سوالات پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95-96

امروز : پنجشنبه 31 خرداد 1403
کسب درآمد از طریق فایل

دسته بندی :
بازدید : 1285 بازدید
چاپ این صفحه

در این پست از پرتال فالکده  تمام سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه (خرداد 95-96) را قرار داده ایم .

برنامه امتحان نهایی خرداد 95 + فیلم حل و بررسی دوره‌های قبل، برنامه و سوالات امتحان نهایی خرداد 95، پاسخ امتحان نهایی خرداد 95
حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی خرداد 95 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید

                                                                    
**************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (ریاضی فیزیک) 25 اردیبهشت 95-96 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (علوم تجربی) 25 اردیبهشت 95-96
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (علوم انسانی) 25 اردیبهشت 95-96
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (علوم و معارف) 25 اردیبهشت 95

 

 

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات امتحان نهایی شیمی 3 رشته ریاضی

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات امتحان نهایی شیمی 3  رشته تجربی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی 2 (علوم انسانی) 27 اردیبهشت 95 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی 2 (معارف) 27 اردیبهشت 95

 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه 2 (ریاضی فیزیک) 30 اردیبهشت 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زمین شناسی (علوم تجربی) 30 اردیبهشت 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ ایران و جهان 2 (انسانی) 30 اردیبهشت 95 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اسلام (2) 30 اردیبهشت 95 رشته معارف

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی و قرآن 3 (ریاضی فیزیک) 1 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی و قرآن 3 (علوم تجربی) 1 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی و قرآن 3 (علوم انسانی) 1 خرداد 95

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جبر و احتمال (ریاضی فیزیک) 3 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی 3 (علوم تجربی) 3 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی) 3 خرداد 95

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی 3 (ریاضی فیزیک) 5 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی 3 (علوم تجربی) 5 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا 2 (علوم انسانی) 5 خرداد 95

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک 3 (ریاضی فیزیک) 8 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک 3 (علوم تجربی) 8 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی (علوم انسانی) 8 خرداد 95

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی 3 (ریاضی فیزیک) 10 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی 3 (علوم تجربی) 10 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی (انسانی) 10 خرداد 95

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه 3 (ریاضی فیزیک) 12 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی 3 (علوم تجربی) 12 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجه 3 (علوم انسانی) 12 خرداد 95

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان (ریاضی فیزیک) 16 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2 (علوم تجربی) 16 خرداد 95

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق (علوم انسانی) 16 خرداد 95

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آرایه های ادبی (انسانی) 18 خرداد 95

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     اصلاح برنامه امتحان نهایی خرداد95

2)     امتحانات نهایی خرداد نود و پنج

3)     امتحانات نهایی خرداد95 فنی و حرفه ای

4)     امتحانات نهایی خرداد95 هنرستان

5)     برنامه امتحان نهایی الکتر تکنیک 95

6)     برنامه امتحان نهایی الکتر وتکنیک 95

7)     برنامه امتحان نهایی الکترونیک

8)     برنامه امتحان نهایی الکترونیک 95

9)     برنامه امتحان نهایی تاسیسات 95

10)  برنامه امتحان نهایی حسابداری95

11)  برنامه امتحان نهایی خرداد 95

12)  برنامه امتحان نهایی خرداد 95 فنی حرفه ای

13)  برنامه امتحان نهایی خرداد 95 کاردانش

14)  برنامه امتحان نهایی خرداد95

15)  برنامه امتحان نهایی خرداد95 هنرستان

16)  برنامه امتحان نهایی ساخت و تولید 95

17)  برنامه امتحان نهایی ساختمان 95

18)  برنامه امتحان نهایی سرامیک 95

19)  برنامه امتحان نهایی صنایع 95

20)  برنامه امتحان نهایی متالورژی 95

21)  برنامه امتحان نهایی معدن 95

22)  برنامه امتحان نهایی معماری 95

23)  برنامه امتحان نهایی مکانیک 95

24)  برنامه امتحان نهایی مکانیک خودرو 95

25)  برنامه امتحان نهایی ناوبری 95

26)  برنامه امتحان نهایی نساجی 95

27)  برنامه امتحان نهایی نقشه برداری 95

28)  برنامه امتحان نهایی نقشه کشی عمومی 95

29)  برنامه امتحان نهایی چاپ 95

30)  برنامه امتحان نهایی کامپیوتر 95

31)  برنامه امتحان نهایی کودکیاری 95

32)  برنامه امتحان نهایی گرافیک95

33)  برنامه امتحانات نهایی 95

34)  برنامه امتحانات نهایی خرداد 95 کاردانش

35)  برنامه امتحانات نهایی خردادماه 95

36)  جواب امتحان نهایی تعلیمات دینی و قرآن ۳خرداد۹۵

37)  جواب امتحان نهایی شیمی ۳خرداد۹۵

38)  جواب امتحان نهایی هندسه ۲خرداد۹۵

39)  جواب امتحان نهایی ۹۵زبان ۳

40)  جواب امتحان نهایی ۹۵زبان فارسی ۳

41)  جواب امتحان نهایی۹۵ادبیات فارسی ۳

42)  جواب امتحان نهایی۹۵زیست شناسی ۲

43)  جواب امتحان نهایی ۹۵زبان فارسی۳

44)  جواب امتحان نهایی۹۵ریاضی ۳

45)  سوال امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان ۲خرداد۹۵

46)  سوال امتحان نهایی تعلیمات دینی و قرآن ۳خرداد۹۵

47)  سوال امتحان نهایی جبر و احتمال ۹۵

48)  سوال امتحان نهایی خرداد۹۵جامعه شناسی

49)  سوال امتحان نهایی زمین شناسی خرداد۹۵

50)  سوال امتحان نهایی شیمی ۳خرداد۹۵

51)  سوال امتحان نهایی عربی۳خرداد۹۵

52)  سوال امتحان نهایی عربی۳انسانی خرداد۹۵

53)  سوال امتحان نهایی هندسه ۲خرداد۹۵

54)  سوال امتحان نهایی ۹۵ادبیات فارسی اختصاصی

55)  سوال امتحان نهایی ۹۵زبان ۳

56)  سوال امتحان نهایی ۹۵حسابان

57)  سوال امتحان نهایی ۹۵زبان فارسی۳

58)  سوال امتحان نهایی ۹۵فیزیک ۳

59)  سوال امتحان نهایی۹۵ادبیات فارسی ۳

60)  سوال امتحان نهایی۹۵جغرافیا ۲

61)  سوال امتحان نهایی۹۵ریاضی ۳

62)  سوال امتحان نهایی۹۵زیست شناسی ۲

63)  سوال امتحان نهایی۹۵فلسفه و منطق

64)  پاسخ امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان ۲خرداد۹۵

65)  پاسخ امتحان نهایی جبر و احتمال ۹۵

66)  پاسخ امتحان نهایی خرداد۹۵جامعه شناسی

67)  پاسخ امتحان نهایی زمین شناسی خرداد۹۵

68)  پاسخ امتحان نهایی عربی۳خرداد۹۵

69)  پاسخ امتحان نهایی عربی۳انسانی خرداد۹۵

70)  پاسخ امتحان نهایی ۹۵ادبیات فارسی اختصاصی

71)  پاسخ امتحان نهایی ۹۵حسابان

72)  پاسخ امتحان نهایی ۹۵فیزیک ۳

73)  پاسخ امتحان نهایی۹۵جغرافیا ۲

74)  پاسخ امتحان نهایی۹۵فلسفه و منطق

75)  یوال امتحان نهایی ۹۵زبان فارسی ۳

76)  سوالات امتحان نهایی 95

77)  سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان

78)  پاسخنامه امتحان نهایی 95

79)  برنامه امتحان نهایی سوم خرداد95

80)  سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

81)  سوالات امتحان نهایی خرداد 95

82)  پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 95 سوالات امتحان نهایی 95

83)  سوالات امتحان نهایی 96

84)  سوالات امتحان نهایی 97

85)  سوالات امتحان نهایی خرداد 95

86)  سوالات امتحان نهایی خرداد 96

87)  سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان

88)  پاسخنامه امتحان نهایی 95

89)  پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 96

90)  برنامه امتحان نهایی سوم خرداد95

91)  دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم خرداد 95

92)  دانلود پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

93)  سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم 95

94)  پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان 1395

95)  سوالات و پاسخنامه سوم ریاضی خرداد 95

96)  سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم تجربی خرداد 95

97)  سوالات و پاسخنامه سوم انسانی خرداد 95

98)  سوالات و پاسخنامه سوم معارف خرداد 95

99)  دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی سوم خرداد ماه نود و پنج

100)                   دانلود سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد 95

101)                   پاسخنامه امتحان نهایی سوم دبیرستان خرداد ماه 95

102)                   دانلود سوالات و پاسخنامه سوم دبیرستان امتحان نهایی خرداد 95

103)                   دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی متوسطه دوم خرداد 95

104)                   دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد ماه 95

105)                   دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی هندسه 2

106)                   دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهاییهندسه 2 رشته ریاضی

107)                   دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهاییتاریخ رشته انسانی

108)                   دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهاییتاریخ 2 رشته انسانی

109)                   دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهاییتاریخ ایران و جهان 2 رشته انسانی

110)                   دانلود سوالات نهایی هندسه 2 خرداد 95

111)                   دانلود سوالات نهایی زمین شناسی خرداد 95

112)                   دانلود سوالات نهایی زمین شناسی رشته تجربی خرداد 95

113)                   دانلود سوالات نهایی تاریخ ایران و جهان 2 خرداد 95

114)                   دانلود سوالات نهایی تاریخ ایران و جهان 2 خرداد 95 رشته تجربی

115)                   دانلود نمونه سوال و پاسخنامه تشریحی تاریخ اسلام 2

116)                   دانلود سوالات نهایی تاریخ اسلام 2 رشته معارف خرداد 95

117)                   دانلود سوالات نهایی تاریخ اسلام 2 رشته معارف اسلامی خرداد 95

118)                   دانلود سوالات نهایی جامعه شناسی خرداد 95

119)                   دانلود سوالات نهایی شیمی خرداد 95

120)                   دانلود سوالات نهایی عربی خرداد 95

121)                   دانلود سوالات نهایی جامعه شناسی رشته انسانی خرداد 95

122)                   دانلود سوالات نهایی جامعه شناسی رشته معارف خرداد 95

123)                   دانلود سوالات نهایی عربی تمام رشته ها خرداد 95

124)                   دانلود سوالات نهایی عربی رشته تجربی خرداد 95

125)                   دانلود سوالات نهایی عربی رشته ریاضی خرداد 95

126)                   دانلود سوالات نهایی عربی رشته انسانی خرداد 95

127)                   دانلود سوالات نهایی عربی رشته معرف اسلامی خرداد 95

128)                   دانلود سوالات نهایی شیمی رشته تجربی خرداد 95

129)                   دانلود سوالات نهایی شیمی رشته ریاضی خرداد 95

130)                   نمونه سوال نهایی شیمی 3

131)                   نمونه سوال نهایی شیمی 3 تمام رشته ها

132)                   دانلود نمونه سوال نهایی شیمی 3

133)                   پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی سوم 30 اردیبهشت 95

134)                   سوالات و پاسخنامه زمین شناسی نهایی 30 اردیبهشت 95

135)                   کلید سوالات زمین شناسی سوم دبیرستان نهایی 30 اردیبهشت

136)                   پاسخ نامه سوالات زمین شناسی سوم دبیرستان نهایی 30 اردیبهشت 95

137)                   پاسخنامه امتحان نهایی هندسه 2   خرداد 95   30 اردیبهشت 95

138)                   پاسخنامه امتحان نهایی هندسه 2 30 اردیبهشت 95

139)                   پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2   30 اردیبهشت 95   خرداد 95

140)                   پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2   30 اردیبهشت 95

141)                   پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 95

142)                   پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی   30 اردیبهشت 95   خرداد 95

143)                   پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی   30 اردیبهشت 95

144)                   پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 95

145)                   دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی

146)                   سوالات و پاسخنامه های امتحانات نهایی سوم رشته نظری خرداد ۹۵

147)                   سوالات و پاسخنامه های آزمون های نهایی سوم دبیرستان

148)                   دانلود پاسخنامه و کلید سوالات امتحان نهایی زمین شناسی 27 اردیبهشت 95

149)                   پاسخنامه امتحان نهایی رشته تجربی زمین شناسی سال 95

150)                   دانلود پاسخنامه زمین شناسی پنجشنبه 30 اردیبهشت 95

151)                   سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی 30 اردیبهشت 95

152)                   جواب سوالات امتحان نهایی امروز زمین شناسی 30 اردیبهشت 95

153)                   پاسخنامه امتحان نهایی رشته سوم تجربی زمین شناسی پنجشنبه 30 اردیبهشت 95

154)                   کلید سوالات امتحان نهایی زمین شناسی 30 اردیبهشت 95، پاسخنامه زمین شناسی خرداد 95

155)                   سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی 30 اردیبهشت 95

156)                   پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی سوم تجربی 30 اردیبهشت 95

157)                   سوالات امتحان نهایی زمین شناسی 30 اردیبهشت 95 با جواب

158)                   امتحان نهایی زمین شناسی سوم تجربی 30 اردیبهشت 95

159)                   امتحان نهایی زمین شناسی 30 اردیبهشت 95 را چگونه گذرانده اید؟

160)                   پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 95

161)                   سوالات امتحان نهایی خرداد 95

162)                   سوال وجواب پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی

163)                   کلید سوالات امتحان نهایی زمین شناسی

164)                   زمین شناسی سوم تجربی امتحان نهایی 95

165)                   جواب امتحان نهایی زمین شناسی

166)                   پاسخنامه امتحان نهایی زمین شناسی

 

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده