فال و طالع بینی گروه خونی و خصوصیات و شخصیت افراد از روی گروه خونی

امروز : شنبه 23 تیر 1403
کسب درآمد از طریق فایل

دسته بندی : فال مجله موفقیت ,
بازدید : 412 بازدید
چاپ این صفحه
فال و طالع بینی گروه خونی و خصوصیات و شخصیت افراد از روی گروه خونی

 


 
حدود 34% ازمردم دارای گروه خونی +A هستندو 6% دارای گروه خون -A

خصوصیات:

مطیعوآرام،دقیق،دلسوزوغمخوار،فداکار،مودب،درستکار،وفادار،احساساتی،درونگراوکمیدستپاچه.حتی در مواقع آشوب و غضب آرام وخون سرد هستند.نسبت به نظرات عمومیحساس اند.اغلب درون گرا هستند دربرخورد با دیگران خجالتی وکمرو هستند یاحتی مریض به نظر می رسند کمی بدبین هستند.برای روابط ارزش قائل بوده ونسبتبه دیگران وفادارند.نسبت به تغییرات تردید دارند.دوست داران طبیعت وگریزاناز جمعیت وشلوغی هستند.به یک مکان شخصی یا پناهگاه امن ومخفی برای خودنیازمندند.عموما دو دل و غیر قاطع اند.برای حضوردر کارهای تیمی آماده هستندمخصوصا وقتی دستوری به آنها داده شود.علاقه مند به ایجادرابطه نیستندوتلاشچندانی هم برای اینکار نمی کنند.

حدود 9% از مردم جهان دارای گروه خونی +B  هستندو 25% هم دارای گروه خونی -B

خصوصیات:

بشاشوخوشرو،خوش بین،فعال،حساس،مهربان،فراموش کار،آشفته،درهم وسازماننیافته،پرسروصدا،خودپسندوخودبین،پرانرژی وجدی در راه رسیدن به هدف،معمولاجزوبهترین افراد تیم می شوندوافراد تکرویی هستند.اغلب کارها رابا روشهایخودشان انجام می دهندوخود کفا هستند.شخصیتهای ماجراجوودلیر،علاقه مند بهداشتن یک راه مشخص ومخصوص،موجوداتی اجتماعی وعلاقه مند به مهمان داریهستند.علاقه به حفظ روابط هستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند.

حدود 4% مردم دارای گروه خونی +AB هستند  و 1% هم گروه خونی   -AB

خصوصیات:


اجتماعی،سخت گیر نیستند،غمخوار ودلسوز،دیپلماتیک،اهل گشت وگذار،خلاق،غیر قابل پیشبینی،هنرمند،انعطاف پذیر،ترشرو ودرخود!مخلوطی از تضادها،خجالتی در مقابلبعضی ها ، بی باک وگستاخ با بعضی دیگر، برونگراودرونگرا،گاهی غیر قابل پیشبینی است وگاهی ظاهرا بسیار آرام وخونسردبه نظر می رسند.قدرت خلاقه زیادیدارند،توانا در پیدا کردن مشکلات ودور زدن آنها،علاقه مند به محیط شهری،بهآسانی خسته می شوند.به نظر می رسد که هر کاری که انجام می دهند از رویاجبار است. هرگزکاری را برای قدردانی انجام نمی دهند.اسرار آمیز بنظر میرسند.در فعالیتهای اجتماعی می توانند هماهنگ ظاهر شوند.علاقه مند به ایجادرابطه نیستندوتلاش چندانی هم برای این کار نمی کنند.

حدود38%مردم جهان دارای گروه خونی +0و 6% دارای گروه خونی 0 - هستند

خصوصیات

بیپروا،با اراده،مغرور،بخشنده،اجتماعی،با انرژی،برونگرا،رک وصریح،واقعگرا،نمایشی،عمومی،مثبت،مستقل،ریسک پذیر،نا فرمان،بی اعتبار،لجوج وخودمحور. به آسانی دوست می شوندوبا جریانات همراه شده وبه فرصت ها چنگ می زنند.برایشروع یک پروژه یا شکاریک ایده ونظر صریح هستند.درفعالیت های سازمان یافتهخوب عمل می کنند.دربعضی موارد چندان دقیق نیستندواحساسات زیاد و قوی از خودنشان می دهند.ممکن است به سرعت مخالفت عمیق خود را با یک نظر بیان کنندامامعمولا این مخالفت پایدار نیست.کارگشایانی سنتی،محرک وکمی لاف زن هستند.
احساساتخود را خیلی نشان می دهنداما در برخورد با دیگر گروهای خونی این بیاناظهارات متغیر است.نوعی ظرافت ذاتی وفطری دارند.شخصیت های اجتماعی وپر زرق وبرق هستندمیتوانند در حوادث و بحران ها سازگاری خوبی داشته باشند.لغات وکلمات به آسانی به سراغ آنها می آیند.خجالتی نیستندورک وصریح احساساتدرونیشان را فاش می کنند.جاه طلب اند اما گاهی با جزییات سرگرم میشوند.علاقمند به حفظ روابط هستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند
 

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده