close
چت روم

تعبیر خواب آب انگور

امروز : سه شنبه 01 خرداد 1397

دسته بندی : تعبیر خواب , حرف آ ,
بازدید : 1239 بازدید
تعبیر دیدن آب در خواب چیست

در این پرتال از فالکده تعبیر خواب های مختلف درباره آب را مشاهده خواهید کرد

 

خوردن آب
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقدار فراوانی آب پاک و گوارا خورده‌ای، تعبیرش این است که عمر تو طولانی می‌شود و زندگی و معیشت تو به خوبی می‌گذرد .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ تو خم پر آبی وجود دارد و تو هم از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال بسیاری به دست می‌آوری و در راه خوب و نیک هزینه می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیاله آب می‌خوری، یـعـنـی با «کنیزکی» به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یـعـنـی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی "مانند سگ" مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یـعـنـی به خوشی و خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و گرفتاری و فتنه می‌شوی، طوریکه مال و اموالی را که جمع نموده‌ای، اندک اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آب شور خورده‌ای یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌شود و زندگی تو به خوبی نمی‌گذرد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب حوض تیره و تلخ است، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.
اگر ببینی که آب گرم می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی و رنج می‌کشی.

آب دادن یا سقائی
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سقا، مرد دیندار و باایمان می‌باشد.
اگر در خواب ببینی سقائی می‌کنی و به مردم آب می‌دهی، تعبیرش این است که به مردم خوبی و نیکی می‌کنی ، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر آب دادن به مردم، دین و دیانت و انجام کارهای پسندیده است، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی مجانی و رایگان به مردم آب می‌دهی، یـعـنـی در دنیا و آخرت به مردم خیر و نیکی می‌کنی و جاهای خراب و ویران را آباد خواهی کرد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی سقا هستی و بدون طمع سقائی می‌کنی، یـعـنـی مشغول امور آخرت می‌شوی، ولی اگر ببینی مشک تو پر از آب می‌باشد و به کسی نمی‌دهی، یـعـنـی مال و اموال جمع می‌کنی ولی از آن خیری نمی‌بینی.

فرو رفتن در آب
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفته‌ای، یـعـنـی به شغل سختی مشغول می‌شوی (مثل ریاست) و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند (مخصوصاً اگر مسئله‌ای در آن شغل بوجود بیاید). اگر ببینی با لباس و بدنی پوشیده وارد آب صاف و شفافی شده‌ای، تعبیرش قوت دین و ایمان و توکل بر خداوند متعال و همچنین استقامت در کارها می‌باشد .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که در آب افتاده‌ای، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب تو را فرو برده و دوباره بالا آورده است، یـعـنـی کار دنیوی که به دست آورده‌ای را کنار می‌گذاری و راه آخرت را انتخاب می‌کنی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فرو رفتن در آب عبارتند از: 1- یقین 2- قوت 3- کار سخت و دشوار 4- دوستی و همنشینی 5- کار کردن برای رئیس شهر.

جاری شدن آب
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج باران باشند در خواب خودت باران ببینی، تعبیرش بهتر است.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمین آب‌های زیادی خورده (آب‌های زیادی وارد زمین شده است)، یـعـنـی مردم در آن سال در سلامتی و عافیت هستند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَقِیلَ یَا اَرْضُ ابْلَعِی مَاءكِ وَیَا سَمَاء اَقْلِعِی وَغِیضَ الْمَاء... _ فرمان الهی رسید که ای زمین آبت را (که بیرون داده‌ای) فرو ببر، و ای آسمان (تو نیز از باریدن) باز ایست، آب فرو رفت... (هود-44).
اگر ببینی که از سر مردم آب می‌ریزد، یـعـنـی در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا _ این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسان‌ها خبر ندارند از آسمان فرستادیم (عبس-25).

آبیاری
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از "جوی آب" و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش بدست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد .

سایر موارد
جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی آب پاک روی تو ریخته است، یـعـنـی از آن شخص به تو خیر و فائده می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر آبش تیره بود تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که به طور ناگهانی و بی‌خبر روی تو آب گرم ریخته‌اند، یـعـنـی بیمار می‌شوی یا دچار غم و اندوه شدیدی خواهی شد. (دفع بلا و گرفتاری)
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و... راه می‌روی، تعبیرش ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در خانه‌ تو آب تیره و کدر جمع شده، یـعـنـی در آن سال نعمت و فراوانی کم می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به خانه‌ای که در آن آب ریخته شده است وارد شده‌ای، یـعـنـی غمگین و آشفته می‌شوی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

 

 

 

1)تعبیر خواب آب خوردن
2)تعبیر خواب آب رودخانه
3)تعبیر خواب آب دریا
4)تعبیر خواب آب دادن به مرده
5)تعبیر خواب آب بازی
6)تعبیر خواب آب پاشیدن
7)تعبیر خواب آب انار
8)تعبیر خواب آب روان
9)تعبیر خواب آب استخر
10)تعبیر خواب آب بینی
11)تعبیر خواب آب
12)تعبیر خواب آب امام صادق
13)تعبیر خواب آب ابن سیرین
14)تعبیر خواب آب انگور
15)تعبیر خواب آب از سقف
16)تعبیر خواب آب انبار
17)تعبیر خواب آب از مرده گرفتن
18)تعبیر خواب آب آلوده
19)تعبیر خواب آب افتادن در خانه
20)تعبیر خواب آب بردن
21)تعبیر خواب آب باران
22)تعبیر خواب آب بردن بچه
23)تعبیر خواب آب بردن لباس
24)تعبیر خواب آب بردن کفش
25)تعبیر خواب آب به مرده دادن
26)تعبیر خواب آب بازی در دریا
27)تعبیر خواب آب بردن دمپایی
28)تعبیر خواب آب دادن ب مرده
29)تعبیر خواب آب دادن ب درخت
30)تعبیر خواب آب پرتقال
31)تعبیر خواب آب پاشیدن مرده
32)تعبیر خواب آب پاشی حیاط
33)تعبیر خواب آب پاک
34)تعبير خواب آب پاشيدن به گربه
35)تعبیر خواب آب پنیر
36)تعبیر خواب آب پاشیدن به مرده
37)تعبیر خواب آب پاش
38)تعبیر خواب آب پرتقال گرفتن
39)تعبیر خواب آبتنی
40)تعبیر خواب آب تیره
41)تعبیر خواب آب تمیز
42)تعبیر خواب آبتنی در رودخانه
43)تعبیر خواب آبتنی در دریا
44)تعبیر خواب آب تلخ
45)تعبیر خواب آب تاختن
46)تعبیر خواب آب تنی در حوض
47)تعبیر خواب اب تنی در استخر
48)تعبیر خواب اب توالت
49)تعبیر خواب آب جوش
50)تعبیر خواب آب جاری
51)تعبیر خواب آبجو
52)تعبیر خواب آب جوی
53)تعبیر خواب آب جوش ریختن
54)تعبیر خواب آب جوشان
55)تعبیر خواب آب جاری شدن
56)تعبیر خواب آب جوشیدن از زمین
57)تعبیر خواب آب جمع شدن
58)تعبیر خواب اب جوب
59)تعبیر خواب آب چشمه
60)تعبیر خواب آب چاه
61)تعبیر خواب آب چکیدن از سقف خانه
62)تعبیر خواب آب چیست
63)تعبیر خواب آب چشمه ابن سیرین
64)تعبیر خواب آب چاه خوردن
65)تعبیر خواب آب چشم
66)تعبیر خواب اب چیه
67)تعبیر خواب آب چاله
68)تعبیر خواب چشمه آب زلال
69)تعبیر خواب آب حوض
70)تعبیر خواب آب حیات
71)تعبیر خواب آب حضرت یوسف
72)تعبیر خواب حمل آب
73)تعبیر خواب حوض آب گرم
74)تعبیر خواب حوص اب
75)تعبیر خواب حوض آب زلال
76)تعبیر خواب حباب آب
77)تعبیر خواب اب در حال جوش
78)تعبیر خواب آب در حیاط
79)تعبیر خواب آب خواستن مرده
80)تعبیر خواب آب خوردن امام صادق
81)تعبیر خواب آب خوردن مرده
82)تعبیر خواب آب خوردن با دست
83)تعبیر خواب آب خواستن
84)تعبیر خواب آب خروشان
85)تعبیر خواب آب خوردن با لیوان
86)تعبیر خواب آب خنک
87)تعبیر خواب آب خوردن از چشمه
88)تعبیر خواب آب دادن
89)تعبیر خواب آب در خانه
90)تعبیر خواب آب دادن به درخت
91)تعبیر خواب آب دهان
92)تعبیر خواب آب دادن به گلدان
93)تعبیر خواب آب دادن به پرنده
94)تعبیر خواب آب دادن به شخص
95)تعبیر خواب آب دادن به سگ
96)تعبیر خواب آب زلال
97)تعبیر خواب اب خوردد در ذریح امام رضا
98)تعبیر خواب آب ریختن روی فرش
99)تعبیر خواب آب ریختن
100)تعبیر خواب آب روان در خانه
101)تعبیر خواب آب ریختن روی مرده
102)تعبیر خواب آب ریختن از سقف خانه
103)تعبیر خواب آب ریختن روی سر
104)تعبیر خواب آب ریختن روی گربه
105)تعبیر خواب آب روان و زلال
106)تعبیر خواب آب زلال امام صادق
107)تعبیر خواب آب زیاد
108)تعبیر خواب آب زمزم
109)تعبیر خواب آب زلال رودخانه
110)تعبیر خواب آب زرشک
111)تعبیر خواب آب زیاد خوردن
112)تعبير خواب اب زياد در خانه
113)تعبیر خواب آب زلال جاری
114)تعبیر خواب آب زرد
115)تعبیر خواب آب سرد پاشیدن
116)تعبیر خواب آب سیاه
117)تعبیر خواب آب سبز
118)تعبیر خواب آب سبز رنگ
119)تعبیر خواب آب سیب
120)تعبیر خواب آب سیل
121)تعبیر خواب آب سد
122)تعبیر خواب آب سفید
123)تعبیر خواب آب ساکن
124)تعبیر خواب آب سربالا
125)تعبیر خواب آب شدن برف
126)تعبیر خواب آب شور
127)تعبیر خواب آب شدن یخ
128)تعبیر خواب آب شیر
129)تعبیر خواب آب شفاف
130)تعبیر خواب آب شیرین
131)تعبیر خواب آب شلنگ
132)تعبیر خواب اب شور دریا
133)تعبیر خواب آب شنا
134)تعبیر خواب آب شستن
135)تعبیر خواب آب صاف
136)تعبیر خواب آب صاف و روان
137)تعبیر خواب اب صابون
138)تعبیر خواب صدای آب
139)تعبیر خواب آب به صورت زدن
140)تعبیر خواب آب پاشیدن به صورت
141)تعبیر خواب اب ریختن روی صورت
142)تعبیر خواب آب طالبی
143)تعبیر خواب آب طلا
144)تعبیر خواب طغیان آب دریا
145)تعبیر خواب طلب آب
146)تعبیر خواب طغیان آب رودخانه
147)تعبیر خواب طوفان آب
148)تعبیر خواب طلب آب مرده
149)تعبیر خواب خوردن اب طالبی
150)تعبیر خواب اب و طلا
151)تعبیر خواب خوردن آب طلا
152)تعبیر خواب ظرف آب
153)تعبیر خواب آب در ظرف
154)تعبیر خواب شستن ظرف در آب
155)تعبیر خواب آب عمیق
156)تعبیر خواب عمق اب
157)تعبیر خواب آب کم عمق
158)تعبیر خواب چاه اب عمیق
159)تعبیر خواب عبور از آب
160)تعبیر خواب عنکبوت در اب
161)تعبیر خواب عقرب در اب
162)تعبیر خواب عبور از اب رودخانه
163)تعبیر خواب زمین بی آب و علف
164)تعبیر خواب صحرای بی آب و علف
165)تعبیر خواب آبغوره
166)تعبیر خواب آبغوره گرفتن
167)تعبیر خواب آبغوره چیست
168)تعبیر خواب در آب غرق شدن
169)تعبیر خواب آب و غرق شدن
170)تعبیر آب غوره در خواب
171)تعبیر خواب غرق شدن در اب گل الود
172)تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال
173)تعبير خواب غرق شدن در آب دريا
174)تعبیر خواب غرق شدن تو اب
175)تعبیر خواب آب فاضلاب
176)تعبیر خواب آب فراوان
177)تعبیر خواب آب فرات
178)تعبیر خواب آب فروختن
179)تعبیر خواب اب فروان
180)تعبير خواب فواره آب
181)تعبیر خواب فوران آب
182)تعبیر خواب فوران آب از زمین
183)تعبیر خواب فاضل اب
184)تعبیر خواب فلاکس اب
185)تعبیر خواب آب قرمز
186)تعبیر خواب آب قنات
187)تعبیر خواب آب قند
188)تعبیر خواب آب قرمز رنگ
189)تعبیر خواب آب قند خوردن
190)تعبیر خواب آب قوره
191)تعبیر خواب اب قهوه ای
192)تعبیر خواب قحطی آب
193)تعبیر خواب قطره آب
194)تعبیر خواب آب کله پاچه
195)تعبیر خواب آب کثیف
196)تعبیر خواب آب کدر
197)تعبیر خواب آب کشیدن از چاه
198)تعبیر خواب آب کشیدن لباس
199)تعبیر خواب آب کشاورزی
200)تعبیر خواب آب کرفس
201)تعبیر خواب آب کمر
202)تعبیر خواب آب کربلا
203)تعبیر خواب آب گل آلود ابن سیرین
204)تعبیر خواب آب گل آلود
205)تعبیر خواب آب گرفتگی
206)تعبیر خواب آب گرفتن
207)تعبیر خواب آب گرم
208)تعبیر خواب آب گل آلود رودخانه
209)تعبیر خواب آب گرفتن از مرده
210)تعبیر خواب آب گل آلود امام صادق
211)تعبیر خواب آبگوشت
212)تعبیر خواب آب گرفتن از شخصی
213)تعبیر خواب آب لیمو
214)تعبیر خواب آب لوله
215)تعبیر خواب آب لجن
216)تعبیر خواب آب لوله کشی
217)تعبیر خواب آب لجنی
218)تعبیر خواب آب لیمو شیرین
219)تعبیر خواب لیوان اب
220)تعبیر خواب لگن آب
221)تعبیر خواب لباس آب
222)تعبیر خواب آب میوه
223)تعبير خواب اب مني مرد
224)تعبیر خواب آب معدنی
225)تعبیر خواب آب مرده
226)تعبیر خواب آب مروارید چشم
227)تعبیر خواب آب مقدس
228)تعبیر خواب آب میوه گیری
229)تعبیر خواب آب مرداب
230)تعبیر خواب آب میوه دادن
231)تعبیر خواب آب متعفن
232)تعبیر خواب آب نوشیدن
233)تعبیر خواب آب نمک
234)تعبیر خواب آب نجس
235)تعبیر خواب آب نارنج
236)تعبیر خواب آبنبات
237)تعبیر خواب آب نارگیل
238)تعبیر خواب آب نیسان
239)تعبیر خواب آب نهر
240)تعبیر خواب نوشیدن آب سرد
241)تعبیر خواب آب وآتش
242)تعبیر خواب آب وماهی
243)تعبیر خواب آب و دریا
244)تعبیر خواب آب و استخر
245)تعبیر خواب آب و شنا
246)تعبیر خواب آب و گل
247)تعبیر خواب آب وجارو
248)تعبیر خواب آب و باران
249)تعبیر خواب آب و سیل
250)تعبیر خواب آب وارد خانه شدن
251)تعبیر خواب آب هویج
252)تعبیر خواب آب هندوانه
253)تعبیر خواب آب هویج بستنی
254)تعبیر خواب آب هلو
255)تعبیر خواب خوردن آب هندوانه
256)تعبیر خواب آب و هوا
257)تعبیر خواب قطره های آب
258)تعبیر خواب اب ریختن روی هم
259)تعبیر خواب اب دادن به گل ها
260)تعبیر خواب آب یخ
261)تعبیر خواب آب یخ خوردن
262)تعبیر خواب اب یا دریا
263)تعبیر خواب آب آبی
264)تعبیر خواب آب آبی رنگ
265)تعبیر خواب یافتن آب
266)تعبیر خواب آب و یخ
267)تعبیر خواب چشمه ی آب گرم
268)تعبیر خواب چشمه ی آب
269)تعبیر خواب بچه ی چشم آبی

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده