آموزش تصویری فال قهوه و تفسیر و معنی تصاویر و شکل های مختلف در فنجان

امروز : دوشنبه 27 فروردین 1403
کسب درآمد از طریق فایل

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 5991 بازدید
چاپ این صفحه
آموزش تصویری فال قهوه و توضیح و تفسیر و معنی اشکال حیوانات و اشیا در فنجان فال قهوه

برای فال قهوه ابتدا نیت کنید و پس از نوشیدن قهوه نعلبکی را روی فنجان گذاشته و آرام برگردانید. چند دقیقه بعد فال شما ظاهر می شود.

شما می توانید ازروی فنجان یا نعلبکی فال خود را بخوانید.فنجان را روی دست راست خود بگیرید با قطر فرضی آنرا به ۴ بخش تقسیم کنید حال هر تکه شامل علائم نمادینی است که می توانید آنها را با سمبلهای مصور از سایت فالکده تعبیر کنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آتش کوتاه در فنجان فال قهوه : نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد می شود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آتش فشان در فنجان فال قهوه : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق متصویر و شکل ات شما را بیشتر میکند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آتش افروخته در فنجان فال قهوه : نشانگر قوت و قدرت است ، حاکم و سر پرست.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آتش در فنجان فال قهوه : از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید ، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آتش بازی در فنجان فال قهوه : مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آبشار در فنجان فال قهوه : پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آب فشان در فنجان فال قهوه : موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آب در فنجان فال قهوه : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در متصویر و شکل ات.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آهو در فنجان فال قهوه : همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آفتابه در فنجان فال قهوه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آفتاب در فنجان فال قهوه : سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آسیاب در فنجان فال قهوه : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد ، و با کسی به نزاع بر خواهد خواست.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل آدم در فنجان فال قهوه : اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهیدداشت. اگر آدم تصویر و شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان. اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهیدداشت.اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می کنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ابرو در فنجان فال قهوه : نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ابر در فنجان فال قهوه : خداوند به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم او بهرمند خواهند شد. بعضی مسائل و شبهب را توضیح می دهد.بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ابر باران زا در فنجان فال قهوه : بعضی مسائل را توضیح می دهد. بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند. خداوند به او علم و حکمت عطا می کند و مردم از او بهره مند می شوند. تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل انار در فنجان فال قهوه : صاحب زنی خوش سیما خواهد شد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل استخوان در فنجان فال قهوه : نشانی مالی است که معشت و زندگی او را از طریق آن می گذرد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل اژدها در فنجان فال قهوه : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکند. دشمنی بزرگ – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل اره در فنجان فال قهوه : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل اردک در فنجان فال قهوه : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل اسب در فنجان فال قهوه : آرزو است،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند. تغییرات در وضع زندگی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل اسب سوار در فنجان فال قهوه : مرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل اتومبیل در فنجان فال قهوه : دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز برود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل اتاق در فنجان فال قهوه : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل انگور در فنجان فال قهوه : بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت میرسد ، اصراف نکنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل انگشتری در فنجان فال قهوه : از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل انگشت در فنجان فال قهوه : علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل انسان در فنجان فال قهوه : دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری؛دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج،دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی،دست در دست بودن دو مرد هم به رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل انسان در حال سجده در فنجان فال قهوه : شکرانه اجابت دعا – التماس و زاری

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل انسان در حال دعا کردن در فنجان فال قهوه : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل انجیر در فنجان فال قهوه : نشانه غم و غصه ای میباشد که بر او خواهد رسید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل باز در فنجان فال قهوه : آسایش ، شادی ، بشارت دادن ، رسیدن به مراد و یافتن مال.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل بار و اندوخته در فنجان فال قهوه : پس انداز

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل بالن در فنجان فال قهوه : توطئه از جانب افراد زیادی – عشق نامناسب

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل باد برن در فنجان فال قهوه : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل برجدر فنجان فال قهوه : تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقا ومت – امید

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل بادمجان در فنجان فال قهوه : غم و اندوه به سراغ غم و اندوه نزدیک شد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل بادام در فنجان فال قهوه : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید مغز بادام طالع خوشی دارد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل بیل در فنجان فال قهوه : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد ، کوشش کنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل بطری در فنجان فال قهوه : مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل بشکه در فنجان فال قهوه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی ، با شکوه و عروسی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل بسته در فنجان فال قهوه : رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل بینی در فنجان فال قهوه : قدرت تشخیص – حس فعال

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ببر در فنجان فال قهوه : دشمن دلیل بی باک ، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پارو در فنجان فال قهوه : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پاکت در فنجان فال قهوه : در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پا در فنجان فال قهوه : عمری کوتاه و زود رس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت. پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پلنگ در فنجان فال قهوه : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پل در فنجان فال قهوه : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر است ، موفقیت در زندگی. رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پرستو در فنجان فال قهوه : خبر خوب – تحول جهشی که باید در آن محتاط بود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پروانه در فنجان فال قهوه : در خیال و اندیشه بر سر می برد و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به هلاکت می رساند. ماجرای عشقی معصوم،شادی های روزانه،و بلند پروازی ، حساس و ظریف بودن ، تحول – مهربانی ، بوالهوسی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پرنده در فنجان فال قهوه : خبر خوش ، ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمقان خوبی در راه دارید ، خبر دهنده بخت و اقبال است.اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پرده در فنجان فال قهوه : کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پرچم در فنجان فال قهوه : آماده متصویر و شکل ات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید. خطر

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پر در فنجان فال قهوه : تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پیمانه در فنجان فال قهوه : نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پول در فنجان فال قهوه : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهد و از چیزی رنج می برد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پنجه در فنجان فال قهوه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پنجره در فنجان فال قهوه : نشانگر چشم است که گفته اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد ، ناامیدی میرساند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پنجره بازدر فنجان فال قهوه : یك شكست خوش عاقبت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل پلکان در فنجان فال قهوه : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا میکند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تاج در فنجان فال قهوه : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است. در یک دعوا فاتح شدن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تخت در فنجان فال قهوه : به سفری بزرگ میرود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تبر در فنجان فال قهوه : مثل خدمتکاری که نتواند با متصویر و شکل ات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تیرو کمان در فنجان فال قهوه : تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تیر در فنجان فال قهوه : حق درستی را زیر پا گذارد ، و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تپه های منفرد در فنجان فال قهوه : خطرات – دوستان بد

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل توپ در فنجان فال قهوه : ورزشی و دو میدانی ، با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید. به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند.به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تخت خواب در فنجان فال قهوه : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می رود و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ترازو در فنجان فال قهوه : نشانه عدل و انصاف است ، ترازوی میزان ، از عدل و درستی حکم میکند.رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تخم مرغ در فنجان فال قهوه : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تخم مرغ بزرگ در فنجان فال قهوه : بخت و اقبال بزرگ

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تخم مرغ بریده شده در فنجان فال قهوه : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل جارو در فنجان فال قهوه : خادم و خدمتکار ، غم و اندوهی خانه دل را پاک می کند و مرتفع می سازد. به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل جاده در فنجان فال قهوه : سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش میرسد و حاجتش بر آورده خواهد شد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل جناغ در فنجان فال قهوه : رسیدن به آروی دیرینه ، پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ، رسیدن به معشوق.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل جعبه در فنجان فال قهوه : داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازکاری میکند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل جانور،هیولا در فنجان فال قهوه : حوادث ترسناک

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل جام در فنجان فال قهوه : ریخت و پاش ، ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان. جمع شدن دوستان قدیمی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چتر نجات در فنجان فال قهوه : برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چتر در فنجان فال قهوه : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید. به محافظت و ایمنی در برابر خطرها اشاره دارد.چترباز به یاری و کمک،چتر بسته هم به نرسیدن یاری و کمک تعبیر می شود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چهارگوش در فنجان فال قهوه : گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چاقو در فنجان فال قهوه : طلاق و جدائی ، بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی ، مواظب باشید قطع نشود. قطع ارتباط،درگیری و دعوا ، دعوای غیر منطقی – بی دفاع – خشونت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چمدان در فنجان فال قهوه : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چادر در فنجان فال قهوه : حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چکش در فنجان فال قهوه : موفقیت در متصویر و شکل ات ، در متصویر و شکل ات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چوب در فنجان فال قهوه : نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است. نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چنگال در فنجان فال قهوه : در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می کند مخصوصا بر دوستان نایاب.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چغندر در فنجان فال قهوه : غم و اندوه و مصیبت ، به غم و اندوه گرفتار می آید ولی زود بر طرف خواهد شد

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چشم در فنجان فال قهوه : بینائی ، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید. حسادت و چشم خوردن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چرخ در فنجان فال قهوه : چرخ به هر تصویر و شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است ، مطیع سرنوشت باشید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل چراغ در فنجان فال قهوه : کدبانوی منزل است ، زندگی خوش و راحتی داشتن ، آسایش.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل حلقه گل در فنجان فال قهوه : غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل حوض در فنجان فال قهوه : علم و دانش ، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی میابد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل حلقه شکسته در فنجان فال قهوه : نا امیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل حلقه در فنجان فال قهوه : خواستگاری ، ازدواج خوشبخت شدن در دو زان زندگی و زناشوئی. انجام یك معامله، خواستگاری و نامزدی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان باشد در فنجان فال قهوه : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل حصار در فنجان فال قهوه : در بند قرار گرفتن ، جای امن ، چند صباحی احتیاط کنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل حب در فنجان فال قهوه : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خرس در فنجان فال قهوه : دشمن بدطینت ، احمق و تند خو ، از این خصلتها دوری کنید. تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خرچنگ در فنجان فال قهوه : بد اخلاقی ، کینه توزی ، فرومایگی ، احتیاط را از دست ندهید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خط مشخص و واضح در فنجان فال قهوه : موفقیت آمیز بودن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خط در فنجان فال قهوه : خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری، دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه ؛خط مستقیم شکسته،به بیماری؛خط شکسته به مشقت و بی پولی؛خط مستقیم،به درآمدی متوسط،راحتی و آرامش اشاره می کند. سفر، یك پروژه كه اگر خط مشخص و واضح باشد به معنای موفقیت آمیز بودن آن است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خط تخم مرغی مقطع در فنجان فال قهوه : پایان امید – نامه – رسیدن مهمان

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خط منکسر (شکسته) در فنجان فال قهوه : کار های در هم – فقر اقتصادی – افلاس

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خط منحنی در فنجان فال قهوه : دوستان نا مناسب – خیانت – دسیسه

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خط مستقیم مقطع در فنجان فال قهوه : خطر – کسالت – خطر نزدیک به مرگ

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خط مستقیم بلند در فنجان فال قهوه : زندگی طویل با حوادث – مسافرتهای سودمند

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خط مستقیم کوتاه در فنجان فال قهوه : زندگی آرام – خوش و متوسط

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خانه در فنجان فال قهوه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها،خانه ای داخل درخت،ازدواجی خوشحال کننده؛خانه ای در محلی خلوت،میراث ، زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خیمه در فنجان فال قهوه : تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خورشید در فنجان فال قهوه : روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد. برکتی بزرگ – حمایت والدین

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خنجر در فنجان فال قهوه : خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خفاش در فنجان فال قهوه : شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خروس در فنجان فال قهوه : شانگر شهوت و غرور است ، اختار و آماده باشی است برای شما. نوید و مژده،کاری خیر

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل خرگوش در فنجان فال قهوه : زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل داس در فنجان فال قهوه : با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را بدست آوردن ، درو کردن.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دود در فنجان فال قهوه : گرفتاری تحمل رنج و عذاب ، گرفتار فتنه و بلا شدن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دهان در فنجان فال قهوه : سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، دلالت بر خوشی زندگی است. گفتگو – بازگو شدن نا گفته ها

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دندان در فنجان فال قهوه : ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و انده ، گزند و زیان.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دستبند در فنجان فال قهوه : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دستدر فنجان فال قهوه : دوستی و مهربانی ، انرا با مهربانی بپذیرید. توانمندی در عمل ، قدرت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دست های دراز در فنجان فال قهوه : حماقت – بی اعتقادی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل در در فنجان فال قهوه : حفره مقعد. کار با ادارات دولتی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل درخت در فنجان فال قهوه : فراوانی،پیروزی در بازی،بیهوده بودن سرمایه گذاری ، گشاده دستی – شانس در قمار و لاتاری

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل درخت کاج در فنجان فال قهوه : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دامن در فنجان فال قهوه : رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در بمقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دانه تسبیح در فنجان فال قهوه : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دیوار در فنجان فال قهوه : مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل دیگ در فنجان فال قهوه : صاحب خانه ، کد بانوی خانه ، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهی دست.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل رختخواب در فنجان فال قهوه : رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل راه در فنجان فال قهوه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.ء به تعداد آنها راه های که انجام می دهد. اگر سر راه بسته باشد انجام نمی گیرد و اگر باز باشد خاتمه می یابد و به انجام می پذیرد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ریسمان در فنجان فال قهوه : عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل روباه در فنجان فال قهوه : حیله گر و فریبنده ، حیله گر و نابکار و فریبنده و دروغگو میباشد ، مواظب باشید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل زنگوله در فنجان فال قهوه : بگو مگو ، دعوا و مرافعه ، بگو مگو با اقوام و خویشان ، صبور باید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل زنبور عسلدر فنجان فال قهوه : مال و نعمت ، خیر و برکت ، ارث و میراث از راه صحیح.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل زنبور در فنجان فال قهوه : شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار تفسیر و معنی دیدن .

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل زن در فنجان فال قهوه : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سوزن در فنجان فال قهوه : دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سگ در فنجان فال قهوه : دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار. سگ دونده به دریافت خبری خوب؛سگ خوابیده،به تنبلی و شوخی بی مزه.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سطل در فنجان فال قهوه : مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید و یا کنیزی زیبا می خرد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سد در فنجان فال قهوه : موانع و دفاع در برابر هیجانات و متصویر و شکل ات به وجود آمده

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ستاره در فنجان فال قهوه : مقام و منزلت ، با علما و دانشمندان ملاقات میکند. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن ، به معنی شانس است.به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر می شود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سپر در فنجان فال قهوه : پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ساعت در فنجان فال قهوه : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سکه در فنجان فال قهوه : رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی. علامت پول

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سر شیر در فنجان فال قهوه : برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سه پایه در فنجان فال قهوه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سنجاب در فنجان فال قهوه : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سر انسان با دو دست دراز در فنجان فال قهوه : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سیب در فنجان فال قهوه : صاحب فرزند شدن ، با خیر و خوشی از راه دور دریافت کردن. برکت – کامل و خوب بودن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سوسک در فنجان فال قهوه : قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید ، رسوائی و بدبختی. به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل سوسمار در فنجان فال قهوه : دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شتر مرغ در فنجان فال قهوه : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شانه در فنجان فال قهوه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده ، آنهائی که کمراه می کنند از ایشان دوری کنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شاخ در فنجان فال قهوه : موفقیت مالی ، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان ، از فراوانی خود را نبازید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شمع در فنجان فال قهوه : شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد. محقق شدن یك آرزو، دریافت كمكی از ماورا و قابلیت عمل كردن به یك قول بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شمشیر در فنجان فال قهوه : مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شلوغی در فنجان فال قهوه : شرکت در یک اجتماع

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شهاب در فنجان فال قهوه : خبر های غیر منتظره – امیدواری

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شتر در فنجان فال قهوه : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل تصویر و شکل نا مشخص در فنجان فال قهوه : قابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شلوار در فنجان فال قهوه : آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت متصویر و شکل ات شما دو چندان می شود

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل شطرنج در فنجان فال قهوه : تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن ، بر او تهمت می بندند و می گویند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل صورت انسان در فنجان فال قهوه : فال خوب و ازدواج

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل صندلی در فنجان فال قهوه : محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد. به بهتر شدن کارها از هر نظر،تمام شدن یک چیز تعبیر می شود. ارتقا در کار – ریاست

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل صخره در فنجان فال قهوه : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل صلیب در فنجان فال قهوه : پیروزی در یك كار سخت ، مرگ یکی از دوستان یا فامیل

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل صلیب و تاج در فنجان فال قهوه : مورد توجه مطلوب واقع شدن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل طاووس در فنجان فال قهوه : شكوه و جلال، تجمل، چیزی كه موجب افتخار شود.فخ فروشی - غرور

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ظرف غذا در فنجان فال قهوه : روزی و برکت – مهمانی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل صدف در فنجان فال قهوه : دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل عبادتگاه در فنجان فال قهوه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل عصا در فنجان فال قهوه : دیدار خوش ، ملاقات با اقوام و دوستان ، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان. تکیه گاه - یاور ، متکی به چیزی بودن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل عینک در فنجان فال قهوه : افراد عاقل و روشن ، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل عقرب در فنجان فال قهوه : جدائی ، هرج و مرج ، حسادت ، بدجنسی ،زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل فیل در فنجان فال قهوه : سمبل بزرگی ، قدرت و منزلت ، دوست دانشمند ، با آنها هم صحبت شوید. قدرت و موفقیت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل فندق در فنجان فال قهوه : بدست آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل فنجان در فنجان فال قهوه : در اثر کار و کوشش ، نتیجه مطلوب بدست آوردن ، هدیه و پاداش گرفتن.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل فرم تخم مرغی در فنجان فال قهوه : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل فشنگ در فنجان فال قهوه : خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید ، یک دندگی نکنید ، در رانندگی صبور باشید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قارچ در فنجان فال قهوه : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قوری در فنجان فال قهوه : خادم و خدمتگذار ، برای رفع متصویر و شکل ات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید. حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قو در فنجان فال قهوه : سمبل وقار ، دوستی ، ایمان ، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن. ازدواج با عشق – متانت در رفتار

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قلم در فنجان فال قهوه : رفع نگرانی ، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قفل در فنجان فال قهوه : موانع ، سد ، برای رسیدن به مقصود ، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد. متصویر و شکل ات حل نشدنی – گرفتاری

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قفل و کلید در فنجان فال قهوه : پیدایش راه حل – ازدواج

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قلب در فنجان فال قهوه : روابط عاطفی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قطار در فنجان فال قهوه : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قرص در فنجان فال قهوه : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قایق در فنجان فال قهوه : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق ، عشق و دوستی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل قیچی در فنجان فال قهوه : جدائی و دوری ، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی. به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کشتی در فنجان فال قهوه : بدست آوردن ثروت مشروع ، ارث ، مسافرت دریا و سفری خوش. خبری خوب،سفری طولانی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کژدم در فنجان فال قهوه : دشمن ضعیف ، تحمل دردسر و ناراحت کننده دشمن نادان ، شما را غمگین میکند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کرم در فنجان فال قهوه : گرفتاریهای کوتاه و کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کوه در فنجان فال قهوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها ، موانع سخت

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کلاغ در فنجان فال قهوه : حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کشتی در فنجان فال قهوه : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کتاب در فنجان فال قهوه : گشایش در کارها ، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ، هرگز اورا ترک نکنید. تحصیل – تفکر

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کت در فنجان فال قهوه : گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را عوض کرد

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کاسه در فنجان فال قهوه : رزق و روزی ، درماندگی ، از راه فقر و مکنت روزی بدست آوردن.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کوزه در فنجان فال قهوه : با همسر یا کنیز خود همبستر شدن ، نزدیکی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کمان در فنجان فال قهوه : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزندی پسر. به دست آوردن موفقیت به سختی،بدی و مشقت تعبیر می شود

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل .کلید در فنجان فال قهوه : حل متصویر و شکل ات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه. گشایش بخت – راه حلی برای متصویر و شکل ات

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کلاه در فنجان فال قهوه : رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، از حیله دوستان خود را پنهان کنید. خبر دهنده موفقیت است.نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کفش در فنجان فال قهوه : برای مرد ، زن کدبانو و زیبائی میگیرد ، برای زن قوت و نیرومندی می باشد ، ارثیه.مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان نا خوانده – خواستگار

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل کفتار در فنجان فال قهوه : نشانگر پلیدی و ناپاکی ا ، فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل گوشدر فنجان فال قهوه : نصیحت پذیری – خبر های تازه

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل گل در فنجان فال قهوه : شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی، خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل گاو در فنجان فال قهوه : فراوانی محصولات نعمت فراوان بدست آوردن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل گوسفند در فنجان فال قهوه : زندگی آرام و بی دغدغه ، خوشبختی به شمار میآورد و ناراحتیها بر طرف می شود. به معنای نذر است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل گندم در فنجان فال قهوه : روزی حلال و سخاوتمندانه ، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل گلابی در فنجان فال قهوه : نجات پیدا کردن از متصویر و شکل ات مالی ، بفکر اندوخته باشید ، سهل انگار نباشید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل گردن بند در فنجان فال قهوه : عشق و نامزدی و شروع آن ، گردن بند پاره قهر و جدائی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل گربه در فنجان فال قهوه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان ، برای شما دوستان خوبی نمیباشند ، ریا کار و خائن ، طنازی ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج (اگر سفید باشد خوب و اگر سیاه باشد بد است)

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل لب در فنجان فال قهوه : نشانگر قرابت و خویشی است ، از زخم زبانها نهراسید ، احترام و عزت پیدا میکنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل لامپ در فنجان فال قهوه : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل لوبیا در فنجان فال قهوه : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل لکه های روشن در فنجان فال قهوه : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مورچه در فنجان فال قهوه : نشانگر داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید. به کار وتلاش،باغیرت بودن،دریافت مزد زحمات

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مگس در فنجان فال قهوه : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مسواک در فنجان فال قهوه : مال خود را در راه خویشان و بستگان ، بخشش ، اجسان می کنید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مرغابی در فنجان فال قهوه : دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی ، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مرغ در فنجان فال قهوه : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مربع در فنجان فال قهوه : میراث و سود را توضیح می دهد.اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ است. خانه تازه ، سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل میز در فنجان فال قهوه : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.ء

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مار در فنجان فال قهوه : سمبل دشمنی است.دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند. امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ماهی در فنجان فال قهوه : موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت ، پولی كه میزان آن متناسب با اندازه ماهی است.، سعادتموقت – خوشبختی منتهی به بدبختی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مهر و سجاده در فنجان فال قهوه : دعا – نذر – نیت خیر

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل میمون در فنجان فال قهوه : زیرکی- موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مثلث متساوی الاضلاع در فنجان فال قهوه : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل مستطیل در فنجان فال قهوه : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ماه در فنجان فال قهوه : عشق و نامزدی ، ازدواج ، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ، ازدواح میکنید. ناراحتی روحی و روانی.ماه تمام به ماجراهای عشقی.ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل میخ در فنجان فال قهوه : سمبل پلیداری و مقاومت ، اگر به کار خود واقف هستید آنرا رها نکنید. تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل موش در فنجان فال قهوه : ریا کار و زیان بار ، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت ، حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه ،

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل موش(صحرایی)در فنجان فال قهوه : دزدی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل نهنگ در فنجان فال قهوه : خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل نوزاددر فنجان فال قهوه : رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل ناقوس در فنجان فال قهوه : خبر گرفتن

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل نعل در فنجان فال قهوه : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد ، راه نجات برایتان باز است.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل نرده بام در فنجان فال قهوه : موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است بت شکیبائی آنرا دنبال کنید. به پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی. موفقیت اجتماعی، ترقی، تغییر

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل نخود در فنجان فال قهوه : نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل نان در فنجان فال قهوه : سمبل سرور و خوشحالی است ، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل نامه در فنجان فال قهوه : در انتظار خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل نیزه در فنجان فال قهوه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت ، مسافرت دریائی.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل هیزم در فنجان فال قهوه : سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند.

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل هوا پیما در فنجان فال قهوه : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت ، نشانگر راه سریعی است به هدف. به سفری ناگهانی،رو به راه شدن کارها تعبیر می شود.مسافرت هوایی ، راه دور ، خبر از مسافر

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل هدهد در فنجان فال قهوه : خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی

تفسیر و معنی دیدن تصویر و شکل V (انگلیسی) در فنجان فال قهوه : پیروزی و موفقیت

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده