگان , فال تاروت صغیر سه کارتی , فال تاروت صغیر 6 کارتی , فال تاروت صغیر 4 کارتی , فال تاروت صغیر 6 کارته , فال تاروت صغیر آنلاین , فال تاروت صلیبی , فال تاروت صغیر و کبیر , فال تاروت صغبر , فال تاروت طالع بین , فال تاروت طالع بینی , فال تاروت طولانی , فال تاروت 6تایی , فال تاروت 6 برگی , فال تاروت 6 كارته , فال تاروت 6 ورقی , فال تاروت 6 برگ , فال تاروت 6 برگه , فال تاروت عشق , فال عشق تاروت , فال تاروت عاشقانه , فال تاروت عاطفی , فال تاروت عالی , فال تاروت عربي , فال تاروت عاقبت , فال تاروت عبری , فال تاروت 3 کارتی , فال تاروت 3 كارتي , فال تاروت فیس بوک , فال تاروت فارسی , فال تاروت فالستان , فال تاروت فردا , فال تاروت فارسی برای اندروید , فال تاروت فارسي , فال تاروت فرانسوی , فال تاروت فارسی اندروید , دانلود فال تاروت فارسی برای اندروید , فال تاروت کبیر فالستان , فال تاروت قدیمی , فال تاروت قدیم , فال تاروت قهوه , فال تاروت قوی , فال تاروت قران , فال تاروت قديما , فال تاروت قديم , فال تاروت 8 کارتی , فال تاروت 8 تایی , فال تاروت 9 کارته , فال تاروت کبیر تک کارتی , فال تاروت کائنات , فال تاروت کبیر 10 کارتی , فال تاروت کبیر 6 کارتی , فال تاروت کبیر آنلاین , فال تاروت کبیر سه کارتی , فال تاروت کبیر 4 کارتی , فال تاروت کبير , فال تاروت کبیر واقعی , فال تاروت گوی بلورین , فال تاروت گذشته حال آینده , فال تاروت گرفتن , فال تاروت گذشته , فال تاروت گرفتم , نحوه فال گرفتن تاروت , گرفتن فال تاروت آنلاین , گرفتن فال تاروت صغیر , گرفتن فال تاروت تلفنی , فال تاروت اون لاين , لینک فال تاروت , فال تاروت ل , دانلود فال تاروت برای لپ تاپ , فال تاروت محشر دات کام , فال تاروت میهن , فال تاروت مصری , فال تاروت معتبر , فال تاروت ماهانه , فال تاروت محشر آنلاین , فال تاروت مجانی , فال تاروت مجرب , فال تاروت ميهن , فال تاروت نیک صالحی , فال تاروت نی نی سایت , فال تاروت نه کارتی , فال تاروت نعل اسب , فال تاروت نسخه موبایل , فال تاروت ایران ناز , فال آره یا نه تاروت , فال نیتی تاروت , فال تاروت و حافظ , فال تاروت واقعي , فال تاروت واقعی انلاین , فال تاروت و قهوه , فال تاروت ورق , فال تاروت واقعي انلاين , فال تاروت و پاسور , فال تاروت وورق , فال تاروت و ماروت , فال تاروت هفتگی , فال تاروت هفت کارتی , فال تاروت هفته , فال تاروت هندی , فال تاروت هلن , فال تاروت هفت کارته , فال تاروت هشت کارتی , فال تاروت هفت کارت , فال تاروت هفتگي , فال تاروت هفت كارتي , فال تاروت ی کارتی , فال تاروت یک برگی , فال تاروت یونانی , فال تاروت یک , فال تاروت کب یر , فال تاروت صغیر یک کارتی , فال ورق یا تاروت , یادگیری فال تاروت ,


دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 480 بازدید
فال حافظ آنلاین به همراه معنی و تفسیر فال حافظ فالکده

در فال حافظ بیتی وجود دارد که صاحب فال آن را مناسب آرزو و نیت خود می یابد و همان را به عنوان وصف الحال و جواب حافظ می پذیرد و به آرامش خاطر دست می یابد.

فال گرفتن از دیوان حافظ حال و شرایط خاصی دارد که معمولاً هنگامی که افراد دور یکدیگر جمع شده اند به گرفتن فال می پردازند. در موارد دیگر انسان باید شرایط روانی خاصی که مقتضای حال باشد داشته باشد. فال خوانی کار هر کسی نیست. در اغلب موارد فردی که ریش سفید مجلس و مورد احترام دیگران است و از صدایی دلنشین و سواد کافی برخوردار می باشد، برای فال گرفتن و فال خوانی انتخاب می شود. شیوه ی انتخاب غزل و فال خوانی نیز دارای آداب و شرایطی است. گرفتن بیش از سه فال برای یک نفر نشانه ی بی احترامی به حافظ قلمداد می شود.

نیت کننده معمولاً در هنگام تفأل از دیوان حافظ، او را به عزیزترین کسانش یعنی به خداوند و معشوقه اش (شاخ نبات) قسم می دهد. این قسم معمولاً به این شکل ادا می شود: ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی. ضمن اینکه شاید بهتر باشد برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم!

تشخیص و پذیرفتن خوب و بد از محتوای غزل، بستگی به وضعیت روحی، عاطفی و باور صاحب فال دارد.