نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان لرستان پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل و دوم (پایه هفتم و دهم ) سال تحصيلي 96-95 استان لرستان قابل مشاهده است .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان لرستان در دوره  اوّل و دوم (پایه  هفتم و دهم  ) سال تحصيلي 96-95 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده است .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 

  خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

********************************

 


 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان لرستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان لرستان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي لرستان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي لرستان

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان لرستان

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان لرستان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي لرستان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان لرستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان لرستان

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان لرستان

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان لرستان

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان لرستان

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان لرستان

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان لرستان

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان لرستان

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان لرستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان لرستان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي لرستان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي لرستان 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان لرستان 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان لرستان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي لرستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان لرستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان لرستان 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان لرستان 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان لرستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان لرستان 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان لرستان 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان لرستان 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان لرستان 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان لرستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان لرستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي لرستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي لرستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان لرستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان لرستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي لرستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان لرستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان لرستان سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان لرستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان لرستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان لرستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان لرستان سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان لرستان سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان لرستان سال تحصیلی 96

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,