متن کامل صیغه محرمیت به همراه ترجمه فارسی صیغه محرمیت روش خواندن صیغه

امروز : شنبه 18 آذر 1402
کسب درآمد از طریق فایل

بازدید : 6584 بازدید
چاپ این صفحه
متن کامل صیغه محرمیت به همراه ترجمه فارسی صیغه محرمیت و روش خواندن صیغه عقد موقت

 چنانچه صیغه عربی بخوانید به این عبارت که زن بگوید «زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَی المَهْرِ الْمَعْلُومِ»؛ یعنی خود را زن تو نمودم به مهر معین شده در مدت معلوم، و مرد بگوید « قبلت التزویج» یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است. چنانچه خود مرد و زن نتوانند صیغه عربی بخوانند، می توانند به غیر عربی بخوانند، اما باید الفاظی که ذکر شد بگویند و چنانچه دختر رشیده باشد؛ یعنی صلاح و فساد را تشخیص دهد، اذن پدر هم لازم نیست.

 

دستور خواندن عقد موقت

(مسأله 2016) اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آن كه مدت و مهر را معين كردند، چنانچه زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى الى الاجل المعلوم عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ»، بعد بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ التزويجَ الى الاجلِ المعلومِ على المهرِ المعلومِ»، صحيح است. و اگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِى مُوَكّلَكَ الى الاجل المعلوم عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ»، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ ذلك لِمُوَكِّلِى» صحيح مى باشد.

 

 

احكام عقد

(مسأله 2010) در زناشوئى چه دائم و چه موقّت، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مى خوانند، يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.

 

(مسأله 2011) وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.

 

(مسأله 2012) زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمى توانند به يكديگر حلال شوند و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است، كفايت نمى كند ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام و مورد اعتماد باشد كافى است.

 

(مسأله 2013) اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلاً ده روز او را به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معين نكند بايد آغاز آن را از روز و ساعتى كه عقد مى كند قرار دهد.

 

(مسأله 2014) يك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غيردائم از طرف دو نفر وكيل شود و نيز انسان مى تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دائم يا غيردائم عقد كند ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.

 

كيفيت خواندن عقد دائم

(مسأله 2015) اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصَّداقِ المَعْلُوم» (يعنى خود را زن تو نمودم، به مهرى كه معيّن شده). پس از آن بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ على الصَّداقِ المعلومِ» (يعنى قبول كردم ازدواج را با همان مهر معلوم) عقد صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلِكَ اَحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ المَعْلُومِ». پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزويج لِمُوَكِّلِى اَحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» صحيح مى باشد.

 

شرائط عقد

(مسأله 2017) عقد ازدواج چند شرط دارد:

اول آن كه عقد را به عربى صحيح بخوانند. و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند; بايد كسى را كه مى تواند عقد را به عربى صحيح بخواند وكيل كنند، و اگر نتوانند كسى را كه به عربى صحيح مى خواند وكيل كنند بايد خودشان به غيرعربى بخوانند اما بايد لفظى بگويند كه معنى «زَوَّجت و قبلت» را بفهماند.

دوم مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى خوانند قصد انشاء داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى خوانند، زن به گفتن «زَوَّجتك نفسى» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزويج» زن بودن او را براى خود قبول نمايد، و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، به گفتن «زوَّجت و قبلت» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند.

سوم كسى كه صيغه را مى خواند عاقل باشد، و بنابر احتياط بالغ باشد چه براى خودش بخواند، يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد.

چهارم اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مى خوانند، در عقد، زن و شوهر را معين كنند مثلاً اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد «زَوَّجْتُكَ اِحْدَى بَناتِى» (يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را) و او بگويد قبلت يعنى قبول كردم، چون در موقع عقد، دختر را معين نكرده اند عقد باطل است.

پنجم زن و مرد به ازدواج راضى باشند.

 

(مسأله 2018) اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است.

 

(مسأله 2019) كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد، مى تواند عقد را بخواند.

 

(مسأله 2020) اگر بستگان يا نزديكان زن، او را براى مردى بدون اجازه او عقد كنند و بعداً زن بگويد به آن عقد راضى هستم، عقد صحيح است و همچنين است در مورد مرد.

 

(مسأله 2021) اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند با آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است.

 

(مسأله 2022) پدر و جد پدرى در صورت ضرورت مى توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود كه به حال ديوانگى بالغ شده است ازدواج كنند. و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، نبايد آن را به هم بزنند.

 

(مسأله 2023) دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد; اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر لازم نيست. ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند، اذن او شرط نيست.

 

(مسأله 2024) اگر پدر و جد پدرى غائب باشند، به طورى كه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، اجازه پدر و جد پدرى ساقط است و نيز اگر دختر باكره نباشد در صورتى كه بكارتش به واسطه شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست.

 

(مسأله 2025) اگر پدر، يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را ـ در صورت تمكين و قابليت براى مسائل زناشويى ـ بدهد.

 

(مسأله 2026) اگر پدر، يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالى داشته، مديون مهر زن است و اگر در موقع عقد مالى نداشته، پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهند.

 

عيب هائى كه به واسطه آنها مى شود عقد را به هم زد

(مسأله 2027) اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را دارد مى تواند عقد را به هم بزند:

اول: ديوانگى.

دوم: مرض خوره.

سوم: مرض برص.

چهارم: كورى.

پنجم: شَلْ بودن. به طورى كه معلوم باشد.

ششم: آن كه افضا شده، يعنى راه بول و حيض او يكى شده باشد. ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود.

هفتم: آن كه گوشت، يا استخوانى يا غدّه اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.

 

(مسأله 2028) اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است، يا آلت مردى ندارد، يا عنّين است و نمى تواند نزديكى نمايد، يا تخم هاى او را كشيده اند; مى تواند عقد را به هم بزند.

 

(مسأله 2029) اگر مرد يا زن، به واسطه يكى از عيب هائى كه در دو مسأله پيش گفته شد عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.

 

(مسأله 2030) اگر به واسطه آن كه مرد عنّين است و نمى تواند نزديكى كند; زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد. ولى اگر به واسطه يكى از عيب هاى ديگرى كه گفته شد مرد، يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را بدهد.

از آنجا كه مسائل مربوط «فسخ عقد» از جانب مرد و يا زن، شرايط خاصى دارد، لازم است هر نوع فسخ زير نظر حاكم شرع صورت پذيرد.

 


1.      صیغه محرمیت

2.      صیغه محرمیت چیست

3.      صیغه محرمیت دختر و پسر

4.      صیغه محرمیت بدون اذن پدر

5.      صیغه محرمیت دختر باکره

6.      صیغه محرمیت بدون اجازه پدر

7.      صیغه محرمیت اینترنتی

8.      صیغه محرمیت برای دختر باکره

9.      صیغه محرمیت خواهر برادری

10.صیغه محرمیت در دوران نامزدی

11.صیغه محرمیت از نظر مکارم شیرازی

12.صیغه محرمیت از راه دور

13.صیغه محرمیت از نظر سیستانی

14.صیغه محرمیت ازدواج موقت

15.صیغه محرمیت از نظر خامنه ای

16.صیغه محرمیت ازدواج

17.صیغه محرمیت اهل سنت

18.صیغه محرمیت+احکام

19.صیغه محرمیت از نظر صانعی

20.صیغه محرمیت آیه

21.صیغه محرمیت آیت الله بهجت

22.صیغه محرمیت آیت الله سیستانی

23.صیغه محرمیت آیت الله خامنه ای

24.صیغه محرمیت آیت الله روحانی

25.صیغه محرمیت آیت الله مکارم شیرازی

26.صیغه محرمیت و شرایط آن

27.آيه صيغه محرميت

28.آداب صیغه محرمیت

29.آیت صیغه محرمیت

30.صیغه محرمیت به زبان انگلیسی

31.صیغه محرمیت بین دختر و پسر

32.صيغه محرميت بدون اجازه پدر

33.صيغه محرميت بين دختر و پسر

34.صيغه محرميت با زن شوهردار

35.صیغه محرمیت با زن مطلقه

36.صیغه محرمیت به زبان فارسی

37.صیغه محرمیت پدر و دختری

38.صیغه محرمیت پشت تلفن

39.صیغه محرمیت بین پسر و دختر

40.صیغه محرمیت اذن پدر

41.صيغه محرميت بدون اذن پدر

42.صیغه محرمیت بدون اذن پدر دختر

43.صیغه محرمیت تلفنی

44.خواندن صیغه محرمیت توسط مرد

45.خواندن صیغه محرمیت تلفنی

46.خواندن صیغه محرمیت توسط دختر و پسر

47.صیغه محرمیت با تلفن

48.خواندن صیغه محرمیت توسط وکیل

49.تفاوت صیغه محرمیت و عقد

50.تمدید صیغه محرمیت

51.تلفظ صیغه محرمیت

52.خواندن صیغه محرمیت توسط خود شخص

53.ثبت صیغه محرمیت

54.ثواب صیغه محرمیت

55.جمله صیغه محرمیت

56.جمله صيغه محرميت

57.جملات صیغه محرمیت

58.صيغه محرميت چگونه است

59.صيغه محرميت چيست

60.صیغه محرمیت چگونه خوانده می شود

61.صیغه محرمیت چگونه است

62.صیغه محرمیت چگونه باطل میشود

63.صیغه محرمیت چیه؟

64.آیه صیغه محرمیت چیست؟

65.صیغه ی محرمیت چیست؟

66.صیغه محرمیت یعنی چه

67.حکم صيغه محرميت

68.حکم صیغه محرمیت

69.حدود صیغه محرمیت

70.حكم صيغه محرميت

71.حکم صیغه محرمیت دختر باکره

72.حد صیغه محرمیت

73.حکم صیغه محرمیت بدون اجازه پدر

74.حکم صیغه محرمیت با دختر باکره

75.صيغه محرميت خواهر و برادري

76.صیغه محرمیت خامنه ای

77.صیغه محرمیت خدمات ماساژ

78.صیغه محرمیت خواهروبرادری

79.صيغه محرميت خواهر برادري

80.صیغه محرمیت خواندن

81.صیغه محرمیت خواهر و برادر

82.صیغه محرمیت خواهر زن

83.صیغه محرمیت خوندیم

84.صیغه محرمیت دائم

85.صیغه محرمیت دختر

86.صیغه محرمیت در اسلام

87.صيغه محرميت دختروپسر

88.صيغه محرميت دختر باكره

89.صیغه محرمیت در نامزدی

90.صیغه محرمیت در قران

91.صیغه محرمیت دختر بدون اذن پدر

92.ذکر صیغه محرمیت

93.ذكر صيغه محرميت

94.صیغه محرمیت روحانی

95.چگونه صیغه محرمیت را باطل کنیم

96.صیغه محرمیت یک روزه

97.روش صیغه محرمیت

98.خواندن صیغه محرمیت از راه دور

99.چگونه صیغه محرمیت را بخوانیم

100.                     صیغه محرمیت قبل از عقد رسمی

101.                     روشهای صیغه محرمیت

102.                     صیغه محرمیت زن و مرد

103.                     صیغه محرمیت زن مطلقه

104.                     صیغه محرمیت زن بیوه

105.                     صیغه محرمیت زن شوهردار

106.                     صیغه محرمیت زن متاهل

107.                     صیغه محرمیت زوجتک نفسی

108.                     صیغه محرمیت زوجین

109.                     صیغه محرمیت ساعتی

110.                     صیغه محرمیت سیستانی

111.                     سوره صیغه محرمیت

112.                     صیغه محرمیت 99 ساله

113.                     صیغه محرمیت یک ساعته

114.                     سایت صیغه محرمیت

115.                     سند صیغه محرمیت

116.                     صیغه محرمیت شرایط

117.                     صیغه محرمیت مکارم شیرازی

118.                     صيغه محرميت مكارم شيرازي

119.                     صیغه محرمیت با زن شوهر دار

120.                     شرایط صیغه محرمیت دختر و پسر

121.                     شرایط صیغه محرمیت دختر باکره

122.                     صیغه محرمیت صوتی

123.                     صیغه محرمیت در ماه صفر

124.                     صیغه محرمیت طنز

125.                     فسخ صیغه محرمیت از طرف زن

126.                     طریقه صیغه محرمیت

127.                     صیغه محرمیت از طریق چت

128.                     طرزخواندن صیغه محرمیت

129.                     طلاق صیغه محرمیت

130.                     صیغه محرمیت عقد موقت

131.                     صیغه محرمیت عقد دائم

132.                     صیغه محرمیت عربی

133.                     صیغه عقد محرمیت

134.                     متن صیغه محرمیت عربی

135.                     صیغه محرمیت قبل عقد

136.                     صیغه محرمیت قبل از عقد

137.                     صيغه محرميت قبل از عقد

138.                     فرق صیغه محرمیت با عقد

139.                     صیغه محرمیت غیابی

140.                     صیغه محرمیت فارسی

141.                     صیغه محرمیت فرزند خوانده

142.                     صیغه محرمیت فرزند خواندگی

143.                     صیغه محرمیت فاضل لنکرانی

144.                     صیغه محرمیت به فارسی

145.                     متن صیغه محرمیت فارسی

146.                     متن کامل صیغه محرمیت فارسی

147.                     فسخ صیغه محرمیت

148.                     صیغه محرمیت قبل از ازدواج

149.                     صیغه محرمیت قبل ازدواج

150.                     صیغه محرمیت قاعدگی

151.                     شرایط صیغه محرمیت قبل از عقد

152.                     قانون صیغه محرمیت

153.                     صیغه محرمیت کوتاه مدت

154.                     صیغه محرمیت متن کامل

155.                     کلمات صیغه محرمیت

156.                     کیفیت صیغه محرمیت

157.                     کاربرد صیغه محرمیت

158.                     گواهی صیغه محرمیت

159.                     لغو صیغه محرمیت

160.                     لفظ صیغه محرمیت

161.                     صیغه محرمیت موقت

162.                     صیغه محرمیت مطلقه

163.                     صیغه محرمیت متن

164.                     صيغه محرميت+متن

165.                     صیغه محرمیت متن عربی

166.                     صیغه محرمیت محضری

167.                     صیغه محرمیت محدود

168.                     صیغه محرمیت نامزدی

169.                     صیغه نامه محرمیت

170.                     صیغه محرمیت برای نامزدی

171.                     صیغه محرمیت از نظر اسلام

172.                     صیغه محرمیت و مهریه

173.                     صیغه محرمیت وکالتی

174.                     صیغه محرمیت خواهر و برادری

175.                     انواع صیغه های محرمیت

176.                     هزینه صیغه محرمیت

177.                     صیغه های محرمیت

178.                     صیغه محرمیت یک ماهه

179.                     صیغه ی محرمیت

180.                     صیغه ی محرمیت بدون اذن پدر

181.                     صیغه ی محرمیت دختر و پسر

182.                     صیغه ی محرمیت بدون اجازه پدر

183.                     صيغه ي محرميت

184.                     متن صیغه محرمیت

185.                     متن صیغه محرمیت موقت

186.                     متن صیغه محرمیت به زبان عربی

187.                     متن صیغه محرمیت دائم

188.                     متن صیغه محرمیت عربی

189.                     متن صیغه محرمیت زن و مرد

190.                     متن صیغه محرمیت خواهر و برادری

191.                     متن صیغه محرمیت به فارسی

192.                     متن صیغه محرمیت دختر باکره

193.                     متن صیغه محرمیت به عربی

194.                     متن صیغه محرمیت ازدواج

195.                     متن صیغه محرمیت اینترنتی

196.                     متن صیغه محرمیت ازدواج موقت

197.                     متن عربی صیغه ای محرمیت

198.                     متن ایه صیغه محرمیت

199.                     متن صیغه ای محرمیت

200.                     متن صیغه محرمیت بدون اجازه پدر

201.                     متن آیه صیغه محرمیت

202.                     متن آيه صيغه محرميت

203.                     متن صیغه محرمیت و شرایط آن

204.                     متن صیغه محرمیت بین دختر و پسر

205.                     متن صیغه محرمیت بین دو نفر

206.                     متن صیغه محرمیت به زبان فارسی

207.                     متن صیغه محرمیت بین زن و مرد

208.                     متن صیغه محرمیت بدون اذن پدر

209.                     متن کامل صیغه محرمیت به عربی

210.                     متن صیغه محرمیت بین پسر و دختر

211.                     متن صیغه محرمیت دختر و پسر

212.                     متن جاری شدن صیغه محرمیت

213.                     متن صیغه محرمیت چیست

214.                     متن صیغه محرمیت خواهر برادری

215.                     متن خطبه صیغه محرمیت

216.                     متن خواندن صیغه محرمیت

217.                     متن خطبه صیغه محرمیت موقت

218.                     متن صیغه محرمیت در دوران نامزدی

219.                     متن صیغه محرمیت دختر

220.                     متن صیغه محرمیت مدت دار

221.                     دانلود متن صیغه محرمیت

222.                     متن دعای صیغه محرمیت

223.                     متن صیغه ی محرمیت زن و مرد

224.                     متن کامل صیغه محرمیت به زبان عربی

225.                     متن صیغه محرمیت مکارم شیرازی

226.                     شرایط و متن صیغه محرمیت

227.                     متن صحیح صیغه محرمیت

228.                     متن صیغه ی محرمیت عربی

229.                     متن عربي صيغه محرميت

230.                     متن کامل عربی صیغه محرمیت

231.                     متن كامل عربي صيغه محرميت

232.                     دانلود متن عربی صیغه محرمیت

233.                     متن صیغه محرمیت فارسی

234.                     متن کامل صیغه محرمیت فارسی

235.                     متن فارسي صيغه محرميت

236.                     متن کامل صیغه محرمیت به فارسی

237.                     متن فسخ صیغه محرمیت

238.                     متن کامل صیغه محرمیت

239.                     متن کامل صيغه محرميت

240.                     متن کامل صیغه محرمیت موقت

241.                     متن کامل دعای صیغه محرمیت

242.                     متن کامل صیغه ی محرمیت

243.                     متن صیغه ی محرمیت موقت

244.                     متن صیغه محرمیت نامزدی

245.                     متن صیغه نامه محرمیت

246.                     متن کامل صیغه نامه محرمیت

247.                     متن صیغه ی محرمیت

248.                     متن صيغه ي محرميت

249.                     متن خطبه ی صیغه ی محرمیت

250.                     دانلود متن صیغه ی محرمیت

251.                     متن دعای صیغه ی محرمیت

252.                     سیغه محرمیت

253.                     سیغه محرمیت موقت

254.                     سيغه محرميت

255.                     متن صیغه محرمیت

256.                     آیه صیغه محرمیت

257.                     خواندن سیغه محرمیت

258.                     دعای صیغه محرمیت

259.                     شرایط سیغه محرمیت

260.                     سیغه ی محرمیت

261.                     متن کامل سیغه محرمیت

262.                     صیغه محرمیت اینترنتی

263.                     صیغه محرمیت از نظر مکارم شیرازی

264.                     صیغه محرمیت از نظر خامنه ای

265.                     صیغه محرمیت+احکام

266.                     صیغه محرمیت از راه دور

267.                     صیغه محرمیت از نظر صانعی

268.                     صیغه محرمیت از نظر سیستانی

269.                     صیغه محرمیت ایت الله روحانی

270.                     صیغه محرمیت اذن پدر

271.                     صیغه محرمیت+امام خمینی

272.                     صیغه محرمیت آیت الله بهجت

273.                     صیغه محرمیت آیه

274.                     صیغه محرمیت آیت الله سیستانی

275.                     صیغه محرمیت آیت الله خامنه ای

276.                     صیغه محرمیت آیت الله روحانی

277.                     صیغه محرمیت آیت الله مکارم شیرازی

278.                     صیغه محرمیت به زبان انگلیسی

279.                     صیغه محرمیت بدون اجازه پدر

280.                     صیغه محرمیت بین دختر و پسر

281.                     صیغه محرمیت برای دختر باکره

282.                     صیغه محرمیت بدون اذن پدر

283.                     صيغه محرميت بدون اجازه پدر

284.                     صيغه محرميت بين دختر و پسر

285.                     صيغه محرميت با زن شوهردار

286.                     صیغه محرمیت با زن مطلقه

287.                     صیغه محرمیت به زبان فارسی

288.                     صیغه محرمیت پدر و دختری

289.                     صیغه محرمیت پشت تلفن

290.                     صیغه محرمیت تلفنی

291.                     صیغه محرمیت چیست

292.                     صيغه محرميت چگونه است

293.                     صيغه محرميت چيست

294.                     صیغه محرمیت چگونه خوانده می شود

295.                     صیغه محرمیت چگونه است

296.                     صیغه محرمیت چگونه باطل میشود

297.                     صیغه محرمیت چیه؟

298.                     صیغه محرمیت خواهر برادری

299.                     صيغه محرميت خواهر و برادري

300.                     صیغه محرمیت خواهر و برادری

301.                     صيغه محرميت خواهر برادري

302.                     صیغه محرمیت خواندن

303.                     صیغه محرمیت خامنه ای

304.                     صیغه محرمیت خواهر و برادر

305.                     صیغه محرمیت خواهر زن

306.                     صیغه محرمیت خوندیم

307.                     صیغه محرمیت دختر باکره

308.                     صیغه محرمیت دختر و پسر

309.                     صیغه محرمیت دائم

310.                     صیغه محرمیت دختر

311.                     صیغه محرمیت در اسلام

312.                     صيغه محرميت دختروپسر

313.                     صيغه محرميت دختر باكره

314.                     صیغه محرمیت در نامزدی

315.                     صیغه محرمیت در قران

316.                     صیغه محرمیت دختر بدون اذن پدر

317.                     صیغه محرمیت روحانی

318.                     صیغه محرمیت زن شوهردار

319.                     صیغه محرمیت زن متاهل

320.                     صیغه محرمیت زن و مرد

321.                     صیغه محرمیت زن مطلقه

322.                     صیغه محرمیت زوجتک نفسی

323.                     صیغه محرمیت زن بیوه

324.                     صیغه محرمیت زوجین

325.                     صیغه محرمیت ساعتی

326.                     صیغه محرمیت سیستانی

327.                     سوره سيغه محرميت

328.                     صیغه محرمیت شرایط

329.                     صیغه محرمیت صوتی

330.                     صیغه محرمیت طنز

331.                     صیغه محرمیت عربی

332.                     صیغه عقد محرمیت

333.                     صیغه محرمیت عقد دائم

334.                     صیغه محرمیت غیابی

335.                     صیغه محرمیت فارسی

336.                     صیغه محرمیت فرزند خواندگی

337.                     صیغه محرمیت فرزند خوانده

338.                     صیغه محرمیت فاضل لنکرانی

339.                     صیغه محرمیت قبل از عقد

340.                     صیغه محرمیت قبل از ازدواج

341.                     صيغه محرميت قبل از عقد

342.                     صیغه محرمیت قبل عقد

343.                     صیغه محرمیت قبل ازدواج

344.                     صیغه محرمیت قبل از عقد رسمی

345.                     صیغه محرمیت قاعدگی

346.                     صیغه محرمیت کوتاه مدت

347.                     صیغه محرمیت مطلقه

348.                     صیغه محرمیت متن

349.                     صیغه محرمیت مکارم شیرازی

350.                     صيغه محرميت+متن

351.                     صیغه محرمیت متن کامل

352.                     صيغه محرميت مكارم شيرازي

353.                     صیغه محرمیت متن عربی

354.                     صیغه محرمیت محضری

355.                     صیغه محرمیت محدود

356.                     صیغه محرمیت نامزدی

357.                     صیغه نامه محرمیت

358.                     صیغه محرمیت و شرایط آن

359.                     صیغه محرمیت و مهریه

360.                     صیغه های محرمیت

361.                     صیغه محرمیت یک روزه

362.                     صیغه محرمیت یعنی چه

363.                     سيغه ي محرميت

364.                     صیغه ی محرمیت

365.                     صیغه ی محرمیت بدون اذن پدر

366.                     صیغه ی محرمیت چیست؟

367.                     صیغه ی محرمیت دختر و پسر

368.                     صیغه ی محرمیت بدون اجازه پدر

369.                     صیغه محرمیت یک ساعته

370.                     صیغه ازدواج موقت ایرانیان

371.                     صیغه ازدواج دائم

372.                     صیغه ازدواج موقت

373.                     صیغه ازدواج موقت در اصفهان

374.                     صیغه ازدواج موقت تهران

375.                     صیغه ازدواج موقت همسریابی

376.                     صیغه ازدواج موقت چیست؟

377.                     صیغه+ازدواج موقت+قم

378.                     صيغه ازدواج دايم

379.                     صیغه ازدواج موقت مشهد

380.                     ازدواج صیغه ای

381.                     ازدواج صيغه اي

382.                     ازدواج صیغه ای در مشهد

383.                     صیغه عقد اخوت

384.                     صيغه عقد الزواج

385.                     صيغه عقد الزواج العرفي

386.                     صيغه عقد اتفاق

387.                     صيغه عقد القران

388.                     صيغه عقد الجواز العرفى

389.                     صيغه عقد ايجار شقه

390.                     آیه صیغه ازدواج موقت

391.                     آیه صیغه ازدواج

392.                     صيغه عقد بيع عقار

393.                     صيغه عقد بيع ابتدائى شقة

394.                     صیغه عقد بیع

395.                     صیغه عقد به فارسی

396.                     تفاوت صیغه با ازدواج موقت

397.                     خواندن صیغه برای ازدواج موقت

398.                     صیغه برای ازدواج

399.                     صيغه عقد بيع شقه

400.                     صیغه عقد به عربی

401.                     صیغه محرمیت برای ازدواج

402.                     ازدواج صیغه تهران

403.                     صيغه عقد توريد

404.                     صيغه عقد تنازل عن شقه

405.                     صیغه عقد تلفنی

406.                     صيغه عقد توظيف

407.                     صيغه عقد تعديل شركه تضامن

408.                     صيغه عقد تشطيب

409.                     صيغه عقد تاسيس شركه توصيه بسيطه

410.                     صيغه عقد تسويق

411.                     صيغه عقد تشطيب شقه

412.                     جمله صیغه ازدواج موقت

413.                     صيغه عقد جواز عرفى

414.                     صيغه عقد جواز

415.                     صیغه ازدواج موقت چگونه است

416.                     چگونه صیغه ازدواج موقت بخوانیم

417.                     صیغه عقد چیست

418.                     صیغه عقد چگونه است

419.                     حکم صیغه ازدواج موقت

420.                     صیغه ازدواج موقت حافظون

421.                     صيغه عقد حق انتفاع

422.                     صيغه عقد حراسه

423.                     صیغه خطبه عقد موقت

424.                     خواندن صیغه ازدواج موقت

425.                     خواندن صيغه ازدواج موقت

426.                     خواندن صیغه ازدواج

427.                     صیغه دفتر ازدواج

428.                     صيغه عقد دائم

429.                     صیغه عقد دائم به عربی

430.                     صیغه عقد دائم و موقت

431.                     صیغه عقد داعم

432.                     متن صیغه ازدواج دائم

433.                     صیغه عقد ازدواج دائم

434.                     روش صیغه ازدواج موقت

435.                     صيغه عقد رعايه

436.                     صيغه عقد رهن

437.                     صیغه ازدواج زن و مرد

438.                     صيغه عقد زواج عرفى

439.                     صيغه عقد زواج

440.                     صيغه عقد زواج المسيار

441.                     صيغه عقد زواج المتعة

442.                     صيغه عقد زواج متعه

443.                     صيغه عقد زواج اردني

444.                     صيغه عقد زواج مدنى

445.                     صيغه عقد زواج مسيار

446.                     صيغه عقد زواج باللغه الانجليزيه

447.                     سایت صیغه ازدواج

448.                     صيغه عقد سمسره

449.                     صيغه عقد سباك

450.                     صيغه عقد سائق

451.                     صيغه عقد شراكه

452.                     صيغه عقد شراكه بين طرفين

453.                     صیغه عقد شرعی

454.                     شرایط صیغه ازدواج موقت

455.                     ازدواج صیغه شیراز

456.                     صیغه شرعی عقد موقت

457.                     شرایط صیغه ازدواج

458.                     صيغه عقد شركه استيراد وتصدير

459.                     صيغه عقد شراكه بين اثنين

460.                     صيغه عقد شراكه من الباطن

461.                     صيغه عقد صيانة تكييف

462.                     صيغه عقد صيانه سيارات

463.                     صيغه عقد صيانه كمبيوتر

464.                     صيغه عقد صلح

465.                     صيغه عقد صحه توقيع

466.                     صيغه عقد صيانه

467.                     صيغه عقد ضمان

468.                     صیغه طلاق ازدواج موقت

469.                     صيغه عقد طلاق

470.                     صیغه عقد طنز

471.                     صیغه طلاق عقد موقت

472.                     صيغه طلاق عقد موقت

473.                     صیغه عربی ازدواج موقت

474.                     صيغه عقد عمل

475.                     صيغه عقد عرفي

476.                     صیغه عربی عقد موقت

477.                     صیغه عربی عقد دائم

478.                     صیغه عقد ازدواج

479.                     صيغه عقد ازدواج موقت

480.                     صیغه عقد ازدواج موقت

481.                     صيغه عقد ازدواج

482.                     صیغه عقد غیر دائم

483.                     صیغه عقد غیر دایم

484.                     صیغه ازدواج فارسی

485.                     صیغه فسخ ازدواج موقت

486.                     صیغه عقد فارسی

487.                     صيغه عقد فارسي

488.                     صیغه فسخ عقد موقت

489.                     صیغه عقد فضولی

490.                     صيغه فسخ عقد

491.                     فرم صیغه ازدواج موقت

492.                     صيغه فسخ عقد شركه توصيه بسيطه

493.                     قوانین صیغه ازدواج موقت

494.                     صیغه قبل ازدواج

495.                     صیغه محرمیت قبل ازدواج

496.                     قیمت صیغه ازدواج موقت

497.                     صيغه عقد قران عرفي

498.                     صيغه عقد قسمه وتراضى

499.                     صيغه عقد قسمه اتفاقيه

500.                     صيغه عقد قسمه ارض زراعيه

501.                     صيغه عقد قسمه عقار

502.                     صيغه عقد لياسه

503.                     صیغه ازدواج موقت متعه

504.                     صیغه ازدواج موقت دختر

505.                     صیغه نامه ازدواج موقت

506.                     صیغه نامه ازدواج

507.                     صیغه عقد نکاح

508.                     صیغه عقد نکاح موقت

509.                     صیغه نامه عقد موقت

510.                     صيغه نامه عقد موقت

511.                     متن صیغه نامه ازدواج موقت

512.                     فرم صیغه نامه ازدواج موقت

513.                     نمونه فرم صیغه نامه ازدواج موقت

514.                     نمونه صیغه نامه ازدواج موقت

515.                     صیغه یابی و ازدواج موقت

516.                     مرکز صیغه و ازدواج موقت

517.                     صیغه و ازدواج موقت

518.                     صيغه و ازدواج موقت

519.                     صیغه و ازدواج موقت تهران

520.                     صیغه و ازدواج موقت اینترنتی

521.                     صیغه و ازدواج

522.                     صیغه و ازدواج موقت در تهران

523.                     صيغه عقد وصيه

524.                     صیغه و عقد موقت

525.                     صیغه ازدواج همسر یابی

526.                     صیغه های عقد دائم

527.                     صیغه های ازدواج

528.                     صیغه های ازدواج وطلاق

529.                     صيغه ازدواج موقت همسر يابي

530.                     صیغه های عقد

531.                     صیغه های عقد موقت

532.                     صیغه های عقد ازدواج

533.                     کتاب صیغه های ازدواج

534.                     صیغه یا ازدواج موقت

535.                     صیغه ی ازدواج موقت

536.                     صیغه ی ازدواج

537.                     صیغه یابی ازدواج موقت

538.                     صيغه ي ازدواج موقت

539.                     صیغه ی عقد موقت

540.                     صیغه ی عقد

541.                     صیغه ی عقد دائم

542.                     صیغه ی عقد اخوت

543.                     متن صیغه ی ازدواج موقت

544.                     صیغه عقد موقت

545.                     صیغه عقد موقت فارسی

546.                     صیغه عقد موقت چیست

547.                     صیغه عقد موقت در اسلام

548.                     صیغه عقد موقت به زبان فارسی

549.                     صیغه عقد موقت دختر

550.                     صیغه عقد موقت به فارسی

551.                     صیغه عقد موقت عربی

552.                     وکیل صیغه عقد موقت

553.                     صیغه ازدواج موقت در اصفهان

554.                     صیغه و ازدواج موقت اینترنتی

555.                     صیغه ازدواج موقت چگونه است

556.                     ایه صیغه عقد موقت

557.                     احکام صیغه عقد موقت

558.                     صيغه عقد ازدواج موقت

559.                     صیغه عقد ازدواج موقت

560.                     آیا صیغه همان عقد موقت است؟

561.                     صیغه ازدواج موقت از نظر مکارم شیرازی

562.                     صیغه عقد موقت آیت الله سیستانی

563.                     آیه صیغه عقد موقت

564.                     آيه صيغه عقد موقت

565.                     آموزش صیغه عقد موقت

566.                     آیا میشود صیغه عقد موقت را تلفنی خواند

567.                     آموزش خواندن صیغه عقد موقت

568.                     صیغه عقد موقت به عربی

569.                     صیغه عقد موقت به وکالت

570.                     صیغه عقد موقت بدون اذن پدر

571.                     صیغه عقد موقت بهجت

572.                     چگونه صیغه ازدواج موقت بخوانیم

573.                     تفاوت صیغه با عقد موقت

574.                     چگونه صیغه عقد موقت بخوانیم

575.                     خواندن صیغه عقد موقت به فارسی

576.                     صیغه عقد موقت توسط مرد

577.                     صیغه ازدواج موقت تهران

578.                     خواندن صیغه عقد موقت توسط مرد

579.                     صیغه و ازدواج موقت تهران

580.                     تمدید صیغه عقد موقت

581.                     ترجمه فارسی صیغه عقد موقت

582.                     تفاوت صیغه و عقد موقت

583.                     جمله صیغه عقد موقت

584.                     صیغه عقد موقت چگونه است

585.                     صیغه ازدواج موقت چیست؟

586.                     چگونگی خواندن صیغه عقد موقت

587.                     صیغه ازدواج موقت حافظون

588.                     صیغه عقد موقت خامنه ای

589.                     خطبه صیغه عقد موقت

590.                     خواندن صیغه عقد موقت

591.                     خواندن صيغه عقد موقت

592.                     دستور خواندن صیغه عقد موقت

593.                     طرز خواندن صيغه عقد موقت

594.                     طریقه خواندن صیغه عقد موقت

595.                     متن خطبه صیغه عقد موقت

596.                     صیغه ازدواج موقت دختر

597.                     صیغه و ازدواج موقت در تهران

598.                     دعای صیغه عقد موقت

599.                     صیغه طلاق در عقد موقت

600.                     صیغه عقد دائم و موقت

601.                     روش درست خواندن صیغه عقد موقت

602.                     ذکر صیغه عقد موقت

603.                     ذكر صيغه عقد موقت

604.                     روش خواندن صیغه عقد موقت

605.                     روش صیغه عقد موقت

606.                     روش خواندن صيغه عقد موقت

607.                     صیغه عقد موقت سیستانی

608.                     سایت صیغه عقد موقت

609.                     سایت صیغه و عقد موقت

610.                     سايت صيغه و عقد موقت

611.                     سوره صیغه عقد موقت

612.                     نحوه خواندن صيغه عقد موقت از سوي طرفين

613.                     شرایط صیغه عقد موقت

614.                     شرايط صيغه عقد موقت

615.                     شرایط خواندن صیغه عقد موقت

616.                     شرایط صیغه یا عقد موقت

617.                     صیغه شرعی عقد موقت

618.                     باطل شدن صیغه عقد موقت

619.                     شیوه خواندن صیغه عقد موقت

620.                     فایل صوتی صیغه عقد موقت

621.                     متن صحیح صیغه عقد موقت

622.                     صیغه طلاق عقد موقت

623.                     طریقه صیغه عقد موقت

624.                     صيغه طلاق عقد موقت

625.                     طريقه خواندن صيغه عقد موقت

626.                     طرز خواندن صیغه عقد موقت

627.                     صیغه طلاق برای عقد موقت

628.                     عبارت صیغه عقد موقت

629.                     متن عربی صیغه عقد موقت

630.                     فسخ صیغه عقد موقت

631.                     متن فارسی صیغه عقد موقت

632.                     فرم صیغه نامه عقد موقت

633.                     فرق صیغه با عقد موقت

634.                     صیغه+ازدواج موقت+قم

635.                     قرائت صیغه عقد موقت

636.                     متن کامل صیغه عقد موقت

637.                     لفظ صیغه عقد موقت

638.                     صیغه ازدواج موقت مشهد

639.                     صیغه ازدواج موقت متعه

640.                     متن صیغه عقد موقت

641.                     متن صيغه عقد موقت

642.                     صیغه محرمیت عقد موقت

643.                     صیغه عقد نکاح موقت

644.                     صیغه نامه عقد موقت

645.                     صيغه نامه عقد موقت

646.                     نحوه خواندن صیغه عقد موقت

647.                     نحوه خواندن صيغه عقد موقت

648.                     متن صیغه نامه عقد موقت

649.                     نحوه ی خواندن صیغه عقد موقت

650.                     صیغه عقد موقت وکالتی

651.                     صیغه و عقد موقت

652.                     صيغه و عقد موقت

653.                     تفاوت عقد موقت و صیغه

654.                     صیغه ازدواج موقت همسریابی

655.                     صيغه ازدواج موقت همسر يابي

656.                     صیغه و ازدواج موقت همسر یابی

657.                     صیغه های عقد موقت

658.                     صیغه ی عقد موقت

659.                     شرایط عقد موقت یا صیغه

660.                     متن صیغه ی عقد موقت

661.                     صیغه یا عقد موقت

662.                     صیغه محرمیت یا عقد موقت

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده