سایت تیزهوشان

امروز : جمعه 01 تیر 1397

بازدید : 120 بازدید
سایت ثیت نام آزمون تیزهوشان استان اصفهان

 

 

به گزارش پرتال فالکدهدانش آموزان داوطلب عزیز برای مشاهده سایت آزمون تیزهوشان اصفهان سال 96

می توانند با کلیک بر روی لینک زیر به سامانه آزمون تیزهوشان وارد شوند .

 

 

 

 

 

لینک ثبت نام در آزمون تیزهوشان ( استعدادهای درخشان سمپاد ) اصفهان - کلیک کنید

 

 

 برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید : لطفا کلیک کنید

 

 

 

لینک سایت های استان های دیگر :

سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد

سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد استان آذربایجان شرقی

سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد استان آذربایجان غربی

سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد استان اردبیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  اداره استعدادهای درخشان استان اصفهان سال 96 - 97

 

2.  سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان استان اصفهان پایه ششم به هفتم و پایه نهم به دهم ۹۷-۹۶

 

3.  ثبت نام تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

4.  سایت ثبت نام تیز هوشان اصفهان سال 96 - 97

 

5.  سامانه ثبت نام استعدادهای درخشان سمپاد و تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

6.  آدرس سایت آزمون تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

7.  سایت ثبت نام تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

8.  سایت تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

9.  سامانه ثبت نام تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

10.سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

11.آزمون تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

12.سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد اصفهان سال 96 - 97

 

13.سایت آزمون تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

14.سایت ثبت نام استعدادهای درخشان اصفهان سال 96 - 97

 

15.آزمون ورودی تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد اصفهان سال 96 - 97

 

16.استعدادهای درخشان تیزهوشان سمپاد اصفهان سال 96 - 97

 

17.سامانه نام نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان اصفهان سال 96 - 97

 

18.آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان اصفهان سال 96 - 97

 

19.سایت ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تیزهوشان سمپاد اصفهان سال 96 - 97

 

20.نحوه ثبت نام در آزمون استعدادهای درخشان سمپاد مدارس تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

21.سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

22.سایت سمپاد استان اصفهان سال 96 - 97

 

23.سامانه سمپاد اصفهان سال 96 - 97

 

24.سامانه ثبت نام تیزهوشان اصفهان سال 96 - 97

 

25.سايت تيزهوشان و استعدادهاي درخشان استان اصفهان سال 96 - 97

 

26.ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان استان اصفهان سال 96 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید : 142 بازدید
سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استان اردبیل

به گزارش پرتال فالکده دانش آموزان داوطلب عزیز برای مشاهده سایت آزمون تیزهوشان اردبیل سال 96 می توانند با کلیک بر روی لینک زیر به سامانه آزمون تیزهوشان استان اردبیل وارد شوند .

 

 

 

 

 

لینک ثبت نام در آزمون تیزهوشان ( استعدادهای درخشان سمپاد ) اردبیل - کلیک کنید

 

 

 برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید : لطفا کلیک کنید

 

 

 

لینک سایت های استان های دیگر :

سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد

سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد استان آذربایجان شرقی

سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد استان آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   اداره استعدادهای درخشان استان اردبیل سال 96 - 97

 

2.   سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان استان اردبیل پایه ششم به هفتم و پایه نهم به دهم ۹۷-۹۶

 

3.   ثبت نام تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

4.   سایت ثبت نام تیز هوشان اردبیل سال 96 - 97

 

5.   سامانه ثبت نام استعدادهای درخشان سمپاد و تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

6.   آدرس سایت آزمون تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

7.   سایت ثبت نام تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

8.   سایت تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

9.   سامانه ثبت نام تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

10.سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

11.آزمون تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

12.سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد اردبیل سال 96 - 97

 

13.سایت آزمون تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

14.سایت ثبت نام استعدادهای درخشان اردبیل سال 96 - 97

 

15.آزمون ورودی تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد اردبیل سال 96 - 97

 

16.استعدادهای درخشان تیزهوشان سمپاد اردبیل سال 96 - 97

 

17.سامانه نام نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان اردبیل سال 96 - 97

 

18.آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان اردبیل سال 96 - 97

 

19.سایت ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تیزهوشان سمپاد اردبیل سال 96 - 97

 

20.نحوه ثبت نام در آزمون استعدادهای درخشان سمپاد مدارس تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

21.سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

22.سایت سمپاد استان اردبیل سال 96 - 97

 

23.سامانه سمپاد اردبیل سال 96 - 97

 

24.سامانه ثبت نام تیزهوشان اردبیل سال 96 - 97

 

25.سايت تيزهوشان و استعدادهاي درخشان استان اردبیل سال 96 - 97

 

26.ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان استان اردبیل سال 96 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید : 119 بازدید
سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد آذربایجان غربی

به گزارش پرتال فالکده دانش آموزان داوطلب عزیز برای مشاهده سایت آزمون تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 می توانند با کلیک بر روی لینک زیر به سامانه آزمون تیزهوشان استان آذربایجان غربی وارد شوند .

 

 

 

 

 

لینک ثبت نام در آزمون تیزهوشان ( استعدادهای درخشان سمپاد ) آذربایجان غربی - کلیک کنید

 

 

 برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید : لطفا کلیک کنید

 

 

 

لینک سایت های استان های دیگر :

سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد

سایت ثیت نام در آزمون تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد استان آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

 

1.     اداره استعدادهای درخشان استان آذربایجان غربی سال 96 - 97

2.     سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان استان آذربایجان غربی پایه ششم به هفتم و پایه نهم به دهم ۹۷-۹۶

3.     ثبت نام تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

4.     سایت ثبت نام تیز هوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

5.     سامانه ثبت نام استعدادهای درخشان سمپاد و تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

6.     آدرس سایت آزمون تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

7.     سایت ثبت نام تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

8.     سایت تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

9.     سامانه ثبت نام تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

10.سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

11.آزمون تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

12.سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد آذربایجان غربی سال 96 - 97

13.سایت آزمون تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

14.سایت ثبت نام استعدادهای درخشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

15.آزمون ورودی تیزهوشان استعدادهای درخشان سمپاد آذربایجان غربی سال 96 - 97

16.استعدادهای درخشان تیزهوشان سمپاد آذربایجان غربی سال 96 - 97

17.سامانه نام نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

18.آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

19.سایت ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تیزهوشان سمپاد آذربایجان غربی سال 96 - 97

20.نحوه ثبت نام در آزمون استعدادهای درخشان سمپاد مدارس تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

21.سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

22.سایت سمپاد استان آذربایجان غربی سال 96 - 97

23.سامانه سمپاد آذربایجان غربی سال 96 - 97

24.سامانه ثبت نام تیزهوشان آذربایجان غربی سال 96 - 97

25.سايت تيزهوشان و استعدادهاي درخشان استان آذربایجان غربی سال 96 - 97

26.ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان استان آذربایجان غربی سال 96 - 97

 

بازدید : 1219 بازدید
سایت ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان تیزهوشان سمپاد

به گزارش پرتال فالکده به اطلاع دانش آموزان متقاضی ثبت نام آزمون ورودي پايه هفتم و پايه دهم مدارس استعدادهاي درخشان می رساند ، از روز دوشنبه مورخ 95/11/25 لغایت روز سه شنبه مورخ 95/12/3 می توانند از طريق پايگاه اينترنتي ثبت نام به نشاني azmoon.medu.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده