نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان فارس پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل و دوم (پایه هفتم و دهم ) سال تحصيلي 96-95 استان فارس قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان فارس در دوره  اوّل و دوم (پایه  هفتم و دهم  ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

********************************

 

 

 

 

 

 

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان فارس

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان فارس

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي فارس

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي فارس

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان فارس

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان فارس

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي فارس

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان فارس

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان فارس

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان فارس

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان فارس

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان فارس

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان فارس

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان فارس

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان فارس

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان فارس 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان فارس 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي فارس 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي فارس 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان فارس 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان فارس 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي فارس 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان فارس 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان فارس 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان فارس 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان فارس 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان فارس 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان فارس 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان فارس 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان فارس 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان فارس سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان فارس سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي فارس سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي فارس سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان فارس سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان فارس سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي فارس سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان فارس سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان فارس سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان فارس سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان فارس سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان فارس سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان فارس سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان فارس سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان فارس سال تحصیلی 96

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,