نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان خوزستان پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل و دوم (پایه هفتم و دهم ) سال تحصيلي 96-95 استان خوزستان قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان خوزستان در دوره  اوّل و دوم (پایه  هفتم و دهم  ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

********************************

 

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان خوزستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان خوزستان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي خوزستان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي خوزستان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان خوزستان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان خوزستان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي خوزستان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان خوزستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان خوزستان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان خوزستان

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان خوزستان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان خوزستان

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان خوزستان

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان خوزستان

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان خوزستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان خوزستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان خوزستان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي خوزستان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي خوزستان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان خوزستان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان خوزستان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي خوزستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان خوزستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان خوزستان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان خوزستان 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان خوزستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان خوزستان 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان خوزستان 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان خوزستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان خوزستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي خوزستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان خوزستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان خوزستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان خوزستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان خوزستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان خوزستان سال تحصیلی 96 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,