نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان سیستان و بلوچستان پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل و دوم (پایه هفتم و دهم ) سال تحصيلي 96-95 استان سیستان و بلوچستان قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان سیستان و بلوچستان در دوره  اوّل و دوم (پایه  هفتم و دهم  ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

********************************

 


 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان سیستان و بلوچستان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سیستان و بلوچستان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي سیستان و بلوچستان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سیستان و بلوچستان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان سیستان و بلوچستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان سیستان و بلوچستان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان سیستان و بلوچستان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان سیستان و بلوچستان

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان سیستان و بلوچستان

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان سیستان و بلوچستان

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان سیستان و بلوچستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سیستان و بلوچستان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان سیستان و بلوچستان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان سیستان و بلوچستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 96

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,