نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

امروز : پنجشنبه 31 خرداد 1403
کسب درآمد از طریق فایل

دسته بندی :
بازدید : 5183 بازدید
چاپ این صفحه
نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم و دهم سال تحصيلي 96-95

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره اوّل و دوم (پایه هفتم و پایه دهم ) سال تحصيلي 96-95 استان چهارمحال و بختیاری از روز 1395/04/21 قابل مشاهده خواهد بود .

به گزراش پرتال فالکده نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری در دوره  اوّل و دوم (پایه  هفتم و پایه دهم ) سال تحصيلي 96-95 از روز 1395/04/21 از طريق سامانه زیر قابل مشاهده خواهد بود .

برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک کنید : کلیک

 

 خبر فوری : برای اطلاع از زمان اعلام نتایج آزمون ها می توانید در کانال تلگرامی فالکده عضو شوید .لطفا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه هفتم سال تحصیلی 96 

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان چهار محال و بختیاری

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهار محال و بختیاری

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان چهار محال و بختیاری

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم 95 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

اعلام نتايج آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي مدارس نمونه دولتي واستعدادهاي درخشان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج ازمون نمونه دولتي ورودي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج ازمون ورودي نمونه دولتي دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

نتايج آزمون نمونه دولتي راهنمايي به دبيرستان استان چهارمحال و بختیاری پایه دهم سال تحصیلی 96

logo
کلیه حقوق برای سایت فالکده محفوظ میباشد .
طراح : فالکده