نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان بوشهر دوره اول پایه هفتم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل (پایه هفتم ) سال تحصيلي 96-95 استان بوشهر قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان بوشهر در دوره  اوّل (پایه  هفتم ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

سامانه اعلام نتایج استان بوشهر : کلیک کنید

 

همچنین نتایج آزمون ورودی  دوم متوسطه (پایه دهم) سال تحصيلي 96-95 ،از طريق همین سامانه متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

 

 خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

********************************

 

 

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان بوشهر

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان بوشهر

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي بوشهر

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي بوشهر

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان بوشهر

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان بوشهر

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي بوشهر

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان بوشهر

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان بوشهر

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان بوشهر

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان بوشهر

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان بوشهر

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان بوشهر

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان بوشهر

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان بوشهر

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان بوشهر 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان بوشهر 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي بوشهر 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي بوشهر 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان بوشهر 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان بوشهر 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي بوشهر 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان بوشهر 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان بوشهر 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان بوشهر 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان بوشهر 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان بوشهر 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان بوشهر 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان بوشهر 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان بوشهر 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي بوشهر سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان بوشهر سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان بوشهر سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان بوشهر سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان بوشهر سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان بوشهر سال تحصیلی 96

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,