نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان قم دوره اول پایه هفتم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل (پایه هفتم ) سال تحصيلي 96-95 استان قم قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان قم در دوره  اوّل (پایه  هفتم ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

همچنین نتایج آزمون ورودی  دوم متوسطه (پایه دهم) سال تحصيلي 96-95 ،از طريق همین سامانه متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

********************************

 

 

 

 

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان قم

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان قم

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي قم

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي قم

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان قم

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان قم

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي قم

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان قم

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان قم

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان قم

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان قم

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان قم

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان قم

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان قم

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان قم

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان قم 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان قم 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي قم 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي قم 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان قم 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان قم 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي قم 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان قم 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان قم 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان قم 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان قم 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان قم 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان قم 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان قم 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان قم 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان قم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان قم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي قم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي قم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان قم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان قم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي قم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان قم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان قم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان قم سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان قم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان قم سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان قم سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان قم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان قم سال تحصیلی

 

96


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,