زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97

امروز : شنبه 26 خرداد 1403
کسب درآمد از طریق فایل

بازدید : 851 بازدید
چاپ این صفحه
زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97

به گزارش پرتال فالکده زمان نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 در تاریخ 12 تیر 96 اعلام خواهد شد .

فهرست اسامی پذیرفته شدگان دبیرستانهای دوره اول و دوم استعدادهای درخشان (تیزهوشان) سال تحصلیل 96-97 بر اساس ظرفیت پذیرش تعیین شده برای هر مدرسه به جز فهرست ذخیره ای، در تاریخ 12 تیر 96"پس از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی"، حداکثر تا 1395/03/31 از طریق پایگاه اینترنتی www.sanaad.medu.ir اعلام خواهد شد .

 

1) اعلام نتایج تیزهوشان 96
2) اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97
3) زمان اعلام نتایج تیزهوشان 96-97
4) اعلام نتایج تیزهوشان 96-97 مازندران
5) اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96
6) اعلام نتایج تیزهوشان ششم ابتدایی 96-97
7) زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97
8) اعلام نتایج تیزهوشان 96-97 خراسان رضوی
9) اعلام نتایج تیزهوشان تهران 96-97
10) نتایج تیزهوشان 96-97
11) نتايج تيزهوشان 96-97
12) نتایج تیزهوشان 96-97 تبریز
13) نتایج آزمون تیزهوشان 96
14) نتایج تیزهوشان 97 96 اصفهان
15) نتایج تیزهوشان 96-97 کرمان
16) نتایج تیزهوشان 96-97 همدان
17) نتایج تیزهوشان 97 96 اردبیل
18) نتايج آزمون تيزهوشان 96-97
19) نتایج تیزهوشان سال 96-97
20) نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 تهران
21) نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 تبریز
22) نتایج آزمون تیزهوشان 96-97
23) نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 خراسان رضوی
24) نتایج آزمون تیزهوشان سال 96-97
25) نتایج آزمون تیزهوشان ششم 96-97
26) نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 مشهد
27) نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 اصفهان
28) نتایج تیزهوشان 96-97 استان اصفهان
29) نتایج تیزهوشان 96-97 کرمانشاه
30) نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 کرمانشاه
31) نتایج تیزهوشان 96-97 استان کرمان
32) نتایج آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 96-97 کرمانشاه
33) نتایج آزمون تیزهوشان استان کرمانشاه 96-97
34) نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 همدان
35) نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 اردبیل
36) نتایج آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 96-97
37) نتایج آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی سال 96-97
38) نتایج ازمون تیزهوشان سال تحصیلی 96-97
39) اعلام نتایج تیزهوشان سال 96-97
40) زمان اعلام نتایج تیزهوشان سال 96-97
41) اعلام نتایج آزمون تیزهوشان سال 96-97
42) نتایج آزمون تیزهوشان خراسان رضوی سال 96-97
43) اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 مازندران
44) اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ورودی دبیرستان 96-97
45) اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 96-97
46) اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان 96-97
47) اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 96-97
48) اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 97- 96
49) نتایج ازمون تیزهوشان پایه ششم 96-97
50) اعلام نتایج ازمون تیزهوشان ششم 96-97
51) زمان اعلام نتایج تیزهوشان ششم 96-97
52) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97
53) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96
54) نتایج ازمون استعدادهای درخشان سال 96-97
55) اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97
56) زمان اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97
57) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان البرز 96-97
58) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان 96-97
59) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال96-97
60) زمان اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان 96-97
61) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال 96-97
62) نتایج آزمون ورودی 96 - 97 مدارس استعدادهای درخشان خراسان رضوی
63) نتایج ازمون ورودی مدارس استعداد های درخشان 96-97
64) نتایج آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان سال 96-97
65) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان96-97
66) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 97-96
67) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-96
68) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 97 96
69) نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران
70) نتایج آزمون استعدادهای درخشان آموزش و پرورش تهران
71) نتايج آزمون استعدادهاي درخشان
72) نتایج ازمون استعدادهای درخشان96-97
73) نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران 96 97
74) نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران 96
75) نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران 97 96
76) نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران 97
77) نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران سال 96
78) نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران سال 97
79) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران
80) نتایج آزمون استعدادهای درخشان شهر تهران
81) نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان تهران
82) نتایج آزمون استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان تهران
83) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی
84) نتایج آزمون استعدادهای درخشان اصفهان
85) نتایج آزمون استعدادهای درخشان خراسان رضوی
86) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 97
87) نتایج آزمون استعدادهای درخشان پایه ششم ابتدایی
88) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان اصفهان
89) نتایج ازمون استعدادهای درخشان 96-97
90) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96 تهران
91) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97 تهران
92) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97 استان تهران
93) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96 97 خراسان رضوی
94) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96 خراسان رضوی
95) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96 اصفهان
96) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97 قم
97) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران 96-97
98) اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران 96-97
99) نتایج آزمون استعدادهای درخشان شهرستانهای استان تهران 96-97
100) اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران 96-97
101) نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان تهران 96-97
102) نتایج آزمون ورودی استعدادهای درخشان تهران 96-97
103) نتایج ازمون استعدادهای درخشان تهران96-97
104) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران سال 96-97
105) نتایج آزمون استعدادهای درخشان سال 96-97 تهران
106) نتایج آزمون استعدادهای درخشان شهر تهران سال 96
107) اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران 96
108) نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران 97-96
109) اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران 97-96
110) اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان تهران 97
111) نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان تهران 97-96
112) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران 97
113) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران سال 96
114) نتایج آزمون استعدادهای درخشان شهرستانهای استان تهران سال 96
115) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران96
116) نتایج آزمون استعدادهای درخشان شهرستانهای استان تهران
117) اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان تهران
118) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران
119) نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران
120) نتایج ازمون استعدادهای درخشان شهرستان های تهران
121) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران 96
122) نتایج آزمون استعدادهای درخشان شهرستان های استان تهران
123) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تهران
124) نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان استان تهران
125) اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تهران
126) نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان تهران
127) نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان تهران
128) اعلام نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان تهران
129) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تهران 96
130) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی اصفهان
131) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان قم
132) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی ایلام
133) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی خراسان رضوی
134) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی تهران
135) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی 97
136) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان سمنان
137) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان البرز
138) نتایج آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی بیرجند
139) نتایج آزمون استعدادهای درخشان اصفهان 96
140) نتایج آزمون استعدادهای درخشان اصفهان 96-97
141) نتایج آزمون استعدادهای درخشان اصفهان 97
142) نتایج آزمون استعدادهای درخشان اصفهان سال 96
143) نتايج آزمون استعدادهاي درخشان استان اصفهان
144) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان اصفهان
145) نتایج ازمون ورودی استعدادهای درخشان استان اصفهان
146) نتایج آزمون استعدادهای درخشان خراسان رضوی 96
147) نتایج آزمون استعدادهای درخشان خراسان رضوی 96-97
148) نتایج آزمون استعدادهای درخشان خراسان رضوی 97
149) نتایج آزمون استعدادهای درخشان خراسان رضوی سال 96-97
150) نتایج آزمون استعدادهای درخشان خراسان رضوی پایه هفتم
151) نتایج ازمون استعدادهای درخشان خراسان رضوی سال96
152) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان خراسان رضوی
153) اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان ورودی دبیرستان خراسان رضوی
154) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 97 تهران
155) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 97-96 تهران
156) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 97 خراسان رضوی
157) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 97 مشهد
158) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 97-1396
159) نتایج آزمون استعدادهای درخشان سال 97
160) نتایج آزمون استعدادهای درخشان پایه ششم ابتدایی 96
161) نتایج آزمون استعدادهای درخشان پایه ششم ابتدایی استان گیلان
162) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان اصفهان ورودی متوسطه
163) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان اصفهان 96
164) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان اصفهان 96-97
165) نتایج ازمون استعدادهای درخشان استان اصفهان96
166) نتایج ازمون مدارس استعدادهای درخشان استان اصفهان
167) اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان استان اصفهان
168) نتیجه ازمون استعدادهای درخشان استان اصفهان
169) نتایج آزمون استعدادهای درخشان سال 96-97
170) اعلام نتايج آزمون استعدادهاي درخشان 96-97
171) نتایج ازمون ورودی استعدادهای درخشان سال 96-97
172) نتایج آزمون استعدادهای درخشان ورودی دبیرستان 96-97
173) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96 97 اصفهان
174) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97 سمنان
175) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97 آذربایجان شرقی
176) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97 استان اصفهان
177) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97 استان کردستان
178) نتایج آزمون استعدادهای درخشان سال 96 تهران
179) نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان 96-97 تهران
180) اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96-97 استان تهران
181) نتایج آزمون ورودی استعدادهای درخشان 96-97 تهران
182) نتایج ازمون استعدادهای درخشان سال 96 خراسان رضوی
183) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96 استان خراسان رضوی
184) نتایج آزمون استعدادهای درخشان 96 استان اصفهان
185) نتایج آزمون استعدادهای درخشان استان قم 96-97

 

 

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده