تاریخ و نحوه زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سال 95 و 96 سمپاد

امروز : چهارشنبه 22 مرداد 1399
کسب درآمد از طریق فایل

بازدید : 27743 بازدید
ثبت نام و تاریخ آزمون ورودی دبیرستان استعدادهای درخشان سمپاد پایه 7 و پایه 10 سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

دستور العمل آزمون وردی دبیرستان های استعدادهای درخشان ( دوره اول و دوم متوسطه)

سال تحصیلی ۹۶- ۱۳۹۵

کلیک کنید :

شرایط ثبت نام و دانلود دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان سمپاد پایه ششم و پایه نهم و پایه دهم سال 95-96

 

آزمون تیرهوشان ۹۵-۹۶

الف- انتشار دفترچه راهنما و مهلت ثبت نام ، زمان توزیع کارت  و تاریخ برگزاری آزمون

۱- دفترچه راهنمای ثبت نام جهت شرکت در آزمون های ورودی، از طریق سایت ثبت نام به نشانی

www.sanaad.medu.ir  و http://azmoon.srttu.edu  در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. مشخصات و ظرفیت پذیرش مداس استعدادهای درخشان سراسر کشور در هنگام ثبت نام قابل مشاهده و انتخاب است.

ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان ، از روز شنبه مورخ ۸/۱۲/۹۴ تا آخر وقت اداری تاریخ ۲۰/۱۲/۹۴ انجام خواهد شد.

تبصره ۱: تمامی مراحل ثبت نام، صدور کارت ورود به جلسه و اعلام نتیجه آزمون، به صورت اینترنتی خواهد بود. در نتیجه، همه ی مراحل به شیوه غیرحضوری توسط داوطلبان انجام می شود و مدارس محل تحصیلی داوطلبان در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارند.

تبصره ۲: ضوابط ثبت نام و شرکت دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان بر اساس بخش نامه ی شماره ۱۸۹۳۷۷/۱۰۴ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ خواهد بود . لذا تنها آن دسته از دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان که براساس بخش نامه مذکور از شرکت در آزمون معاف نیستند، می توانند در آزمون ثبت نام و شرکت نمایند

۲- کارت ورود به جلسه آزمون ( شامل نام، نام خانوادگی  و سایر مشخصات فردی، مدارس استعداد های درخشان انتخاب شده به ترتیب اولویت و عکس هر داوطلب) از ده روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، به همراه نشانی دقیق حوزه امتحانی، از طریق www.sanaad.medu.ir  در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

تبصره : شرکت داوطلبان در جلسه آزمون، بدون کارت ورود به جلسه، اکیدا ممنوع است.

۳- آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان، راس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۵ در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.

۴- آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های استعدادهای درخشان، راس ساعت ۹ صبح روز جامعه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۵ در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.

ب- مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون

۱- واریز مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ( صد و پنجاه هزار) ریال به شماره حساب ۲۱۷۳۰۵۹۰۰۱۰۰۲ بانک ملی شعبه ی لویزان کد ۱۵۰۲ ( به نام خزانه داری دانشگاه شهید رجائی) برای شرکت در هریک از آزمون های ورودی فقط از طریق درگاه اینترنتی

تبصره ۱: واریز وجه ثبت نام از تاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تا ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ امکان پذیر می باشد.

تبصره ۲: مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هر گونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.

۲- ارائه فایل عکس داوطلب جهت صدور کارت ورود به جلسه آزمون

۳- تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام در آزمون

استعدادهای درخشان

ج- آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان

ج-۱ ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون

۱- داشتن تابعیت ایرانی

تبصره : ثبت نام  اتباع غیر ایرانی، تابع بخش نامه شماره ۱۷۲۱۴/۳۴۰ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۴ مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور است

۲-  کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس و یا کسب مقیاس خوب در حداکثر یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت دوم پایه پنجم در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

ج-۲ مواد امتحانی، تعداد و ضریب سوالات آزمون

منابع ، تعداد و ضرایب سوالات آزمون ورودی پایه هفتم دوره اول متوسطه  و مدت پاسخگویی به آن ها به شرح جداول زیر است.

سوالات استعداد تحلیلی

تعداد سوال

زمان پاسخ گویی

استعداد تحلیلی

۱۵

۱۵ دقیقه

سوالات استعداد تحصیلی

تعداد سوال

ضریب

منبع طرح سوال

زمان پاسخ گویی

قران و تعلیمات دینی و اخلاق

(آموزش قران و هدیه های آسمان)

۸

۲

کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی

۹۵-۱۳۹۴

۶۵ دقیقه

زبان و ادبیات فارسی ( مهارت های خواندن و نوشتن)

۱۰

۳

مطالعات اجتماعی

۷

۱

تفکر و پژوهش

۵

۱

علوم تجربی

۱۰

۲

ریاضیات

۱۵

۳

جمع کل

۵۵

نمره آزمون استعداد تحصیلی : ۱۱۳

د- آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان

د-۱ ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان

۱- داشتن تابعیت ایرانی

تبصره : ثبت نام  اتباع غیر ایرانی، تابع بخش نامه شماره ۱۷۲۱۴/۳۴۰ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۴ مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور است

۲- داشتن حداقل معدل کل سالانه ۱۹ پایه هشتم در خرداد سال تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳

تبصره: دانش آموزان پایه نهم مدارس استعداد های درخشان که بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۹۳۷۷/۱۰۴ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ می بایست در آزمون شرکت نمایند، از شرط معدل موضوع این بند معاف هستند. پذیرش نهایی این دسته از دانش آموزان در آزمون ورودی در صورت قبولی، منوط به احراز شرایط ادامه تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی ۹۵- ۱۳۹۴ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳ مصوب جلسه ۷۵۰ مورخ ۲۶/۰۴/۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش در مدارس استعدادهای درخشان می باشد.

د-۲ مواد امتحانی ، تعداد و ضریب سوالات آزمون

۱- محتوای  آزمون مشتمل بر دو دسته سوالات « استعداد تحلیلی» و « استعداد تحصیلی » است. ۲۰% نمره ی آزمون مربوط به سوالات « استعداد تحلیلی » و ۸۰% آن مربوط به سوالات « استعداد تحصیلی» است.

۲- منابع، تعداد و ضرایب سوالات آزمون ورودی پایه دهم دوره دوم متوسطه و مدت پاسخ گویی به آن ها، به شرح جداول زیر است.

سوالات استعداد تحلیلی

تعداد سوال

زمان پاسخگویی

استعداد تحلیلی

۱۵

۱۵ دقیقه

سوالات استعداد تحصیلی

تعداد سوال ضریب منبع طرح سوال زمان پاسخگویی

قرآن و معارف اسلامی (آموزش قران و هدیه های آسمان)

۸

۲ کتاب های درسی

پایه های هشتم سال تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳ ( حدود یک سوم سوالات)

و نهم سال تحصیلی ۹۵- ۱۳۹۴ ( حدود دو سوم سوالات)

۸۵ دقیقه

زبان و ادبیات فارسی

۱۵

۲

مطالعات اجتماعی (تاریخ، جغرافیا، اجتماعی)

۱۵

۱

علوم اجتماعی

۱۷

۲

ریاضیات ۲۰

۳

جمع کل ۷۵

نمره آزمون استعداد تحصیلی :۱۵۵

برای دانلود دفترچه دستورالعمل دکمه زیر را فشار دهید!

دانلود دفترچه تیزهوشان 95 تیزهوشان ۹۵-۹۶ تاریخ و نحوه زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان متوسطه اول ۹۵ – ۹۶ آزمون تیزهوشان 95-96 آزمون تیزهوشان 95-96 D8 AF D8 A7 D9 86 D9 84 D9 88 D8 AF D8 AF D9 81 D8 AA D8 B1 DA 86 D9 87 D8 AA DB 8C D8 B2 D9 87 D9 88 D8 B4 D8 A7 D9 86

دانلود دفترچه تیرهوشان ۹۵

بازدید : 76316 بازدید
تاریخ و نحوه زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 95 - 96 سمپاد

به گزارش پرتال فالکده به اطلاع دانش آموزان متقاضی ثبت نام آزمون ورودي پايه هفتم و پايه دهم مدارس استعدادهاي درخشان می رساند ، از روز دوشنبه مورخ 95/11/25 لغایت روز سه شنبه مورخ 95/12/3 می توانند از طريق پايگاه اينترنتي ثبت نام به نشاني azmoon.medu.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . 

 

 

 

 

 


  توجه : برای ورود به لینک ثبت نام در آزمون استعدادهای درخشان سال 96 - 1397 لطفا کلیک کنید : کلیک

 

 اطلاعات تکمیلی ضوابط و شرایط ثبت نام در آزمون استعدادهای درخشان

کلیک کنید :

شرایط ثبت نام و دانلود دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان سمپاد پایه ششم و پایه نهم و پایه دهم سال 95-96

 

ورود به لینک : ثبت نام و تاریخ آزمون ورودی دبیرستان استعدادهای درخشان سمپاد پایه 7 و پایه 10 سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

 

به گزارش فالکده ضوابط و شرایظ ثبت نام در آزمون تیرهوشان ۹۵ دوره اول متوسطه ( پایه هفتم) به شرح ذیل می باشد
۱ – داشتن تابعیت ایرانی
تبصره : ثبت نام اتباع غیر ایرانی تابع بخشنامه مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور می باشد
۲ – کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا کسب مقیاس خوب در حداکثر یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت دوم پایه پنجم سال تحصیلی ۹۳-۹۲
بطور خلاصه : نمرات نوبت دوم داوطلب در پایه پنجم سال گذشته باید همه خیلی خوب باشد و استثنائا اگر یک درس خوب باشد مشکلی نخواهد داشت
تبصره مهم : چون مراحل ثبت نام اینترنتی می باشد مسئولیت ثبت و صحت مندرجات در فرم ثبت نام به عهده داوطلب است و در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در آزمون ، در صورت شرکت و یا حتی قبولی در آزمون ، قبولی داوطلب لغو و بی اثر خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت نام در آزمون تیرهوشان پایه هفتم سال ۹۵ ( ثبت نام تیرهوشان ۹۵ )

۱ – ورازیز مبلغ ۱۲۰۰۰ تومان ( یکصدو بیست هزار ریال تمام ) به حسابی که از طریق اداره کل آموزش و پرورش هر استان اعلام می گردد
۲ – ارائه فایل عکس داوطلب جهت صدور کارت ورود به جلسه آزمون
۳ – تکمیل فرم اینترنتی تقاضا نامه ثبت نام

منابع ، مواد درسی ، ضریب و تعداد سوالات استعدادهای درخشان پایه هفتم ۹۵

منابع ، مواد درسی ، ضریب و تعداد سوالات آزمون ورودی پایه هفتم دوره اول متوسطه و مدت زمان پاسخگویی به آنها به شرح ذیل می باشد
منابع مواد و تعداد سوالات آزمون تیرهوشان پایه هفتم ۹۵

منابع مواد و تعداد سوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم 95 آزمون تیزهوشان 95-96 آزمون تیزهوشان 95-96                                               95

 

 

 

 

 

 

منابع مواد و تعداد سوالات آزمون تیرهوشان پایه هفتم ۹۵

۱ – سوالات آزمون به شیوه ۴ گزینه ای ( فقط با یک پاسخ درست ) در سطح محتوای کتاب های درسی با تاکید بر سطوح بالای شناختی و ….. می باشد
۲- سوالات درس قرآن و هدیه های آسمان از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود اما داوطلبان مسیحی ، کلیمی و زرتشتی به سوالات مشترک اقلیت های دینی پاسخ خواهند داد
۳ – به ازای هر پاسخ صحیح ۳ امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط ۱ امتیاز منفی تعلق می گیرد و سوالات بدون پاسخ امتیازی نخواهند داشت
تبصره : چنانجه داوطلب در هر سوال بیش از یک گزینه راعلامت بزند یک امتیاز منفی برای او در نظر گرفته می شود

زمان و نحوۀ ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور درآزمون ورودی استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۵-۹۶

براساس دستورالعمل ابلاغی آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و رشتۀ ادبیات و علوم انسانی پایۀ دوّم دبیرستان‌های دورۀ دوّم استعدادهای درخشان، دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور جهت ورود به دبیرستان‌های دورۀ اوّل استعدادهای درخشان، باید در آزمون جداگانه‌ای که هم‌زمان با برگزاری آزمون ورودی رشتۀ ادبیّات و علوم انسانی (پایۀ دوّم متوسطه) دبیرستان‌های دورۀ دوّم استعدادهای درخشان در تاریخی که متعاقبا اعلام میگردد برگزار می‌شود شرکت نمایند. مراحل ثبت نام، برگزاری آزمون، تصحیح و اعلام نتیجۀ این دانش‌آموزان، با هماهنگی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور انجام خواهد شد.

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده