نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل و دوم (پایه هفتم و دهم ) سال تحصيلي 96-95 استان هرمزگان قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان در دوره  اوّل و دوم (پایه  هفتم و دهم  ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

********************************

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان هرمزگان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي هرمزگان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي هرمزگان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي هرمزگان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان هرمزگان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان هرمزگان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان هرمزگان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان هرمزگان

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان هرمزگان

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان هرمزگان

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان هرمزگان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان هرمزگان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي هرمزگان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي هرمزگان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي هرمزگان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان هرمزگان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان هرمزگان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان هرمزگان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان هرمزگان 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان هرمزگان 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان هرمزگان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان هرمزگان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي هرمزگان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان هرمزگان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان هرمزگان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان هرمزگان سال تحصیلی 96

 

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,