نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل (پایه هفتم ) سال تحصيلي 96-95 استان آذربایجان شرقی قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی در دوره  اوّل (پایه  هفتم ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 

همچنین نتایج آزمون ورودی  دوم متوسطه (پایه دهم) سال تحصيلي 96-95 ،از طريق همین سامانه متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

********************************

 

 

 

 

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان آذربایجان شرقی

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي آذربایجان شرقی

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي آذربایجان شرقی

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي آذربایجان شرقی

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان آذربایجان شرقی

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان آذربایجان شرقی

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان آذربایجان شرقی

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان آذربایجان شرقی

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان آذربایجان شرقی

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان آذربایجان شرقی

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان آذربایجان شرقی

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان آذربایجان شرقی 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي آذربایجان شرقی 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي آذربایجان شرقی 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي آذربایجان شرقی 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان آذربایجان شرقی 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان آذربایجان شرقی 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان آذربایجان شرقی 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان آذربایجان شرقی 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان آذربایجان شرقی 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان آذربایجان شرقی 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان آذربایجان شرقی 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 96

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,