دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی سال 95-96

امروز : شنبه 18 آذر 1402
کسب درآمد از طریق فایل

بازدید : 63307 بازدید
چاپ این صفحه
دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی سال 95-96

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی 95-96


 

خبر فوری : برای اطلاع از زمان اضافه شدن سوالات به همراه پاسخ نامه و اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

لینک دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی

استان آذربایجان شرقی :

دانلود دفترچه پایه هفتم       دانلود کلید سوالات پایه هفتم

دانلود سوالات پایه دهم       دانلود کلید سوالات پایه دهم

 

 استان اردبیل :

دانلود دفترچه سوالات و کلید پایه هفتم

دانلود دفترچه سوالات و کلید پایه دهم

 

استان تهران : ( جواب ها مورد تائید نیستند )

دانلود دفترچه سوالات پایه هفتم

 

استان بوشهر : ( جواب ها مورد تائید نیستند )

 دانلود دفترچه سوالات پایه هفتم

 

استان کردستان : ( جواب ها مورد تائید نیستند )

دانلود دفترچه سوالات پایه دهم

 

استان اصفهان : ( جواب ها مورد تائید نیستند )

دانلود دفترچه سوالات پایه دهم

 

استان مازندران : ( جواب ها مورد تائید نیستند )

دانلود دفترچه سوالات پایه دهم

 

استان کهگیلویه و بویراحمد : ( جواب ها مورد تائید نیستند )

دانلود دفترچه سوالات ریاضی پایه دهم

 

 استان گلستان : ( جواب ها مورد تائید نیستند )

دانلود دفترچه سوالات ریاضی پایه دهم

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

1)     دانلود سوالات و پاسخ تشريحي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي شهر تهران سال 96-95

2)     دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان خراسان رضوي سال 96-95

3)     دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان اصفهان سال 96-95

4)     دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان آذربايجان شرقي سال 96-95

5)     دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان آذربايجان غربي سال 96-95

6)     دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان اردبيل سال 96-95

7)     دانلود سوالات آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان البرز سال 96-95

8)     دانلود سوالات آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان قزوين سال 96-95

9)     دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان بوشهر سال 96-95

10)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان خوزستان سال 96-95

11)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان شهرستان هاي تهران سال 96-95

12)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان كرمانشاه سال 96-95

13)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان فارس سال 96-95

14)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختياري سال 96-95

15)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان كردستان سال 96-95

16)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان همدان سال 96-95

17)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان مازندران سال 96-95

18)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان لرستان سال 96-95

19)  دانلود سوالات و پاسخ تشريحي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان سال 96-95

20)  دانلود سوالات و پاسخ تشريحي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان خراسان جنوبي سال 96-95

21)  دانلود سوالات و پاسخ تشريحي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان سيستان و بلوچستان سال 96-95

22)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان كرمان سال 96-95

23)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان مرکزي سال 96-95

24)  دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان کهگلويه و بويراحمد سال 96-95

25)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان گيلان سال 96-95

26)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان زنجان سال 96-95

27)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان گلستان سال 96-95

28)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه نهم به دهم مدارس نمونه دولتي استان يزد سال 96-95

29)  دانلود سوالات و پاسخ تشريحي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي شهر تهران سال 96-95

30)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان خراسان رضوي سال 96-95

31)  دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان اصفهان سال 96-95

32)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان آذربايجان شرقي سال 96-95

33)  دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان آذربايجان غربي سال 96-95

34)  دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان اردبيل سال 96-95

35)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان البرز سال 96-95

36)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان قزوين سال 96-95

37)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان بوشهر سال 96-95

38)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان خوزستان سال 96-95

39)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان شهرستان هاي تهران سال 96-95

40)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان كرمانشاه سال 96-95

41)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان فارس سال 96-95

42)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختياري سال 96-95

43)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان كردستان سال 96-95

44)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان همدان سال 96-95

45)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان مازندران سال 96-95

46)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان لرستان سال 96-95

47)  دانلود سوالات و پاسخ تشريحي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان سال 96-95

48)  دانلود سوالات و پاسخ تشريحي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان خراسان جنوبي سال 96-95

49)  دانلود سوالات و پاسخ تشريحي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان سيستان و بلوچستان سال 96-95

50)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان كرمان سال 96-95

51)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان مرکزي سال 96-95

52)  دانلود سوالات و پاسخ كليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان کهگلويه و بويراحمد سال 96-95

53)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان گيلان سال 96-95

54)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان زنجان سال 96-95

55)  دانلود سوالات آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان گلستان سال 96-95

56)  دانلود سوالات و پاسخ کليدي آزمون ورودي پايه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتي استان يزد سال 96-95

 

 

دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان غربی سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان اردبیل سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان اصفهان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان البرز سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان ایلام سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان بوشهر سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی تهران سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان جنوبی سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان خوزستان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان زنجان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان سمنان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان فارس سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان قزوین سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان قم سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان كردستان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان كرمان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان  كرمانشاه سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان كهگیلویه و بویراحمد سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان گلستان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان گیلان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان لرستان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان مازنداران سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان مركزی سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان همدان سال تحصیلی 1395-96
دانلود سوالات و کلید پاسخنامه آزمون مدارس نمونه دولتی استان یزد سال تحصیلی 1395-96
     

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده