ثبت نام نهایی آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان سمپاد سال 96 - 95

اطلاعیه ثبت نام نهایی آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان سال 96 95

پرتال فالکده به اطلاع می رساند که تمامی عزیزانی که در آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان، سال تحصیلی 95-96، ثبت نام کرده اند می توانند برای ویرایش اطلاعات،پرداخت وجه و نهایی کردن ثبت نام خود، از تاریخ 95/1/14 الی 95/2/22 به آدرس اینترنتی sannad.medu.ir مراجعه نمایند.