نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان گیلان پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل (پایه هفتم ) سال تحصيلي 96-95 استان گیلان قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان گیلان در دوره  اوّل (پایه  هفتم ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 

همچنین نتایج آزمون ورودی  دوم متوسطه (پایه دهم) سال تحصيلي 96-95 ،از طريق همین سامانه متعاقبا اعلام خواهد شد

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

********************************

 

 

 

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گیلان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان گیلان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گیلان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي گیلان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گیلان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گیلان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گیلان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان گیلان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان گیلان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گیلان

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان گیلان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان گیلان

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان گیلان

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان گیلان

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان گیلان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گیلان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان گیلان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گیلان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي گیلان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گیلان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گیلان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گیلان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان گیلان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان گیلان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گیلان 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان گیلان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان گیلان 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان گیلان 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان گیلان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان گیلان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گیلان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان گیلان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گیلان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي گیلان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گیلان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان گیلان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي گیلان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان گیلان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان گیلان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان گیلان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان گیلان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان گیلان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان گیلان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان گیلان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان گیلان سال تحصیلی 96

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,