نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان سمنان پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل و دوم (پایه هفتم و دهم ) سال تحصيلي 96-95 استان سمنان قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان سمنان در دوره  اوّل و دوم (پایه  هفتم و دهم ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

********************************

 


 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سمنان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان سمنان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سمنان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي سمنان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سمنان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سمنان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سمنان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان سمنان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان سمنان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سمنان

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان سمنان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان سمنان

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان سمنان

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان سمنان

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان سمنان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سمنان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان سمنان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سمنان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي سمنان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سمنان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سمنان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سمنان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان سمنان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان سمنان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سمنان 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان سمنان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان سمنان 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان سمنان 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان سمنان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان سمنان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سمنان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان سمنان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سمنان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي سمنان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سمنان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان سمنان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي سمنان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان سمنان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان سمنان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان سمنان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان سمنان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان سمنان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان سمنان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان سمنان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان سمنان سال تحصیلی 96

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,