نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اردبیل دوره اول پایه هفتم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل (پایه هفتم ) سال تحصيلي 96-95 استان اردبیل از روز یکشنبه 1395/04/13ساعت 21 قابل مشاهده خواهد بود .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان اردبیل در دوره  اوّل (پایه  هفتم ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر از روز یکشنبه 1395/04/13 ساعت 21 قابل مشاهده خواهد بود .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

همچنین نتایج آزمون ورودی  دوم متوسطه (پایه دهم) سال تحصيلي 96-95 ،از طريق همین سامانه متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

 

 خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

********************************

 

 

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان اردبيل

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان اردبيل

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي اردبيل

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي اردبيل

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان اردبيل

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان اردبيل

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي اردبيل

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان اردبيل

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان اردبيل

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان اردبيل

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان اردبيل

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان اردبيل

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان اردبيل

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان اردبيل

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان اردبيل

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان اردبیل 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان اردبیل 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي اردبیل 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي اردبیل 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان اردبیل 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان اردبیل 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي اردبیل 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان اردبیل 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان اردبیل 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان اردبیل 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان اردبیل 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان اردبیل 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان اردبیل 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان اردبیل 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان اردبیل 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي اردبیل سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان اردبیل سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان اردبیل سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان اردبیل سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان اردبیل سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان اردبیل سال تحصیلی 96

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,