نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان گلستان پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل (پایه هفتم ) سال تحصيلي 96-95 استان گلستان قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان گلستان در دوره  اوّل (پایه  هفتم ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 

همچنین نتایج آزمون ورودی  دوم متوسطه (پایه دهم) سال تحصيلي 96-95 ،از طريق همین سامانه متعاقبا اعلام خواهد شد

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

********************************

 

 

 

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گلستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان گلستان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گلستان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي گلستان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گلستان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گلستان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گلستان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان گلستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان گلستان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گلستان

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان گلستان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان گلستان

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان گلستان

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان گلستان

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان گلستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گلستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان گلستان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گلستان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي گلستان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گلستان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گلستان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گلستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان گلستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان گلستان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گلستان 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان گلستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان گلستان 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان گلستان 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان گلستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان گلستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گلستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان گلستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گلستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي گلستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گلستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گلستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گلستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان گلستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان گلستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گلستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان گلستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان گلستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان گلستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان گلستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان گلستان سال تحصیلی 96

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,